Edit KV CSS

ฟรี! ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ

กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อรับสิทธิพิเศษจาก SAMSUNG

จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในข้อที่มีเครื่องหมาย (*)

* กรุณากรอกข้อมูล

Min 2 chars

Max 40 chars

* กรุณากรอกข้อมูล

Min 2 chars

Max 40 chars

* กรุณากรอกข้อมูล

* E-mail ของคุณไม่ถูกต้อง

* เบอร์โทรศัท์ของคุณไม่ถูกต้อง

* กรุณากรอกข้อมูล

ปัจจุบันคุณใช้สมาร์ทโฟนรุ่นใดอยู่?

* กรุณากรอกข้อมูล

คุณกำลังสนใจผลิตภัณฑ์ประเภทใดอยู่

* กรุณากรอกข้อมูล

คุณกำลังมองหาโปรโมชันใดเป็นพิเศษอยู่หรือไม่?

* กรุณากรอกข้อมูล

* กรุณากรอกข้อมูล

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

โค้ดพิเศษเฉพาะคุณจะถูกส่งไปยังอีเมลภายใน 3 วัน

เงื่อนไขการลงทะเบียนรับเครื่องก่อนใครในวันที่ 11 ม.ค. 66 – 1 ก.พ. 66
1. ลูกค้าที่ลงทะเบียนแสดงความสนใจจะซื้อ The new Galaxy ระหว่างวันที่ 11 ม.ค. 66 เวลา 10.00 น. ถึง 1 ก.พ. 66 เวลา 23.59 น. ผ่านทางเว็บไซต์ www.samsung.com/th/unpacked จะได้รับโค้ดผ่านทางอีเมลที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้ในการจองซื้อ The new Galaxy พร้อมรับสิทธิพิเศษรับเครื่องก่อนใคร ทั้งนี้ สิทธิ์การรับเครื่องก่อนใคร มีจำนวนจำกัด
2. จำกัดสิทธิ์การลงทะเบียนแสดงความสนใจจะซื้อ The new Galaxy 1 สิทธิ์ ต่อ 1 อีเมล ต่อ 1 เบอร์โทรศัพท์เท่านั้น
3. เมื่อลูกค้าใช้โค้ดในการจองซื้อ The new Galaxy เพื่อรับสิทธิ์ในการรับเครื่องก่อนใคร ลูกค้าจะได้รับสินค้าในระหว่างวันที่ 12 ก.พ. 66 - 23 ก.พ. 66 (กำหนดขายสินค้าในวันที่ 24 ก.พ. 66) ทั้งนี้ ลำดับการจัดส่งสินค้า และวันที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าขึ้นอยู่กับปริมาณการจองซื้อสินค้า ลูกค้าที่สั่งจองสินค้าหลังจากวันที่ 15 ก.พ. 66 อาจได้รับสินค้าหลังจากวันที่ 24 ก.พ. 66
4. ลูกค้าที่ลงทะเบียนแสดงความสนใจจะซื้อ The new Galaxy และต้องการรับใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาในปีภาษี 2566 ตามที่รัฐบาลกำหนด สามารถใช้โค้ดในการจองซื้อ The new Galaxy ภายในวันที่ 15 ก.พ. 66 เวลา 17.00น. ผ่าน samsung.com หรือ ทำการจองซื้อ ผ่าน Samsung Experience Store (ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.samsung.com/th/store/) หรือ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (โปรดตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการ ณ จุดขายของร้านค้า) ภายในวันที่ 9 ก.พ. 66 และซื้อภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 66
5. ลูกค้าสามารถใช้โค้ดเพื่อจองซื้อ The new Galaxy พร้อมรับสิทธิพิเศษรับเครื่องก่อนใคร ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
5.1. ที่ samsung.com ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 66 เวลา 01.00 น. ถึงวันที่ 23 ก.พ. 66 เวลา 23.59 น. โดยลูกค้าต้องชำระค่าสินค้าเต็มจำนวน ลำดับการจัดส่งขึ้นอยู่กับลำดับการสั่งจองสินค้า
5.2. ที่ Samsung Experience Store (ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.samsung.com/th/store/) หรือ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (โปรดตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการ ณ จุดขายของร้านค้า) ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 66 - 23 ก.พ. 66 ตามเวลาทำการของแต่ละร้านค้า โดยลูกค้าต้องชำระค่ามัดจำสินค้า จำนวน 2,000 บาท โปรดตรวจสอบวันและเวลารับสินค้ากับพนักงาน ณ จุดขาย ก่อนการจองสินค้า
6. ลูกค้าที่นำโค้ดมาจองซื้อ The new Galaxy ที่ samsung.com, Samsung Experience Store หรือ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ตามวันและเวลาที่กำหนด ในข้อ 5.1 และ 5.2 จะได้รับ Samsung Care+ 1ปี มูลค่า 3,099บาท (ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.samsung.com/th/offer/samsung-care-plus) นอกจากนี้ลูกค้ายังคงได้รับสิทธิ์ เพิ่มหน่วยความจำ (Memory Upgrade) ฟรีทันที มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท พร้อมกับ โปรโมชั่นสั่งจองล่วงหน้า มูลค่าสูงสุด 5,000 บาท เมื่อทำการจองซื้อ The new Galaxy ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดโปรโมชั่นสั่งจองล่วงหน้าในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
7. สำหรับลูกค้าที่สั่งจองซื้อ The new Galaxy สีพิเศษ ผ่าน samsung.com (Exclusive Customized Color) ซึ่งใช้ระยะเวลาการผลิตและการจัดส่งนานกว่าสินค้าปกติ โดยจะสามารถจัดส่งสินค้าได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่การชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นลูกค้าที่สั่งจองซื้อ The new Galaxy สีพิเศษ จะไม่สามารถรับสินค้าในระหว่างวันที่ 2 ก.พ. 66 - 23 ก.พ. 66 ได้ แต่ยังได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ทุกประการ
8. ในกรณีที่จองซื้อสินค้าจาก samsung.com โปรดตรวจสอบรายละเอียดสินค้าและจำนวนเงินก่อนชำระค่าสินค้า ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใด ๆ หลังจากยืนยันคำสั่งซื้อได้
9. หากมีการปฏิเสธการสั่งซื้อ ยกเลิก หรือคืนสินค้า ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทั้งหมด
10. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้
11. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือมีการกรอกรายละเอียดที่ผิดพลาด หรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทั้งสิ้น หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่าน
12. เมื่อท่านทำการลงทะเบียนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ถือว่าท่านเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
13. สินค้าที่ร่วมรายการขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่มีอยู่และพร้อมจัดส่งเท่านั้น หากปริมาณการสั่งซื้อสินค้ามีมากกว่าจำนวนสินค้าที่พร้อมจัดส่ง อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้สิทธิตามโครงการช้อปดี มีคืน 2566 ได้
14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
15 กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
16. หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย กรุณาติดต่อ Call Center โทร 1282