การร้องขอการส่งคืน (สำหรับการจัดส่งพัสดุ, การติดตั้ง)

คุณสามารถส่งคืนหรือขอเปลี่ยนคำสั่งซื้อของคุณได้ตราบที่ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
    - คุณสามารถคืนสินค้าเนื่องจากเปลี่ยนใจไม่รับสินค้า ในกรณีสินค้าและบรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ถูกแกะใช้งาน
    - คุณสามารถคืนสินค้าสำหรับการซื้อภายใน 7 วันของการจัดส่งยกเว้นสถานการณ์ต่อไปนี้:
        o ผลิตภัณฑ์ (หรือส่วนประกอบใด ๆ ก็ตามของผลิตภัณฑ์) ถูกแกะและเกิดความเสียหายโดยลูกค้า (ความเสียหาย ความเสียหายจากการเปียกน้ำ ฯลฯ)
        o ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่สั่งผลิตพิเศษ (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อประทับไว้อยู่)
        o ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขอนามัยส่วนบุคคล (หูฟัง หูฟัง Bluetooth หูฟังมีสาย ฯลฯ) ที่ถูกแกะออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ว
        o ผลิตภัณฑ์ที่ถูกแกะ ใช้งาน หรือติดตั้งแล้ว ซึ่งทำให้มูลค่าของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเสื่อมถอยไป (ยกเว้นในกรณีที่มีการแกะบรรจุภัณฑ์เพื่อยืนยันถึงสิ่งที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวเท่านั้น)
        o ส่วนประกอบใด ๆ ของผลิตภัณฑ์ (คู่มือ รีโมทควบคุม สายเคเบิล ฯลฯ) นั้นสูญหายไป
คุณสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา (☎1282) เพื่อสอบถามนโยบายการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

เนื้อหามีประโยชน์หรือไม่?

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราสามารถช่วยเหลือคุณได้ ความคิดเห็นของคุณช่วยให้เราพัฒนาบริการให้ดีขึ้น