Mundësia e hyrjes në telefonat "Galaxy"

Shfaqet menyja 'Aksesibiliteti'. Këtu përfshihen opsione të tilla si 'Lexuesi i ekranit', 'Përmirësime të dukshmërisë', 'Përmirësime të dëgjimit' dhe 'Ndërveprimi & hkathtësia'. Shfaqet menyja 'Aksesibiliteti'. Këtu përfshihen opsione të tilla si 'Lexuesi i ekranit', 'Përmirësime të dukshmërisë', 'Përmirësime të dëgjimit' dhe 'Ndërveprimi & hkathtësia'.

Lexuesi i ekranit

Voice Assistant /
Programi udhëzues për
Voice Assistant

Kur Voice Assistant është aktiv, telefoni jep komente me zë për të ndihmuar përdoruesit që kanë probleme me shikimin. Në programin udhëzues mund të mësosh më shumë rreth funksionaliteteve që ofrohen, si dhe t'i provosh ato.

Shfaqet menyja 'Eksplorimi i ekranit'. Shënuar me katror blu te ikona Galeria. Teksti i përshkrimit thotë: Ekrani aktual ka aplikacione në të. Shtypni me 1 gisht për të zgjedhur një aplikacion. Emri i aplikacionit të zgjedhur do të lexohet me zë. Lëvizeni gishtin mbi artikujt në qendrën e ekranit. Pasi të keni eksploruar artikujt, programi udhëzues do të vazhdojë. Shfaqet menyja 'Eksplorimi i ekranit'. Shënuar me katror blu te ikona Galeria. Teksti i përshkrimit thotë: Ekrani aktual ka aplikacione në të. Shtypni me 1 gisht për të zgjedhur një aplikacion. Emri i aplikacionit të zgjedhur do të lexohet me zë. Lëvizeni gishtin mbi artikujt në qendrën e ekranit. Pasi të keni eksploruar artikujt, programi udhëzues do të vazhdojë.

Ekran i errët me Menyja e shpejtë

Për privatësi, mund ta bësh telefonin të funksionojë normalisht me ekranin të fikur.

Duke përdorur Menyja e shpejtë, mund të vendosni funksionet me ekran i errët. Kur Voice Assistant është aktiv, telefoni jep komente me zë për të ndihmuar përdoruesit e verbër dhe ata me shikim të dobët. Kur Të shtypurit e shpejtë është aktiv, mund të përdorni tastierën Samsung dhe tastierën duke i shtypur tastet një herë. Duke përdorur Menyja e shpejtë, mund të vendosni funksionet me ekran i errët. Kur Voice Assistant është aktiv, telefoni jep komente me zë për të ndihmuar përdoruesit e verbër dhe ata me shikim të dobët. Kur Të shtypurit e shpejtë është aktiv, mund të përdorni tastierën Samsung dhe tastierën duke i shtypur tastet një herë.

Të shtypurit e shpejtë

Kur prek tastierën e "Samsung", telefoni mund të lexojë me zë tastin që ndodhet poshtë gishtit tënd. Thjesht hiq gishtin nga ekrani për të zgjedhur karakterin që dëshiron.

Kur shkruan "Gëzuar ditë", shfaqet automatikisht fjala "ditëlindje". Kur shkruan "Gëzuar ditë", shfaqet automatikisht fjala "ditëlindje".

Përmirësime të dukshmërisë

Temë me kontrast të fortë

Për të lexuar më lehtë dhe për një pamje më të mirë, përdor një temë me përmbajtje në ngjyrë të ndezur në sfond të errët. Kjo gjë ndihmon në reduktimin e lodhjes së syve gjatë përdorimit të telefonit në një ambient të errët për një kohë të gjatë. Në "Galaxy Themes" ofrohen tema të ndryshme me kontrast të fortë.

Shfaqet menyja "Ekrani". Opsioni "Ndriçimi përshtatës" është "aktiv". Shfaqet menyja "Ekrani". Opsioni "Ndriçimi përshtatës" është "aktiv".

Fonte me kontrast

Rregullo ngjyrën dhe konturet e fonteve për të rritur kontrastin ndërmjet tekstit dhe sfondit.

Shfaqet menyja "Përmirësime të dukshmërisë". Opsioni "Fontet me kontrast" është "aktiv". Në tekstin përshkrues shkruhet: Rregullo ngjyrën dhe konturet e fonteve për t’i nxjerrë ato në pah. Shfaqet menyja "Përmirësime të dukshmërisë". Opsioni "Fontet me kontrast" është "aktiv". Në tekstin përshkrues shkruhet: Rregullo ngjyrën dhe konturet e fonteve për t’i nxjerrë ato në pah.

