เงื่อนไขโปรโมชัน กิจกรรม Samsung Hygienista Challenge

กติกาและเงื่อนไขกิจกรรม :
1. กดไลก์เฟสบุ๊กเพจ Samsung Thailand (www.facebook.com/SamsungThailand)
2. ร่วมชมไลฟ์และแชร์ Samsung Hygienista Challenge จากเฟสบุ๊กเพจ Samsung Thailand (www.facebook.com/SamsungThailand) พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ และตอบคำถามระหว่างไลฟ์ในคอมเม้นท์ใต้โพสต์ ภายในระยะเวลาของวีดีโอนี้เท่านั้น โดยคำถามมีทั้งหมด 2 คำถามดังต่อไปนี้:
• กิจกรรมที่ 1 : “เชียร์แบรนด์ไหน และ แบรนด์นั้นจะเลือกเครื่องซักผ้าประเภทไหนที่ตรงไลฟ์สไตล์แบรนด์ที่สุด” คนที่ตอบถูกต้องและเร็วที่สุดของแต่ละแบรนด์ มีสิทธิ์รับสินค้าจากแบรนด์ที่คุณเลือก แบรนด์ละ 1 รางวัล จำนวนทั้งสิ้น 5 รางวัล รวมมูลค่า 12,690 บาท
• กิจกรรมที่ 2 : “บอกฟีเจอร์ของเครื่องซักผ้าซัมซุง จากคำใบ้สติ๊กเกอร์ที่มีให้ พร้อมบอกว่าฟีเจอร์นี้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณอย่างไร”คนที่ตอบถูกต้องตามกติกา ก่อนจบวิดีโอ มีสิทธิรับเครื่องซักผ้า Samsung รุ่น WD16T6500GV/ST มูลค่า 49,990 บาท จากซัมซุง 1 รางวัล

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม :
• วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ภายในระยะเวลาการไลฟ์สด 18.30-19.30 น. เท่านั้น

รางวัล :
• กิจกรรมที่ 1: สินค้าจากแบรนด์ Milin มูลค่า 2,950 บาท จำนวน 1 รางวัล / สินค้าจากแบรนด์ Carnival มูลค่า 2,990 จำนวน 1 รางวัล / สินค้าจากแบรนด์ Napat Closet มูลค่า 2,180 จำนวน 1 รางวัล / สินค้าจากแบรนด์ Girlsnation มูลค่า 3,580 บาท จำนวน 1 รางวัล / สินค้าจากแบรนด์ Flat2112 มูลค่า 990 บาท จำนวน 1 รางวัล จำนวนรวม 5 รางวัล มูลค่าของรางวัลรวมทั้งสิ้น 12,690 บาท
• กิจกรรมที่ 2: เครื่องซักผ้า Samsung รุ่น WD16T6500GV/ST มูลค่า 49,990 บาท จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 รางวัล

กติกาและเกณฑ์การตัดสินผู้ชนะ :

1. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมเท่านั้น จึงมีสิทธิ์รับรางวัล คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรมคือเป็น ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา แต่ต้องพำนักอาศัย และมีที่อยู่ในประเทศไทย
2. ผู้ชนะกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องรีวิวการใช้งานสินค้าบนเฟสบุ๊กของตนเอง โดยอัปโหลดรูปหรือวิดีโอ พร้อมใส่แฮชแท็ก #ซักสะอาดฉลาดยุคใหม่ #SamsungHygienistaChallenge #SamsungWashingMachine #Samsung และตั้งเป็นสาธารณะ และรีวิวบนเว็บไซต์ซัมซุง โดยอัปโหลดรูปหรือวิดีโอ ภายใน 1 เดือนหลังจากได้รับสินค้า
3. คัดเลือกผู้ชนะกิจกรรม ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 18.30-19.30 น. ณ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

กิจกรรมที่ 1: ตอบคำถาม “เชียร์แบรนด์ไหน และ แบรนด์นั้นจะเลือกเครื่องซักผ้าประเภทไหนที่ตรงไลฟ์สไตล์แบรนด์ที่สุด” คนที่ตอบถูกต้องและเร็วที่สุดของแต่ละแบรนด์

กิจกรรมที่ 2:
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ตอบคำถาม “บอกฟีเจอร์ของเครื่องซักผ้าซัมซุง จากคำใบ้สติ๊กเกอร์ที่มีให้ พร้อมบอกว่าฟีเจอร์นี้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณอย่างไร”
• ตอบฟีเจอร์ของเครื่องซักผ้าซัมซุงได้ถูกต้อง 10 คะแนน
• คะแนนความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน

