การเปลี่ยนแปลงตารางการจัดส่ง / การติดตั้ง

• การเปลี่ยนแปลงที่อยู่การจัดส่ง

หลังจากเสร็จสิ้นการชำระเงิน คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่การจัดส่งได้ โดยหากต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่การจัดส่ง คุณจำเป็นต้องทำการยกเลิกคำสั่งซื้อเดิม และทำการสั่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

• การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

เมื่อคำสั่งซื้อได้รับการชำเงินเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ขนส่งโทรนัดหมายวันและเวลาในการจัดส่งพร้อมติดตั้งกับคุณล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลา คุณสามารถติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่หมายเลข (☎ 1282)

ทั้งนี้ คุณสามารถกำหนดวันรับสินค้าได้ภายใน 30 วันหลังจากคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ โดยหากไม่รับสินค้าในระยะเวลาที่กำหนด ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่ง และยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ พร้อมดำเนินการคืนเงินตามนโยบายในลำดับถัดไป

เนื้อหามีประโยชน์หรือไม่?

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราสามารถช่วยเหลือคุณได้ ความคิดเห็นของคุณช่วยให้เราพัฒนาบริการให้ดีขึ้น