Tastierë me kontrast

Larmia e opsioneve të tastierës me kontrast rrit madhësinë e tastierës së "Samsung" dhe ndryshon ngjyrën e tasteve për të rritur kontrastin ndërmjet tekstit dhe sfondit.

Imazh i animuar i tastierës. Tastierë me kontrast të lartë ndryshon shtypje pas shtypjeje. Bëhet nga tastierë e verdhë me tekst të zi, në tastierë të zezë me tekst të bardhë, tastierë të zezë me tekst të verdhë deri në tastierë blu me tekst të bardhë. Imazh i animuar i tastierës. Tastierë me kontrast të lartë ndryshon shtypje pas shtypjeje. Bëhet nga tastierë e verdhë me tekst të zi, në tastierë të zezë me tekst të bardhë, tastierë të zezë me tekst të verdhë deri në tastierë blu me tekst të bardhë.

Trego format e butonave

Shfaq butonat me ngjyra që t’i nxjerrësh ato në pah.

Butonat "Anulo" dhe "Ruaj" theksohen në ngjyrë të zezë për të ndihmuar përdoruesin të fokusohet tek to. Butonat "Anulo" dhe "Ruaj" theksohen në ngjyrë të zezë për të ndihmuar përdoruesin të fokusohet tek to.

Ngjyra negative

Ndërro ngjyrat për një pamje më të mirë.

Opsioni për ngjyrat negative është "aktiv". Opsioni për ngjyrat negative është "aktiv".

Rregullimi i ngjyrës

Nëse ke vështirësi me dallimin e ngjyrave, rregullo mënyrën e shfaqjes së ngjyrave në ekran. Më pas, telefoni do t'i rregullojë sërish për t'i bërë ngjyrat më të dukshme.

Shfaqet menyja "Rregullimi i ngjyrës". Opsioni "Rregullimi i ngjyrës" është aktiv dhe zgjidhet shkalla gri. Në tekstin përshkrues shkruhet: Nëse e ke të vështirë të shikosh ngjyra të caktuara, rregullo cilësimet e ngjyrave të ekranit. Shfaqet menyja "Rregullimi i ngjyrës". Opsioni "Rregullimi i ngjyrës" është aktiv dhe zgjidhet shkalla gri. Në tekstin përshkrues shkruhet: Nëse e ke të vështirë të shikosh ngjyra të caktuara, rregullo cilësimet e ngjyrave të ekranit.

Lente me ngjyrë

Për disa njerëz, leximi në ekran të bardhë është i vështirë ose turbullues, duke e bërë të vështirë për ta të përqendrohen në një artikull apo mesazh. Nëse e ke këtë problem, opsioni "Lente me ngjyrë" mund të të ndihmojë. Është provuar se ndryshimi i ngjyrës së ekranit përmirëson shpejtësinë dhe komoditetin e leximit.

* Ky funksionalitet mund të mos mbështetet sipas specifikimeve të modelit.

Shfaqet menyja "Lente me ngjyrë". Opsioni "Lente me ngjyrë" është "aktiv", me 20% patejdukshmëri dhe ngjyra e zgjedhur është blu. Në tekstin përshkrues shkruhet: Shto filtrin e ngjyrës në të gjithë ekranin. Kjo gjë mund të lehtësojë leximin e tekstit. Shfaqet menyja "Lente me ngjyrë". Opsioni "Lente me ngjyrë" është "aktiv", me 20% patejdukshmëri dhe ngjyra e zgjedhur është blu. Në tekstin përshkrues shkruhet: Shto filtrin e ngjyrës në të gjithë ekranin. Kjo gjë mund të lehtësojë leximin e tekstit.

* Ky funksionalitet mund të mos mbështetet sipas specifikimeve të modelit.

Dritarja e Zmadhuesit

Përdor "Dritaren e zmadhuesit" për të zmadhuar përmbajtjen që është e vështirë të lexohet në një dritare të veçantë dhe të lëvizshme.

"Dritarja e zmadhuesit" përdoret për të parë Londrën dhe Berlinin në hartën e botës. "Dritarja e zmadhuesit" përdoret për të parë Londrën dhe Berlinin në hartën e botës.

Madhësia dhe stili i fontit

Ndrysho madhësinë dhe stilin e fontit.

Shfaqen opsionet për madhësinë, stilin dhe theksimin e fontit. Shfaqen opsionet për madhësinë, stilin dhe theksimin e fontit.