4. บริษัทฯ จะดำเนินการคัดรายชื่อสำรอง คำถามละจำนวน 5 รายชื่อ
5. รูปภาพ คลิปวิดีโอและการคอมเมนต์ที่แชร์ หรือโพสต์ภาพต้องเป็นถ้อยคำที่สุภาพเท่านั้น ห้ามไม่ให้ใช้คำ หรือ ข้อความที่หยาบคาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี และกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง จะต้องไม่พาดพิง หรือหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคลหรือองค์กรใดอันจะทำให้เกิด ความเสียหายต่อชื่อเสียง ไม่สื่อความหมายรุนแรง อนาจาร หยาบคาย หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หาก บริษัทพบคำหรือข้อความที่บริษัทเห็นว่ามีลักษณะดังกล่าวบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการลบโพสต์ คอมเมนต์ดังกล่าวในทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
6. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้
7. พนักงานบริษัท พนักงานตามสัญญาจ้าง ของบริษัท ไทยซังซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และครอบครัวของ บุคคลดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของบริษัทโฆษณา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้
9. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงของ กิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว
10. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี หากบริษัทได้รับผลจากกฎหมายหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือ ยกเลิกการร่วมสนุก รวมถึงการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก การร่วมสนุกนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ ของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. โดยการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ/หรือตัวแทนของบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย โอนและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนี้ โดยการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลจะเป็นเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง รายละเอียดที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy/

การประกาศรายชื่อและการรับของรางวัล :
1. ประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรม ผ่านทางเฟสบุ๊กเพจ Samsung Thailand (www.facebook.com/SamsungThailand) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565
2. ผู้ชนะต้องยืนยันสิทธิ์โดยส่งชื่อ-สกุลจริงและเบอร์โทร ที่อยู่เข้ามาผ่านทาง Inbox (Message) Samsung Thailand ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 14 มิถุนายน 2565 หากไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ชนะหรือมีผู้สละสิทธิ์ ทางทีมงานจะพิจารณาให้สิทธิ์แก่ผู้ชนะในลำดับถัดไป
3. ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงคนละ 1 รางวัลเท่านั้นตลอดระยะเวลากิจกรรม ในแต่ละกิจกรรม
4. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถระบุหรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้
5. ผู้ชนะกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฏหมายกำหนด โดยต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษีตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดหรือเกี่ยวข้องกับการรับรางวัลทั้งหมดด้วยตนเอง
6. ของรางวัลจะถูกส่งมอบทางบริษัทขนส่งเอกชน ไปยังที่อยู่ที่ผู้ได้รับรางวัลได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัทฯ ภายใน 60 วัน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการที่ทางผู้ได้รับรางวัลได้ให้ข้อมูลที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใดไว้ไม่ถูกต้อง

เงื่อนไขโปรโมชัน กิจกรรม Samsung Hygienista Challenge (Weekly EP1)

กติกาและเงื่อนไขกิจกรรม :
1. กดไลก์เฟสบุ๊กเพจ Samsung Thailand (www.facebook.com/SamsungThailand)
2. ร่วมชมและแชร์ Samsung Hygienista Challenge จากเฟสบุ๊กเพจ Samsung Thailand (www.facebook.com/SamsungThailand) พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ และตอบคำถามระหว่างวิดีโอในคอมเม้นท์ใต้โพสต์ ภายในระยะเวลาของวิดีโอนี้เท่านั้น โดยมีทั้งหมด 2 กิจกรรม ดังต่อไปนี้:
• กิจกรรมที่ 1 : “ชอบฟีเจอร์ไหนของเครื่องซักผ้าฝาหน้าและเครื่องอบผ้าซัมซุง ที่ชอบที่สุด และ เข้ากับความ Hygiene ของตนเองอย่างไร” คนที่ตอบถูกต้องตามกติกา ก่อนจบวิดีโอ มีสิทธิ์ได้รับ Gift Voucher จากแบรนด์ Napat Closet มูลค่า 2,180 จำนวน 1 รางวัล
• กิจกรรมที่ 2 : “Hygiene Steam จะปล่อยไอน้ำจากส่วนไหนของตัวเครื่อง และฟีเจอร์นี้ช่วยทำความสะอาดผ้าอย่างไร พร้อมบอกว่าฟีเจอร์นี้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณอย่างไร” คนที่ตอบถูกต้องตามกติกา ก่อนจบวิดีโอ และร่วมเล่นกิจกรรมที่ 1 มีสิทธิ์รับรางวัลเครื่องซักผ้า Samsung รุ่น WW90T734DBX/ST มูลค่า 29,990 บาทจากซัมซุง 1 รางวัล

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม :
• วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ภายในระยะเวลาการไลฟ์ 18.30-19.30 น. เท่านั้น

