เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่นส่วนลดเพื่อแลกซื้อซาวน์บาร์ในราคาพิเศษเมื่อซื้อ Neo QLED TV รุ่นปี 2565

1. เมื่อซื้อโทรทัศน์ Samsung Neo QLED รุ่นปี 2565 ทุกขนาด ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565 รับสิทธิ์ส่วนลดมูลค่า 10,000 หรือ 7,000 บาท เพื่อแลกซื้อซาวน์บาร์รุ่นที่ร่วมรายการ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการตามที่กำหนดในเงื่อนไขนี้
2. จำกัดสิทธิ์แลกซื้อ 1 สิทธิ์ ต่อการซื้อสินค้า 1 ชิ้นเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขการได้รับสิทธิแลกซื้อดังนี้
2.1 เมื่อซื้อทีวีรุ่นตามตารางด้านล่าง รับสิทธิ์ส่วนลดมูลค่า 10,000 บาท เพื่อแลกซื้อซาวน์บาร์รุ่นที่ร่วมรายการในข้อ 2.3

2.2 เมื่อซื้อทีวีรุ่นตามตารางด้านล่าง รับสิทธิ์ส่วนลด 7,000 บาท เพื่อแลกซื้อซาวน์บาร์รุ่นที่ร่วมรายการในข้อ 2.3

2.3 สิทธิ์แลกซื้อในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับการซื้อซัมซุงซาวน์บาร์ตามรุ่นที่เข้าร่วมรายการในตารางด้านล่าง

3. ร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ โฮมโปร (Homepro), เพาเวอร์บาย (Power Buy), เดอะมอลล์ (The Mall), แอลซีดีทีวี ไทยแลนด์ (LCDTV THAILAND), มัลติโปร (Multi Pro) และ สยาม ทีวี (SIAM TV) ทุกสาขา โปรดตรวจสอบรุ่นและสินค้าที่ร่วมรายการ ส่วนลดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย ของร้านค้าที่ร่วมรายการ ส่วนลดหักจากราคาสินค้า ณ จุดขาย โปรดตรวจสอบราคาสินค้าแต่ละรายการ ณ จุดขายอีกครั้ง
4. หากมีการปฏิเสธการสั่งซื้อ ยกเลิก หรือคืนสินค้า ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในส่วนของสินค้าแถมและสิทธิพิเศษทั้งหมดด้วย
5. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้
6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
7. การรับประกันสินค้าเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่ https://www.samsung.com/th/support/warranty/ การขยายเวลารับประกันเป็น 3 ปี จะต้องลงทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ssthwarranty.com/TVprivilege
8. ติดตั้งฟรีเฉพาะสินค้าและพื้นที่ที่กำหนด กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.samsung.com/th/delivery-and-installations/ สำหรับสินค้าพร้อมบริการติดตั้งฟรี จะมีเจ้าหน้าที่โทรนัดหมายวันและเวลาก่อนส่งมอบ สินค้าพร้อมบริการติดตั้งอาจถูกจัดส่งแยกกับสินค้าที่ไม่มีบริการติดตั้ง
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
10. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายตลอดจนของสินค้าแถมและสิทธิพิเศษที่ระบุในเงื่อนไขนี้ทั้งสิ้น หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่าน
11. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
12. หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อ Call Center โทร 1282