Zoom-i në ekran

Ndrysho zoom-in në ekran. Do të rregullojë madhësinë e objekteve në ekran.

Rrëshqitësi i zoom-it në ekran caktohet në shkallë mesatare. Në tekstin përshkrues shkruhet: Objektet në ekran mund të zvogëlohen ose të zmadhohen. Rrëshqitësi i zoom-it në ekran caktohet në shkallë mesatare. Në tekstin përshkrues shkruhet: Objektet në ekran mund të zvogëlohen ose të zmadhohen.

Widget-i zmadhues

"Widget-i zmadhues" përmban funksionalitete të tilla si zmadhimi dixhital, opsionet e ngjyrës dhe shkrepjet duke përdorur kamerën.

Imazhi i "Widget-it zmadhues" që përdoret në telefon për të aplikuar zmadhimin dixhital. Imazhi i "Widget-it zmadhues" që përdoret në telefon për të aplikuar zmadhimin dixhital.

Hiqni animacionet

Ulni lodhjen e syve duke hequr efektet e animacioneve që shfaqen kur ndërroni faqet.

Shfaqet menyja "Përmirësimet e dukshmërisë". Hiqni animacionet është "aktive". Teksti i përshkrimit shkruan: Hiqni efekte të caktuara të ekranit nëse keni ndjeshmëri ndaj animacionit apo lëvizjeve në ekran. Shfaqet menyja "Përmirësimet e dukshmërisë". Hiqni animacionet është "aktive". Teksti i përshkrimit shkruan: Hiqni efekte të caktuara të ekranit nëse keni ndjeshmëri ndaj animacionit apo lëvizjeve në ekran.

Zmadhimi

Prekni tri herë në ekran ose prekni ekranin "Asistenca" në këndin djathtas poshtë, për të zmadhuar përmbajtjen në ekran.

Shfaqet menyja "Prekni tri herë në ekran për të zmadhuar" dhe është "aktive". Teksti i përshkrimit shkruan: Për të zmadhuar, prekni 3 herë shpejt në ekran. Për të lëvizur në faqe rrëshqitni me 2 a më shumë gishtërinj. Shfaqet menyja "Prekni tri herë në ekran për të zmadhuar" dhe është "aktive". Teksti i përshkrimit shkruan: Për të zmadhuar, prekni 3 herë shpejt në ekran. Për të lëvizur në faqe rrëshqitni me 2 a më shumë gishtërinj.

Përmirësime të dëgjimit

Detektorët e tingullit

Detektorët e tingullit i lejojnë pajisjes të diktojë tingullin e një bebeje që qan apo zilen e derës. Njoftimet merren përmes sugjerimeve vizuale dhe dridhjes.

Imazhi i telefonit ku përdoren detektorët e tingullit për të njoftuar se fëmija po qan. Imazhi i telefonit ku përdoren detektorët e tingullit për të njoftuar se fëmija po qan.

Heshto të gjithë tingujt

Opsioni "Heshto të gjithë tingujt" çaktivizon të gjithë tingujt e pajisjes.

Shfaqet menyja "Përmirësime të dëgjimit". Opsioni "Heshto gjithë tingujt" është "aktiv". Në tekstin përshkrues shkruhet: Çaktivizo të gjithë tingujt në telefon, përfshi thirrjet, sinjalizimet dhe mediat. Shfaqet menyja "Përmirësime të dëgjimit". Opsioni "Heshto gjithë tingujt" është "aktiv". Në tekstin përshkrues shkruhet: Çaktivizo të gjithë tingujt në telefon, përfshi thirrjet, sinjalizimet dhe mediat.

Mbështetje për apar. e dëgjimit

Përmirësoni cilësinë e zërit për të punuar me aparat dëgjimi.
Funksioni i transmetimit të multimediave dhe i ridrejtimit të zërit të thirrjes me lidhje energjie të ulët Bluetooth (BLE) do të lejohet të përdoret nga Android 10.

* Ky funksion mund të mos lejohet të përdoret, në varësi të specifikimit të modelit.

Shfaqet menyja "Ndihma për aparat dëgjimi". Pajtueshmëria me aparate dëgjimi është "aktive". Teksti i përshkrimit shkruan: Përmirësoni cilësinë e zërit të telefonit për aparate dëgjimi. Shfaqet menyja "Ndihma për aparat dëgjimi". Pajtueshmëria me aparate dëgjimi është "aktive". Teksti i përshkrimit shkruan: Përmirësoni cilësinë e zërit të telefonit për aparate dëgjimi.