รางวัล :
• ผู้ชนะกิจกรรมที่ 1 จะได้รับ Gift Voucher สำหรับซื้อเสื้อผ้าคู่แม่และลูกจากแบรนด์ Napat Closet มูลค่า 2,180 บาท จำนวน 1 รางวัล
• ผู้ชนะกิจกรรมที่ 2 จะได้รับเครื่องซักผ้า Samsung รุ่น WW90T734DBX/ST มูลค่า 29,990 บาท จำนวน 1 รางวัล

กติกาและเกณฑ์การตัดสินผู้ชนะ :
1. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไขการร่วมรายการเท่านั้น จึงมีสิทธิ์รับรางวัล คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรมคือเป็น ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา แต่ต้องพำนักอาศัย และมีที่อยู่ในประเทศไทย
2. ผู้ชนะกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องรีวิวการใช้งานสินค้าบนเฟสบุ๊กของตนเอง โดยอัปโหลดรูปหรือวิดีโอ พร้อมใส่แฮชแท็ก #ซักสะอาดฉลาดยุคใหม่ #SamsungHygienistaChallenge #SamsungWashingMachine #Samsung และตั้งเป็นสาธารณะ และรีวิวบนเว็บไซต์ซัมซุง โดยอัปโหลดรูปหรือวิดีโอ ภายใน 1 เดือนหลังจากได้รับสินค้า
3. คัดเลือกผู้ชนะกิจกรรม ใน 10 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 18.30-19.30 น. ณ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

กิจกรรมที่ 1:
คะแนนเต็ม 40 คะแนน
- ตอบคำถาม “ชอบฟีเจอร์ไหนของเครื่องซักผ้าฝาหน้าและเครื่องอบผ้าซัมซุง และเข้ากับความ Hygiene ของตนเองอย่างไร”
• ตอบคำถามฟีเจอร์ของเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าซัมซุงถูกต้อง (10 คะแนน)
• ตอบว่าเข้ากับความ Hygiene ของตนเอง อย่างไร (ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน)
- ต้องไม่ได้เป็นผู้ร่วมตอบคำถามในกิจกรรมที่ 2 โดยผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในกิจกรรมที่ 1 นี้

กิจกรรมที่ 2:
คะแนนเต็ม 15 คะแนน
- ตอบคำถาม “Hygiene Steam จะปล่อยไอน้ำจากส่วนไหนของตัวเครื่อง และฟีเจอร์นี้ช่วยทำความสะอาดผ้าอย่างไร พร้อมบอกว่าฟีเจอร์นี้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณอย่างไร”
• ตอบคำถาม Hygiene Steam จะปล่อยไอน้ำจากส่วนไหนของตัวเครื่อง และฟีเจอร์นี้ช่วยทำความสะอาดผ้าอย่างไร ถูกต้อง (5 คะแนน)
• ตอบว่าฟีเจอร์นี้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณอย่างไร (ความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน)
- ต้องเป็นผู้ร่วมตอบคำถามในกิจกรรมที่ 1 โดยผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด
จากกิจกรรมที่ 1 และ 2 (คะแนนเต็มรวม 55 คะแนน)

4. บริษัทฯ จะดำเนินการคัดรายชื่อสำรอง จำนวน 5 รายชื่อของแต่ละกิจกรรม
5. ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงคนละ 1 รางวัลเท่านั้นตลอดระยะเวลากิจกรรม
6. รูปภาพ คลิปวิดีโอและการคอมเมนต์ที่แชร์ หรือโพสต์ภาพต้องเป็นถ้อยคำที่สุภาพเท่านั้น ห้ามไม่ให้ใช้คำ หรือ ข้อความที่หยาบคาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี และกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง จะต้องไม่พาดพิง หรือหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคลหรือองค์กรใดอันจะทำให้เกิด ความเสียหายต่อชื่อเสียง ไม่สื่อความหมายรุนแรง อนาจาร หยาบคาย หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หาก บริษัทพบคำหรือข้อความที่บริษัทเห็นว่ามีลักษณะดังกล่าวบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการลบโพสต์ คอมเมนต์ดังกล่าวในทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้
8. พนักงานบริษัท พนักงานตามสัญญาจ้าง ของบริษัท ไทยซังซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด และครอบครัวของ บุคคลดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของบริษัทโฆษณา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมนี้
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้
10. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงของ กิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว
11. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี หากบริษัทได้รับผลจากกฎหมายหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือ ยกเลิกการร่วมสนุก รวมถึงการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก การร่วมสนุกนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ ของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. โดยการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ/หรือตัวแทนของบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย โอนและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนี้ โดยการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลจะเป็นเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง รายละเอียดที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy/

