• Home /
  • Mobile | Accessibility

Mobile | Accessibility

Mundësia e hyrjes në telefonat "Galaxy"

Shfaqet menyja 'Aksesibiliteti'. Këtu përfshihen opsione të tilla si 'Lexuesi i ekranit', 'Përmirësime të dukshmërisë', 'Përmirësime të dëgjimit' dhe 'Ndërveprimi & hkathtësia'.

Lexuesi i ekranit

Voice Assistant /
Programi udhëzues për Voice Assistant

Kur Voice Assistant është aktiv, telefoni jep komente me zë për të ndihmuar përdoruesit që kanë probleme me shikimin. Në programin udhëzues mund të mësosh më shumë rreth funksionaliteteve që ofrohen, si dhe t'i provosh ato.

Shfaqet menyja 'Eksplorimi i ekranit'. Shënuar me katror blu te ikona Galeria. Teksti i përshkrimit thotë: Ekrani aktual ka aplikacione në të. Shtypni me 1 gisht për të zgjedhur një aplikacion. Emri i aplikacionit të zgjedhur do të lexohet me zë. Lëvizeni gishtin mbi artikujt në qendrën e ekranit. Pasi të keni eksploruar artikujt, programi udhëzues do të vazhdojë.

Ekran i errët me Menyja e shpejtë

Për privatësi, mund ta bësh telefonin të funksionojë normalisht me ekranin të fikur.

Duke përdorur Menyja e shpejtë, mund të vendosni funksionet me ekran i errët. Kur Voice Assistant është aktiv, telefoni jep komente me zë për të ndihmuar përdoruesit e verbër dhe ata me shikim të dobët. Kur Të shtypurit e shpejtë është aktiv, mund të përdorni tastierën Samsung dhe tastierën duke i shtypur tastet një herë.

Të shtypurit e shpejtë

Kur prek tastierën e "Samsung", telefoni mund të lexojë me zë tastin që ndodhet poshtë gishtit tënd. Thjesht hiq gishtin nga ekrani për të zgjedhur karakterin që dëshiron.

Kur shkruan "Gëzuar ditë", shfaqet automatikisht fjala "ditëlindje".

Përmirësime të dukshmërisë

Temë me kontrast të fortë

Për të lexuar më lehtë dhe për një pamje më të mirë, përdor një temë me përmbajtje në ngjyrë të ndezur në sfond të errët. Kjo gjë ndihmon në reduktimin e lodhjes së syve gjatë përdorimit të telefonit në një ambient të errët për një kohë të gjatë. Në "Galaxy Themes" ofrohen tema të ndryshme me kontrast të fortë.

Shfaqet menyja "Ekrani". Opsioni "Ndriçimi përshtatës" është "aktiv".

Fonte me kontrast

Rregullo ngjyrën dhe konturet e fonteve për të rritur kontrastin ndërmjet tekstit dhe sfondit.

Shfaqet menyja "Përmirësime të dukshmërisë". Opsioni "Fontet me kontrast" është "aktiv". Në tekstin përshkrues shkruhet: Rregullo ngjyrën dhe konturet e fonteve për t’i nxjerrë ato në pah.

Tastierë me kontrast

Larmia e opsioneve të tastierës me kontrast rrit madhësinë e tastierës së "Samsung" dhe ndryshon ngjyrën e tasteve për të rritur kontrastin ndërmjet tekstit dhe sfondit.

Imazh i animuar i tastierës. Tastierë me kontrast të lartë ndryshon shtypje pas shtypjeje. Bëhet nga tastierë e verdhë me tekst të zi, në tastierë të zezë me tekst të bardhë, tastierë të zezë me tekst të verdhë deri në tastierë blu me tekst të bardhë.

Trego format e butonave

Shfaq butonat me ngjyra që t’i nxjerrësh ato në pah.

Butonat "Anulo" dhe "Ruaj" theksohen në ngjyrë të zezë për të ndihmuar përdoruesin të fokusohet tek to.

Ngjyra negative

Ndërro ngjyrat për një pamje më të mirë.

Opsioni për ngjyrat negative është "aktiv".

