Edit KV CSS
JavaScript POPUP Library

เงื่อนไขการลงทะเบียนแสดงความสนใจซื้อ Galaxy S23 FE ระหว่างวันที่ 5 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66

1. ลูกค้าที่ลงทะเบียนแสดงความสนใจซื้อ Galaxy S23 FE ระหว่างวันที่ 5 ต.ค. 66 เวลา 08.00 น. ถึง 19 ต.ค. 66 เวลา 23.59 น. ผ่านทางเว็บไซต์ www.samsung.com/th/ จะได้รับโค้ดผ่านทางอีเมลที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากลงทะเบียนสำเร็จ เพื่อซื้อ Galaxy S23 FE ระหว่างวันที่ 20 ต.ค. 66 – 5 พ.ย. 66 พร้อมรับสิทธิพิเศษ Samsung Care+ ฟรี 1 ปี มูลค่า 4,590 บาท ทั้งนี้ สิทธิพิเศษ Samsung Care+ ฟรี 1 ปี มีจำนวนจำกัดทั้งหมด 4,000 สิทธิ
2. จำกัดสิทธิ์การลงทะเบียนแสดงความสนใจซื้อ Galaxy S23 FE 1 สิทธิ์ ต่อ 1 อีเมล ต่อ 1 เบอร์โทรศัพท์เท่านั้น
3. ลูกค้าสามารถใช้โค้ดเพื่อซื้อ Galaxy S23 FE พร้อมรับสิทธิพิเศษ Samsung Care+ ฟรี 1 ปี มูลค่า 4,590 บาท ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
3.1. ที่ samsung.com ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 66 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 5 พ.ย. 66 เวลา 23.59 น. โดยลูกค้าต้องชำระค่าสินค้าเต็มจำนวน และ ลำดับการจัดส่งขึ้นอยู่กับลำดับการสั่งซื้อสินค้า
3.2. ที่ Samsung Experience Store (ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.samsung.com/th/store/) หรือ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (โปรดตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการ ณ จุดขายของร้านค้า) ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 66 ถึง วันที่ 5 พ.ย. 66 ตามเวลาทำการของแต่ละร้านค้า โดยลูกค้าต้องชำระค่าสินค้าเต็มจำนวน
4. สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อ Galaxy S23 FE สีพิเศษ ผ่าน samsung.com ซึ่งใช้ระยะเวลาการผลิตและการจัดส่งนานกว่าสินค้าปกติ โดยจะสามารถจัดส่งสินค้าได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่การชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นลูกค้าที่สั่งจองซื้อ Galaxy S23 FE สีพิเศษ อาจไม่สามารถรับสินค้าภายในวันที่ 5 พ.ย. 66 ได้ แต่ยังได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ทุกประการ
7. ในกรณีที่ซื้อสินค้าจาก samsung.com สิทธิพิเศษ Samsung Care+ ฟรี 1 ปี มูลค่า 4,590 บาท จะปรากฏอัตโนมัติในตะกร้าของคุณในหน้าเมนูชำระค่าสินค้า หลังจากมีการใส่โค้ดลงทะเบียนแสดงความสนใจซื้อที่ถูกต้อง ในกรณีที่มีผู้ใช้สิทธิครบจำนวนสิทธิ์ที่กำหนด สิทธิพิเศษนี้จะไม่ปรากฏในตะกร้าของคุณ โปรดตรวจสอบรายละเอียดสินค้าและจำนวนเงินก่อนชำระค่าสินค้า ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใด ๆ หลังจากยืนยันคำสั่งซื้อได้
8. หากมีการปฏิเสธการสั่งซื้อ ยกเลิก หรือคืนสินค้า ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทั้งหมด
9. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้
10. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือมีการกรอกรายละเอียดที่ผิดพลาด หรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทั้งสิ้น หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่าน
11. เมื่อท่านทำการลงทะเบียนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ถือว่าท่านเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
13. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
14. หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย กรุณาติดต่อ Call Center โทร 1282