การประกาศรายชื่อและการรับของรางวัล :
1. ประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรม ผ่านทางเฟสบุ๊กเพจ Samsung Thailand (www.facebook.com/SamsungThailand) ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565
2. ผู้ชนะต้องยืนยันสิทธิ์โดยส่งชื่อ-สกุลจริงและเบอร์โทร ที่อยู่เข้ามาผ่านทาง Inbox (Message) Samsung Thailand ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ วันที่ 18 มิถุนายน 2565 หากไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ชนะหรือมีผู้สละสิทธิ์ ทางทีมงานจะพิจารณาให้สิทธิ์แก่ผู้ชนะในลำดับถัดไป
3. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถระบุหรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้
4. ผู้ชนะกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฏหมายกำหนด โดยต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษีตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดหรือเกี่ยวข้องกับการรับรางวัลทั้งหมดด้วยตนเอง
5. ของรางวัลจะถูกส่งมอบทางบริษัทขนส่งเอกชน ไปยังที่อยู่ที่ผู้ได้รับรางวัลได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัทฯ ภายใน 60 วัน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการที่ทางผู้ได้รับรางวัลได้ให้ข้อมูลที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใดไว้ไม่ถูกต้อง

เงื่อนไขโปรโมชัน กิจกรรม Samsung Hygienista Challenge (Weekly EP2)

กติกาและเงื่อนไขกิจกรรม :
1. กดไลก์เฟสบุ๊กเพจ Samsung Thailand (www.facebook.com/SamsungThailand)
2. ร่วมชมและแชร์ Samsung Hygienista Challenge จากเฟสบุ๊กเพจ Samsung Thailand (www.facebook.com/SamsungThailand) พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ และตอบคำถามระหว่างวิดีโอในคอมเม้นท์ใต้โพสต์ ภายในระยะเวลาของวิดีโอนี้เท่านั้น โดยมีทั้งหมด 2 กิจกรรม ดังต่อไปนี้:
• กิจกรรมที่ 1 : “ชอบฟีเจอร์ไหนของเครื่องซักและอบผ้าซัมซุงที่สุด และเข้ากับความ Hygiene ของตนเองอย่างไร” คนที่ตอบถูกต้องตามกติกา และได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ก่อนจบวิดีโอ จะได้รับของสมนาคุณจากแบรนด์ Girlsnation มูลค่า 3,580 บาท จำนวน 1 รางวัล และคนที่ตอบถูกต้องตามกติกา และได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ก่อนจบวิดีโอ จะได้รับของสมนาคุณจากแบรนด์ Carnival มูลค่า 1,990 บาท จำนวน 1 รางวัล
• กิจกรรมที่ 2 : “เทคโนโลยี Air Wash เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยด้าน Hygiene อย่างไร พร้อมบอกว่าฟีเจอร์นี้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณอย่างไร” คนที่ตอบถูกต้องตามกติกา ก่อนจบวิดีโอ และเคยร่วมเล่นกิจกรรมที่ 1 มีสิทธิ์รับรางวัลเครื่องซักผ้า Samsung รุ่น WD90T734DBX/ST มูลค่า 35,990 บาท จำนวน 1 เครื่อง จำนวนรวม 1 รางวัล

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม :
• วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ภายในระยะเวลาไลฟ์ 18.30-19.30 น. เท่านั้น

รางวัล :
• ผู้ชนะกิจกรรมที่ 1 โดยคะแนนสูงสุดอันดับ 1 จะได้รับของสมนาคุณจากแบรนด์ Girlsnation มูลค่า 3,580 บาทจำนวน 1 รางวัล
• ผู้ผู้ชนะกิจกรรมที่ 1 โดยคะแนนสูงสุดอันดับ 2 จะได้รับของสมนาคุณจากแบรนด์ Carnival มูลค่า 1,990 บาท จำนวน 1 รางวัล
• ผู้ชนะกิจกรรมที่ 2 จะได้รับเครื่องซักผ้า Samsung รุ่น WD90T734DBX/ST มูลค่า 35,990 บาท จำนวน 1 เครื่อง จำนวนรวม 1 รางวัล

กติกาและเกณฑ์การตัดสินผู้ชนะ :
1. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไขการร่วมรายการเท่านั้น จึงมีสิทธิ์รับรางวัล คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรมคือเป็น ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา แต่ต้องพำนักอาศัย และมีที่อยู่ในประเทศไทย
2. ผู้ชนะกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องรีวิวการใช้งานสินค้าบนเฟสบุ๊กของตนเอง โดยอัปโหลดรูปหรือวิดีโอ พร้อมใส่แฮชแท็ก #ซักสะอาดฉลาดยุคใหม่ #SamsungHygienistaChallenge #SamsungWashingMachine #Samsung และตั้งเป็นสาธารณะ และรีวิวบนเว็บไซต์ซัมซุง โดยอัปโหลดรูปหรือวิดีโอ ภายใน 1 เดือนหลังจากได้รับสินค้า
3. คัดเลือกผู้ชนะกิจกรรม ใน 17 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 18.30-19.30 น. ณ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1:
คะแนนเต็ม 40 คะแนน
ตอบคำถาม “ชอบฟีเจอร์ไหนของเครื่องซักและอบผ้าซัมซุงที่สุด และเข้ากับความ Hygiene ของตนเองอย่างไร”
• ตอบคำถามชอบฟีเจอร์ไหนของเครื่องซักและอบผ้าซัมซุงที่สุด (10 คะแนน)
• ตอบว่าเข้ากับความ Hygiene ของตนเอง อย่างไร (ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน)