Rregullimi i ngjyrës

Nëse ke vështirësi me dallimin e ngjyrave, rregullo mënyrën e shfaqjes së ngjyrave në ekran. Më pas, telefoni do t'i rregullojë sërish për t'i bërë ngjyrat më të dukshme.

Shfaqet menyja "Rregullimi i ngjyrës". Opsioni "Rregullimi i ngjyrës" është aktiv dhe zgjidhet shkalla gri. Në tekstin përshkrues shkruhet: Nëse e ke të vështirë të shikosh ngjyra të caktuara, rregullo cilësimet e ngjyrave të ekranit.

Lente me ngjyrë

Për disa njerëz, leximi në ekran të bardhë është i vështirë ose turbullues, duke e bërë të vështirë për ta të përqendrohen në një artikull apo mesazh. Nëse e ke këtë problem, opsioni "Lente me ngjyrë" mund të të ndihmojë. Është provuar se ndryshimi i ngjyrës së ekranit përmirëson shpejtësinë dhe komoditetin e leximit.

* Ky funksionalitet mund të mos mbështetet sipas specifikimeve të modelit.

Shfaqet menyja "Lente me ngjyrë". Opsioni "Lente me ngjyrë" është "aktiv", me 20% patejdukshmëri dhe ngjyra e zgjedhur është blu. Në tekstin përshkrues shkruhet: Shto filtrin e ngjyrës në të gjithë ekranin. Kjo gjë mund të lehtësojë leximin e tekstit.

* Ky funksionalitet mund të mos mbështetet sipas specifikimeve të modelit.

Dritarja e Zmadhuesit

Përdor "Dritaren e zmadhuesit" për të zmadhuar përmbajtjen që është e vështirë të lexohet në një dritare të veçantë dhe të lëvizshme.

"Dritarja e zmadhuesit" përdoret për të parë Londrën dhe Berlinin në hartën e botës.

Madhësia dhe stili i fontit

Ndrysho madhësinë dhe stilin e fontit.

Shfaqen opsionet për madhësinë, stilin dhe theksimin e fontit.

Zoom-i në ekran

Ndrysho zoom-in në ekran. Do të rregullojë madhësinë e objekteve në ekran.

Rrëshqitësi i zoom-it në ekran caktohet në shkallë mesatare. Në tekstin përshkrues shkruhet: Objektet në ekran mund të zvogëlohen ose të zmadhohen.

Widget-i zmadhues

"Widget-i zmadhues" përmban funksionalitete të tilla si zmadhimi dixhital, opsionet e ngjyrës dhe shkrepjet duke përdorur kamerën.

Imazhi i "Widget-it zmadhues" që përdoret në telefon për të aplikuar zmadhimin dixhital.

Përmirësime të dëgjimit

Detektorët e tingullit

Detektorët e tingullit i lejojnë pajisjes të diktojë tingullin e një bebeje që qan apo zilen e derës. Njoftimet merren përmes sugjerimeve vizuale dhe dridhjes.

Imazhi i telefonit ku përdoren detektorët e tingullit për të njoftuar se fëmija po qan.

Heshto të gjithë tingujt

Opsioni "Heshto të gjithë tingujt" çaktivizon të gjithë tingujt e pajisjes.

Shfaqet menyja "Përmirësime të dëgjimit". Opsioni "Heshto gjithë tingujt" është "aktiv". Në tekstin përshkrues shkruhet: Çaktivizo të gjithë tingujt në telefon, përfshi thirrjet, sinjalizimet dhe mediat.

Mbështetje për apar. e dëgjimit

Përmirëso cilësinë e tingullit për të punuar më mirë me aparate dëgjimi.

* Ky funksionalitet mund të mos mbështetet sipas specifikimeve të modelit.

Shfaqet menyja "Përmirësime të dëgjimit". Opsioni "Mbështetje për apar. e dëgjimit" është "aktiv". Në tekstin përshkrues shkruhet: Përmirëso cilësinë e tingullit për të punuar më mirë me aparate dëgjimi.

* Ky funksionalitet mund të mos mbështetet sipas specifikimeve të modelit.

Balanca tinguj mjt/djtht

Rregullo balancën e tingujve mjt/djtht për t'iu përshtatur preferencave të dëgjimit.

