Galaxy S23 Ultra

ทุกคำสั่งซื้อถือเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคให้มูลนิธิออทิสติกไทย

สินค้าที่ร่วมรายการ

Galaxy S23 Ultra Frame Case Galaxy S23 Ultra Frame Case

Galaxy S23 Ultra Frame Case

รับฟรี Back Plate 2 ลาย มูลค่า 590.-

Galaxy S23 Ultra Clear case Galaxy S23 Ultra Clear case

Galaxy S23 Ultra Clear case

รับฟรี Sticker และ Griptok มูลค่า 390.-

Galaxy Watch 5 Series Galaxy Watch 5 Series

Galaxy Watch 5 Series

รับฟรี สายนาฬิกา Galaxy Watch
มูลค่า 990.-

Galaxy Tab S8 | S8+ Galaxy Tab S8 | S8+

Galaxy Tab S8 | S8+

รับฟรี กระเป๋าใส่ Galaxy Tab มูลค่า 1,290.-

Galaxy Buds2 | Buds2 Pro

รับฟรี กระเป๋าใส่ Galaxy Buds มูลค่า 890.-

เงื่อนไขแคมเปญ Art Story

1. แคมเปญ Art Story เป็นแคมเปญที่ร่วมมือกันระหว่าง Samsung และ Art Story – โครงการมูลนิธิออทิสติกไทย ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับน้องออทิสติกได้สานฝันในการเป็นศิลปินวาดภาพและออกแบบลงบนสินค้าของ Samsung โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายสินค้าจะถูกนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิ Art Story เพื่อสนับสนุนน้องๆ ออทิสติก และ เป็นการสร้างอาชีพให้กับเด็กออทิสติกในโครงการ
2. สินค้าที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
1) Galaxy S23 Ultra Back plate มูลค่า 590.- รับฟรี เมื่อซื้อ Galaxy S23 Ultra frame case มูลค่า 1,190.-
2) สายนาฬิกา Galaxy Watch มูลค่า 990.- รับฟรี เมื่อซื้อนาฬิกา Galaxy Watch 4 series หรือ Galaxy Watch 5 series
3) Griptok และ Sticker มูลค่า 390.- รับฟรี เมื่อซื้อ Galaxy S23 Ultra clear case มูลค่า 590.- หรือ Galaxy Z Flip4 clear slim cover มูลค่า 790.-หรือ Galaxy Z Flip4 clear case with ring มูลค่า 990.-
4) กระเป๋าใส่ Galaxy Tab มูลค่า 1,290.- รับฟรี เมื่อซื้อ Galaxy Tab S8 มูลค่า 23,900.- หรือ Galaxy Tab S8+ มูลค่า 31,900.- หรือ Galaxy Tab S7 FE มูลค่า 14,990.- หรือ Galaxy Tab S6 lite มูลค่า 12,990.-
5) กระเป๋าใส่ Galaxy Buds มูลค่า 890.- รับฟรี เมื่อซื้อ Galaxy Buds2 มูลค่า 3,990.- หรือ Buds2 Pro มูลค่า 6,990.-
3. สามารถสั่งซื้อหรือรับสินค้าที่ออกแบบโดยศิลปินจาก Art Story ได้ที่ Samsung Experience Store ทุกสาขา (ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.samsung.com/th/store/) และ Samsung.com ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. 66 – 31 พ.ค. 66 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4. กรณีสั่งซื้อสินค้าที่กำหนดไว้ เพื่อรับของแถมเป็นสินค้าที่ออกแบบโดยศิลปินจาก Art Story ผ่าน Samsung.com สินค้าที่ออกแบบโดยศิลปินจาก Art Story จะเข้ามาในตะกร้าสินค้าโดยอัตโนมัติในหน้าเช็คเอาท์เมื่อลูกค้าเพิ่มสินค้าที่กำหนดในตะกร้าสินค้าแล้ว โปรดตรวจสอบรายละเอียดสินค้าและจำนวนเงินก่อนกดยืนยันการสั่งซื้อ หลังจากยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้
5. กรณีสั่งซื้อสินค้าที่กำหนดไว้ เพื่อรับของแถมเป็นสินค้าที่ออกแบบโดยศิลปินจาก Art Story ผ่าน Samsung Experience Store โปรดตรวจสอบจำนวนของสินค้าที่ออกแบบโดยศิลปินจาก Art Story กับพนักงาน ณ จุดขายก่อนชำระเงิน
6. สินค้าที่ออกแบบโดยศิลปินจาก Art Story มีจำนวนจำกัด ดังนี้ ทั้งนี้ สินค้าที่แถมเมื่อซื้อสินค้าตามที่กำหนด อาจมีคละสีหรือลาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการสินค้า
1) Galaxy S23 Ultra frame case จำนวน 1,000 ชิ้น
2) สายนาฬิกา Galaxy Watch จำนวน 3,000 ชิ้น
3) Griptok และ Sticker จำนวน 4,000 ชิ้น
4) กระเป๋าใส่ Galaxy Tab จำนวน 4,000 ชิ้น
5) กระเป๋าใส่ Galaxy Buds จำนวน 2,000 ชิ้น
7. แคมเปญนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้
8. แคมเปญนี้สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
9. กรณีที่สินค้าที่ออกแบบโดยศิลปินจาก Art Story เกิดการชำรุดโดยเกิดจากทางโรงงาน หากซื้อสินค้าผ่าน Samsung Experience Store ลูกค้าสามารถนำสินค้า พร้อมใบเสร็จการสั่งซื้อ มาขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ที่สาขาเดิมที่ซื้อสินค้าไป ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า หากซื้อสินค้าผ่าน Samsung.com ลูกค้าสามารถ ติดต่อ call center 1282 แต่หากสินค้าเกิดการชำรุดจากทางลูกค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ในทุกกรณี
10. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์นี้ทั้งสิ้น หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่าน
11. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
12. หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อ 1282