กิจกรรมที่ 2:
คะแนนเต็ม 15 คะแนน
- ตอบคำถาม “เทคโนโลยี Air Wash เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยด้าน Hygiene อย่างไร พร้อมบอกว่าฟีเจอร์นี้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณอย่างไร”
• ตอบคำถาม เทคโนโลยี Air Wash เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยด้าน Hygiene อย่างไร ถูกต้อง (5 คะแนน)
• ตอบว่าฟีเจอร์นี้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณอย่างไร (ความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน)
- ต้องเป็นผู้ร่วมตอบคำถามในกิจกรรมที่ 1 โดยผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจาก
กิจกรรมที่ 1 และ 2 (คะแนนเต็มรวม 55 คะแนน)

4. บริษัทฯ จะดำเนินการคัดรายชื่อสำรอง จำนวน 5 รายชื่อ
5. ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงคนละ 1 รางวัลเท่านั้นตลอดระยะเวลากิจกรรม
6. รูปภาพ คลิปวิดีโอและการคอมเมนต์ที่แชร์ หรือโพสต์ภาพต้องเป็นถ้อยคำที่สุภาพเท่านั้น ห้ามไม่ให้ใช้คำ หรือ ข้อความที่หยาบคาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี และกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง จะต้องไม่พาดพิง หรือหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคลหรือองค์กรใดอันจะทำให้เกิด ความเสียหายต่อชื่อเสียง ไม่สื่อความหมายรุนแรง อนาจาร หยาบคาย หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หาก บริษัทพบคำหรือข้อความที่บริษัทเห็นว่ามีลักษณะดังกล่าวบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการลบโพสต์ คอมเมนต์ดังกล่าวในทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้
8. พนักงานบริษัท พนักงานตามสัญญาจ้าง ของบริษัท ไทยซังซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด และครอบครัวของ บุคคลดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของบริษัทโฆษณา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมนี้
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้
10. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงของ กิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว
11. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี หากบริษัทได้รับผลจากกฎหมายหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือ ยกเลิกการร่วมสนุก รวมถึงการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก การร่วมสนุกนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ ของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. โดยการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ/หรือตัวแทนของบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย โอนและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนี้ โดยการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลจะเป็นเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง รายละเอียดที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy/

การประกาศรายชื่อและการรับของรางวัล :
1. ประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรม ผ่านทางเฟสบุ๊กเพจ Samsung Thailand (www.facebook.com/SamsungThailand) ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565
2. ผู้ชนะต้องยืนยันสิทธิ์โดยส่งชื่อ-สกุลจริงและเบอร์โทร ที่อยู่เข้ามาผ่านทาง Inbox (Message) Samsung Thailand ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ วันที่ 25 มิถุนายน 2565 หากไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ชนะหรือมีผู้สละสิทธิ์ ทางทีมงานจะพิจารณาให้สิทธิ์แก่ผู้ชนะในลำดับถัดไป
3. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถระบุหรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้
4. ผู้ชนะกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฏหมายกำหนด โดยต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษีตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดหรือเกี่ยวข้องกับการรับรางวัลทั้งหมดด้วยตนเอง
5. ของรางวัลจะถูกส่งมอบทางบริษัทขนส่งเอกชน ไปยังที่อยู่ที่ผู้ได้รับรางวัลได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัทฯ ภายใน 60 วัน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการที่ทางผู้ได้รับรางวัลได้ให้ข้อมูลที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใดไว้ไม่ถูกต้อง

เงื่อนไขโปรโมชัน กิจกรรม Samsung Hygienista Challenge (Weekly EP3)