Shfaqet menyja "Përmirësime të dëgjimit". Rrëshqitësi i balancës së tingujve mjt/djtht është caktuar në qendër. Në tekstin përshkrues shkruhet: Rregullo balancën majtas/djathtas për tingullin (përveç thirrjeve) kur përdor kufjet.

Audio mono

Opsioni "Mono audio" ndërthur tingullin e stereos në një sinjal që luhet përmes të gjithë altoparlantëve të mikrokufjeve. Përdore nëse ke probleme me dëgjimin ose nëse një minikufje e vetme është më e përshtatshme.

Opsioni "Mono audio" është "aktiv". Në tekstin përshkrues shkruhet: Ndrysho audion nga stereo në mono për të dëgjuar me një vesh.

Fjalë-në-tekst

Fjalët e personit tjetër mund të lexohen në ekran. Regjistro zërin përmes mikrofonit dhe ai do të konvertohet automatikisht në tekst.

Imazhi i një telefoni që konverton fjalët e dikujt në tekst.

Ndërveprimi & shkathtësia

Çelësi universal

Kontrollo ekranin me prekje duke lidhur një çelës të jashtëm, duke trokitur ekranin ose duke përdorur lëvizjet me kokë apo gjestet e fytyrës.

Shfaqet menyja "Ndërveprimi & shkathtësia". Opsioni "Çelësi universal" është "aktiv". Ikonat e personalizuara shfaqen me tekstin: Kontrollo telefonin me çelësat e personalizuar

Menyja e asistentit

Shfaq ikonën e shkurtores ndihmëse për të hapur aplikacionet, funksionet dhe cilësimet. Mund ta kontrollosh lehtësisht telefonin duke prekur menytë ndihmëse në ikonë.

Opsioni "Menyja e asistentit" është "aktiv". Shfaqet ikonat e thjeshta të "Menysë së asistentit".

Komandimi i ndërveprimit

Aktivizo modalitetin e komandimit të veprimit për të kufizuar ndjeshmërinë e telefonit në ndërveprimin e prekjes gjatë përdorimit të aplikacioneve.

Shfaqet menyja "Cakto zonat e bllokuara". Opsioni "Komandimi i ndërveprimit" është "aktiv".

Trokit mbi kohëzgjatjen

Rregullo gjatësinë e mbajtjes së ndërveprimit për t'u njohur si trokitje. Në këtë mënyrë do të reduktohen gabimet e trokitjeve të paqëllimshme.

Opsioni "Trokit mbi kohëzgjatjen" është "joaktiv". Cakto se sa gjatë duhet mbajtur një ndërveprim që të njihet si trokitje.

Shpërfill prekjet e përsëritura

Ndërveprimi me prekje është i vështirë për disa njerëz për shkak të rregulluesit. Nëse e ke këtë problem, opsioni "Shpërfill prekjet e përsëritura" mund të të ndihmojë. Cakto kohën pas së cilës do të shpërfillen prekjet e përsëritura gjatës periudhës pas prekjes fillestare.

Opsioni "Shpërfill prekjet e përsëritura" është "joaktiv". Vlen vetëm prekja e parë. Prekjet e shumta do të injorohen për kohën që cakton. Trokit për ta testuar.

Përgj. dhe mbarimi thirrjeve

Për t'iu përgjigjur thirrjeve, mund të përdorësh tastin "Volumi lart" dhe tastin "Ndezës" për t'i përfunduar.

Shfaqet menyja "Përgj. dhe mbarimi thirrjeve". Të katërta opsionet—lexo emrat e telefonuesve me zë të lartë, shtyp tastin "Volumi lart" për t'u përgjigjur, përgjigje automatike dhe shtyp tastin "Ndezës" për të përfunduar—janë "aktive".

Ndezje e lehtë e ekranit

Aktivizo ekranin duke lëvizur dorën mbi sensorin në pjesën e sipërme të telefonit. Ekrani mund të ndizet pa shtypur asnjë tast.

* Kjo veçori mund të mos mbështetet në disa modele të nxjerra në vitin 2019 ose më vonë në varësi të specifikimeve të produktit.

