สินค้าใหม่

Galaxy Tab S6 Lite

tab s6 gray imag combo

Buying Tool

การเชื่อมต่อ

เลือกสี

ความจุ

รวม

Protects your device from accidental damage for up to two years.

Accidental damage, Worldwide cover, Repairs by genuine parts
Accidental damage, Worldwide cover, Repairs by genuine parts

* ข้อมูลที่ต้องระบุ

Estimate your installment plan
แจ้งเตือนเมื่อมีสินค้า

รับการแจ้งเตือน เมื่อมีรายการในสต็อค และพร้อมซื้อโดยกรอกอีเมลของคุณเพื่อรับการแจ้งเตือน

อีเมล์

การให้อีเมลของคุณ แสดงว่าคุณยอมรับการสื่อสารการตลาด และรับการแจ้งเตือนสินค้าคงคลังจาก Samsung

เกี่ยวกับมือถือเก่าแลกใหม่
  • 01


  • 02

  • 03

Samsung Care+
We recommend to set as below to see optimized screen
  • Option 01

    Rotate the device until it is horizontal to view the screen in landscape mode.

  • Option 02

    Tab on desktop version in the browser.

Galaxy Tab S6 Lite

Click to Expand