กติกาและเงื่อนไขกิจกรรม :
1. กดไลก์เฟสบุ๊กเพจ Samsung Thailand (www.facebook.com/SamsungThailand)
2. ร่วมแชร์ Samsung Hygienista Challenge จากเฟสบุ๊กเพจ Samsung Thailand (www.facebook.com/SamsungThailand) พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ และตอบคำถามระหว่างวิดีโอในคอมเม้นท์ใต้โพสต์ ภายในระยะเวลาของวิดีโอนี้เท่านั้น โดยมีทั้งหมด 2 กิจกรรม ดังต่อไปนี้:
• กิจกรรมที่ 1 : “ชอบฟีเจอร์ไหนของเครื่องซักผ้าฝาหน้าและเครื่องอบผ้าฝาหน้าซัมซุงที่ชอบที่สุด และ เข้ากับความ Hygiene ของตนเองอย่างไร” คนที่ตอบถูกต้องตามกติกา ก่อนจบวิดีโอ มีสิทธิ์รับรับของสมนาคุณจากแบรนด์ Flat2112 มูลค่า 990 บาทจำนวน 1 รางวัล
• กิจกรรมที่ 2 : ““การกดใช้ฟีเจอร์ Hygiene Care+ ต้องกดใช้อย่างไร และ เข้ากับความ Hygiene ของตนเองอย่างไร” คนที่ตอบถูกต้องตามกติกา ก่อนจบวิดีโอ และร่วมกิจกรรมที่ 1 จะได้รับรางวัลเครื่องอบผ้า Samsung รุ่น DV90T7240BX/ST มูลค่า 39,990 บาท จำนวน 1 เครื่อง จำนวนรวม 1 รางวัล

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม :
• วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ภายในระยะเวลาการไลฟ์ 18.30-19.30 น. เท่านั้น

รางวัล :
• ผู้ชนะกิจกรรมที่ 1 จะได้รับของสมนาคุณจากแบรนด์ Flat2112 มูลค่า 990 บาท จำนวน 1 รางวัล
• ผู้ชนะกิจกรรมที่ 2 จะได้รับเครื่องอบผ้า Samsung รุ่น DV90T7240BX/ST มูลค่า 39,990 บาท จำนวน 1 เครื่อง จำนวนรวม 1 รางวัล

กติกาและเกณฑ์การตัดสินผู้ชนะ :
1. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไขการร่วมรายการเท่านั้น จึงมีสิทธิ์รับรางวัล คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรมคือเป็น ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา แต่ต้องพำนักอาศัย และมีที่อยู่ในประเทศไทย
2. ผู้ชนะกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องรีวิวการใช้งานสินค้าบนเฟสบุ๊กของตนเอง โดยอัปโหลดรูปหรือวิดีโอ พร้อมใส่แฮชแท็ก #ซักสะอาดฉลาดยุคใหม่ #SamsungHygienistaChallenge #SamsungWashingMachine #Samsung และตั้งเป็นสาธารณะ และรีวิวบนเว็บไซต์ซัมซุง โดยอัปโหลดรูปหรือวิดีโอ ภายใน 1 เดือนหลังจากได้รับสินค้า
3. คัดเลือกผู้ชนะกิจกรรม ใน 24 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 18.30-19.30 น. ณ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1:
คะแนนเต็ม 15 คะแนน
- ตอบคำถาม : “ชอบฟีเจอร์ไหนของเครื่องซักผ้าฝาหน้าและเครื่องอบผ้าฝาหน้าซัมซุงที่สุด และ เข้ากับความ Hygiene ของตนเองอย่างไร”
• ตอบคำถาม ชอบฟีเจอร์ไหนของเครื่องซักผ้าฝาหน้าและเครื่องอบผ้าฝาหน้าซัมซุงที่สุด (5 คะแนน)
• ตอบว่าเข้ากับความ Hygiene ของตนเองอย่างไร (ความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน)

กิจกรรมที่ 2:
คะแนนเต็ม 40 คะแนน
ตอบคำถาม “การกดใช้ฟีเจอร์ Hygiene Care+ ต้องกดใช้อย่างไร และ เข้ากับความ Hygiene ของตนเองอย่างไร”
• ตอบคำถามการกดใช้ฟีเจอร์ Hygiene Care+ ต้องกดใช้อย่างไร ถูกต้อง (10 คะแนน)
• ตอบว่าเข้ากับความ Hygiene ของตนเอง อย่างไร (ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน)
• ต้องเป็นผู้ร่วมตอบคำถามในกิจกรรมที่ 1 โดยผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจาก
กิจกรรมที่ 1 และ 2 (คะแนนเต็มรวม 55 คะแนน)