Shfaqet menyja "Ndezje e lehtë e ekranit". Opsioni "Ndezje e lehtë e ekranit" është "aktiv". Menyja shfaq një imazh të simuluar të telefonit mbi të cilin është vendosur dora e djathtë e dikujt.

* Kjo veçori mund të mos mbështetet në disa modele të nxjerra në vitin 2019 ose më vonë në varësi të specifikimeve të produktit.

Një-trokit për të rrëshqitur

Nëse bie një alarm ose nëse vjen një thirrje, trokit butonin për të ndërprerë alarmin ose për t'iu përgjigjur thirrjes në vend që të zvarritësh butonin.

* Kjo veçori mund të mos mbështetet në disa modele të nxjerra në vitin 2019 ose më vonë në varësi të specifikimeve të produktit.

Shfaqet menyja "Ndërveprimi & shkathtësia". Opsioni "Një-trokit për të rrëshqitur" është "aktiv".

* Kjo veçori mund të mos mbështetet në disa modele të nxjerra në vitin 2019 ose më vonë në varësi të specifikimeve të produktit.

Bllokim me drejtime

Nëse e ke të vështirë të përdorësh modelet e bllokimit, thjesht zhblloko telefonin me kombinimin e drejtimeve që ke caktuar.

* Ky funksionalitet nuk mbështetet për modelet e reja nga viti 2019.

Imazhi i një telefoni ku shfaqet një shigjetë e drejtuar djathtas në ekran për të përfaqësuar funksionin e bllokimit me drejtime.

* Ky funksionalitet nuk mbështetet për modelet e reja nga viti 2019.

Cilësime të avancuara

Tasti Ndezës dhe tasti Volumi lart

Për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionalitetet e mundësisë së hyrjes, shtyp shpejt dhe njëkohësisht tastet "Ndezës" dhe tastet "Volumi lart".

Imazhi i menysë kërcyese për hyrjen e menjëhershme. Shfaq në listë menytë "Mundësi hyrje", "Voice Assistant", "Çelësi universal" dhe "Dritarja e zmadhuesit".

Njoftim Flash

Opsioni "Njoftim Flash" pulson me dritën e kamerës ose ekranin kur merr njoftime ose kur bien alarmet.

Shfaqet menyja "Njoftim Flash". Opsionet "Flash për kamera" dhe "Flash nga ekrani" janë "aktive". Në tekstin përshkrues shkruhet: Pulso me dritën e kamerës ose ekranin kur të marrësh njoftime ose kur të bien alarmet.

Përkujtesat njoftuese

Caktoje pajisjen që të të sinjalizojë për njoftimet që nuk ke hapur në intervalet e paracaktuara.

Shfaqet menyja "Përkujtesat njoftuese". Opsioni "Përkujtesat njoftuese" është "aktiv". Në tekstin përshkrues shkruhet: Merr përkujtesa periodike për njoftime nga aplikacionet dhe shërbimet e zgjedhura. Pastro njoftimet për të ndërprerë përkujtesat.

Etiketa Zanore

Mund të përdorësh etiketat "NFC" për të dalluar objektet të përmasave të njëjta duke u bashkëngjitur etiketa. Mund të bësh një regjistrim zanor dhe t'ia bashkëngjisësh atë etiketës "NFC". Regjistrimi zanor luhet kur vendos telefonit pranë etiketës "NFC".

Imazhi i telefonit duke luajtur regjistrimin zanor.

Rivendos cilësimet e mundësisë së hyrjes

Rivendos cilësimet e mundësisë së hyrjes te parazgjedhjet e tyre veçmas cilësimeve të tjera.

Shfaqet menyja "Rivendos cilësimet e mundësisë së hyrjes". Butoni "Rivendos cilësimet" shoqërohet nga teksti përshkrues: Cilësimet e mundësisë së hyrjes do të rivendosen te cilësimet e parazgjedhura. Cilësime të ngjashme, siç janë tastiera dhe madhësia e fondit, nuk do të rivendosen. Cilësimet e mundësisë së hyrjes te aplikacionet e shkarkuara nuk do të ndryshohet. Të dhënat e tua personale nuk do të preken.
* Figurat e pajisjes të simuluara për qëllime ilustrimi.