วิธีการเข้าสู่ระบบของ Samsung.com

• เข้าสู่ระบบ
   คลิกที่ "เข้าสู่ระบบ (Log-in)" หรือ "ลงทะเบียนใช้งาน (Sign-in/Sign-up)" ตรงมุมขวาบนของหน้าแรกที่แสดงอยู่ใน Samsung.com

• ออกจากระบบ
   คลิกที่ “ออกจากระบบ (Log-out)” ตรงมุมขวาบนของหน้าที่แสดงสถานะการเข้าสู่ระบบของคุณ

เนื้อหามีประโยชน์หรือไม่?

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราสามารถช่วยเหลือคุณได้ ความคิดเห็นของคุณช่วยให้เราพัฒนาบริการให้ดีขึ้น