4. บริษัทฯ จะดำเนินการคัดรายชื่อสำรอง จำนวน 5 รายชื่อ
5. ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงคนละ 1 รางวัลเท่านั้นตลอดระยะเวลากิจกรรม
6. รูปภาพ คลิปวิดีโอและการคอมเมนต์ที่แชร์ หรือโพสต์ภาพต้องเป็นถ้อยคำที่สุภาพเท่านั้น ห้ามไม่ให้ใช้คำ หรือ ข้อความที่หยาบคาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี และกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง จะต้องไม่พาดพิง หรือหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคลหรือองค์กรใดอันจะทำให้เกิด ความเสียหายต่อชื่อเสียง ไม่สื่อความหมายรุนแรง อนาจาร หยาบคาย หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หาก บริษัทพบคำหรือข้อความที่บริษัทเห็นว่ามีลักษณะดังกล่าวบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการลบโพสต์ คอมเมนต์ดังกล่าวในทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้
8. พนักงานบริษัท พนักงานตามสัญญาจ้าง ของบริษัท ไทยซังซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด และครอบครัวของ บุคคลดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของบริษัทโฆษณา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมนี้
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้
10. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงของ กิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว
11. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี หากบริษัทได้รับผลจากกฎหมายหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือ ยกเลิกการร่วมสนุก รวมถึงการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก การร่วมสนุกนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ ของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. โดยการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ/หรือตัวแทนของบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย โอนและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนี้ โดยการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลจะเป็นเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง รายละเอียดที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy/

การประกาศรายชื่อและการรับของรางวัล :
1. ประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรม ผ่านทางเฟสบุ๊กเพจ Samsung Thailand (www.facebook.com/SamsungThailand) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
2. ผู้ชนะต้องยืนยันสิทธิ์โดยส่งชื่อ-สกุลจริงและเบอร์โทร ที่อยู่เข้ามาผ่านทาง Inbox (Message) Samsung Thailand ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 หากไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ชนะหรือมีผู้สละสิทธิ์ ทางทีมงานจะพิจารณาให้สิทธิ์แก่ผู้ชนะในลำดับถัดไป
3. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถระบุหรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้
4. ผู้ชนะกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฏหมายกำหนด โดยต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษีตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดหรือเกี่ยวข้องกับการรับรางวัลทั้งหมดด้วยตนเอง
5. ของรางวัลจะถูกส่งมอบทางบริษัทขนส่งเอกชน ไปยังที่อยู่ที่ผู้ได้รับรางวัลได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัทฯ ภายใน 60 วัน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการที่ทางผู้ได้รับรางวัลได้ให้ข้อมูลที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใดไว้ไม่ถูกต้อง

เงื่อนไขโปรโมชัน กิจกรรม Samsung Hygienista Challenge (Weekly EP4)

กติกาและเงื่อนไขกิจกรรม :
1. กดไลก์เฟสบุ๊กเพจ Samsung Thailand (www.facebook.com/SamsungThailand)
2. ร่วมแชร์ Samsung Hygienista Challenge จากเฟสบุ๊กเพจ Samsung Thailand (www.facebook.com/SamsungThailand) พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ และตอบคำถามระหว่างวิดีโอในคอมเม้นท์ใต้โพสต์ ภายในระยะเวลาของวิดีโอนี้เท่านั้น โดยมีทั้งหมด 2 กิจกรรม ดังต่อไปนี้:
• กิจกรรมที่1 : “ฟีเจอร์ไหนในเครื่อง Samsung AirDresser ถูกใจคุณมากที่สุดมากที่สุด และเข้ากับความ Hygiene ของตนเองอย่างไร” คนที่ตอบถูกต้องตามกติกา ก่อนจบวิดีโอ มีสิทธิ์ได้รับ ของสมนาคุณจากแบรนด์ Milin มูลค่า 2,950 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่าของรางวัลรวมทั้งสิ้น 2,950 บาท
• กิจกรรมที่ 2 : “การกดใช้ฟีเจอร์ JetSteam ต้องกดใช้อย่างไร พร้อมบอกว่าฟีเจอร์นี้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณอย่างไร” คนที่ตอบถูกต้องตามกติกา ก่อนจบวิดีโอ และร่วมเล่นกิจกรรมที่ 1 มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเครื่องอบผ้าและฆ่าเชื้อ Samsung รุ่น DF60R8600CG/ST มูลค่า 69,990 บาท จำนวน 1 เครื่อง จำนวนรวม 1 รางวัล

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม :
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ภายในระยะเวลาการไลฟ์ 18.30-19.30 น. เท่านั้น

รางวัล :
• ผู้ชนะกิจกรรมที่ 1 จะได้รับของสมนาคุณจากแบรนด์ Milin มูลค่า 2,950 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่าของรางวัลรวมทั้งสิ้น 2,950 บาท
• ผู้ชนะกิจกรรมที่ 2 จะได้รับเครื่องอบผ้าและฆ่าเชื้อ Samsung รุ่น DF60R8600CG/ST มูลค่า 69,990 บาท จำนวน 1 เครื่อง จำนวนรวม 1 รางวัล

กติกาและเกณฑ์การตัดสินผู้ชนะ :
1. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไขการร่วมรายการเท่านั้น จึงมีสิทธิ์รับรางวัล คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรมคือเป็น ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา แต่ต้องพำนักอาศัย และมีที่อยู่ในประเทศไทย
2. ผู้ชนะกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องรีวิวการใช้งานสินค้าบนเฟสบุ๊กของตนเอง โดยอัปโหลดรูปหรือวิดีโอ พร้อมใส่แฮชแท็ก #ซักสะอาดฉลาดยุคใหม่ #SamsungHygienistaChallenge #SamsungWashingMachine #Samsung และตั้งเป็นสาธารณะ และรีวิวบนเว็บไซต์ซัมซุง โดยอัปโหลดรูปหรือวิดีโอ ภายใน 1 เดือนหลังจากได้รับสินค้า
3. คัดเลือกผู้ชนะกิจกรรม ใน 1 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 18.30-19.30 น. ณ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1:
คะแนนเต็ม 15 คะแนน
- ตอบคำถาม “ฟีเจอร์ไหนในเครื่อง Samsung AirDresser ถูกใจคุณมากที่สุดมากที่สุด และเข้ากับความ Hygiene ของตนเองอย่างไร”
• ตอบคำถาม “ฟีเจอร์ไหนในเครื่อง Samsung AirDresser ถูกใจคุณมากที่สุดมากที่สุด (5 คะแนน)
• ตอบว่าฟีเจอร์นี้เข้ากับเข้ากับความ Hygiene ของตนเองอย่างไร (ความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน)

กิจกรรมที่ 2:
คะแนนเต็ม 40 คะแนน
ตอบคำถาม “การกดใช้ฟีเจอร์ JetSteam ต้องกดใช้อย่างไร พร้อมบอกว่าฟีเจอร์นี้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณอย่างไร”
• ตอบคำถามฟีเจอร์ของเครื่องอบผ้าซัมซุงถูกต้อง (10 คะแนน)
• ตอบว่าเข้ากับความ Lifestyle ของตนเอง อย่างไร (ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน)
- ต้องเป็นผู้ร่วมตอบคำถามในกิจกรรมที่ 1 โดยผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจาก
กิจกรรมที่ 1 และ 2 (คะแนนเต็มรวม 55 คะแนน)

4. บริษัทฯ จะดำเนินการคัดรายชื่อสำรอง จำนวน 5 รายชื่อ
5. ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงคนละ 1 รางวัลเท่านั้นตลอดระยะเวลากิจกรรม
6. รูปภาพ คลิปวิดีโอและการคอมเมนต์ที่แชร์ หรือโพสต์ภาพต้องเป็นถ้อยคำที่สุภาพเท่านั้น ห้ามไม่ให้ใช้คำ หรือ ข้อความที่หยาบคาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี และกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง จะต้องไม่พาดพิง หรือหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคลหรือองค์กรใดอันจะทำให้เกิด ความเสียหายต่อชื่อเสียง ไม่สื่อความหมายรุนแรง อนาจาร หยาบคาย หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หาก บริษัทพบคำหรือข้อความที่บริษัทเห็นว่ามีลักษณะดังกล่าวบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการลบโพสต์ คอมเมนต์ดังกล่าวในทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้
8. พนักงานบริษัท พนักงานตามสัญญาจ้าง ของบริษัท ไทยซังซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด และครอบครัวของ บุคคลดังกล่าว รวมทั้งพนักงานของบริษัทโฆษณา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมนี้
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้
10. หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงของ กิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว
11. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี หากบริษัทได้รับผลจากกฎหมายหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือ ยกเลิกการร่วมสนุก รวมถึงการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก การร่วมสนุกนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ ของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. โดยการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ/หรือตัวแทนของบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย โอนและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนี้ โดยการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลจะเป็นเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง รายละเอียดที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy/

การประกาศรายชื่อและการรับของรางวัล :
1. ประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรม ผ่านทางเฟสบุ๊กเพจ Samsung Thailand (www.facebook.com/SamsungThailand) ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565
2. ผู้ชนะต้องยืนยันสิทธิ์โดยส่งชื่อ-สกุลจริงและเบอร์โทร ที่อยู่เข้ามาผ่านทาง Inbox (Message) Samsung Thailand ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 หากไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ชนะหรือมีผู้สละสิทธิ์ ทางทีมงานจะพิจารณาให้สิทธิ์แก่ผู้ชนะในลำดับถัดไป
3. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถระบุหรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้
4. ผู้ชนะกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฏหมายกำหนด โดยต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษีตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดหรือเกี่ยวข้องกับการรับรางวัลทั้งหมดด้วยตนเอง
5. ของรางวัลจะถูกส่งมอบทางบริษัทขนส่งเอกชน ไปยังที่อยู่ที่ผู้ได้รับรางวัลได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัทฯ ภายใน 60 วัน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการที่ทางผู้ได้รับรางวัลได้ให้ข้อมูลที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใดไว้ไม่ถูกต้อง