* Ky funksion mund të mos lejohet të përdoret, në varësi të specifikimit të modelit.

Balanca tinguj mjt/djtht

Rregullo balancën e tingujve mjt/djtht për t'iu përshtatur preferencave të dëgjimit.

Shfaqet menyja "Përmirësime të dëgjimit". Rrëshqitësi i balancës së tingujve mjt/djtht është caktuar në qendër. Në tekstin përshkrues shkruhet: Rregullo balancën majtas/djathtas për tingullin (përveç thirrjeve) kur përdor kufjet. Shfaqet menyja "Përmirësime të dëgjimit". Rrëshqitësi i balancës së tingujve mjt/djtht është caktuar në qendër. Në tekstin përshkrues shkruhet: Rregullo balancën majtas/djathtas për tingullin (përveç thirrjeve) kur përdor kufjet.

Audio mono

Opsioni "Mono audio" ndërthur tingullin e stereos në një sinjal që luhet përmes të gjithë altoparlantëve të mikrokufjeve. Përdore nëse ke probleme me dëgjimin ose nëse një minikufje e vetme është më e përshtatshme.

Opsioni "Mono audio" është "aktiv". Në tekstin përshkrues shkruhet: Ndrysho audion nga stereo në mono për të dëgjuar me një vesh. Opsioni "Mono audio" është "aktiv". Në tekstin përshkrues shkruhet: Ndrysho audion nga stereo në mono për të dëgjuar me një vesh.

Live Transcribe

Flisni lirshëm me anë të Live Transcribe në Android.
Funksioni do të diktojë gjuhën që po flitet nga mbi 70 gjuhë e dialekte. Ndihmë për rregullim të titrave gjatë rrjedhës së bisedës.

* Mundësuar nga teknologjia e njohjes së ligjërimit nga Google.
* Bisedat qëndrojnë vetëm në telefonin tuaj, nuk ruhen në serverë të tjerë.

Tregon bisedat e drejtpërdrejta duke u konvertuar në tekst në ekranin e celularit. Tregon bisedat e drejtpërdrejta duke u konvertuar në tekst në ekranin e celularit.

* Mundësuar nga teknologjia e njohjes së ligjërimit nga Google.
* Bisedat qëndrojnë vetëm në telefonin tuaj, nuk ruhen në serverë të tjerë.

Live Caption

Me një prekje të vetme, Live Caption në Android titron çfarëdo multimedia në telefonin tuaj. Çfarëdo video, transmetimi dhe mesazhi audio në çfarëdo aplikacioni – edhe gjërat që regjistroni vetë.

* Sot Live Caption lejon përdorimin e anglishtes dhe ka plane për të lejuar përdorimin e më shumë gjuhëve në të ardhmen e afërt.
* Ky funksion mund të mos lejohet të përdoret, në varësi të specifikimit të modelit.

Titrat ofrohen në kohë reale në video, një grua mban një petull. Titrat ofrohen në kohë reale në video, një grua mban një petull.

* Sot Live Caption lejon përdorimin e anglishtes dhe ka plane për të lejuar përdorimin e më shumë gjuhëve në të ardhmen e afërt.
* Ky funksion mund të mos lejohet të përdoret, në varësi të specifikimit të modelit.

Amplifikim i zërit të ambientit

Dëgjojeni bisedën më qartë duke pakësuar zhurmën përreth vetes.

* Ky funksion mund të mos lejohet të përdoret, në varësi të specifikimit të modelit.

Shfaqet menyja "Përmirësimet e dëgjimit". Amplifikim i zërit të ambientit është "aktiv". Shfaqet menyja "Përmirësimet e dëgjimit". Amplifikim i zërit të ambientit është "aktiv".

* Ky funksion mund të mos lejohet të përdoret, në varësi të specifikimit të modelit.

Ndërveprimi & shkathtësia

Çelësi universal

Kontrollo ekranin me prekje duke lidhur një çelës të jashtëm, duke trokitur ekranin ose duke përdorur lëvizjet me kokë apo gjestet e fytyrës.

Shfaqet menyja "Ndërveprimi & shkathtësia". Opsioni "Çelësi universal" është "aktiv". Ikonat e personalizuara shfaqen me tekstin: Kontrollo telefonin me çelësat e personalizuar Shfaqet menyja "Ndërveprimi & shkathtësia". Opsioni "Çelësi universal" është "aktiv". Ikonat e personalizuara shfaqen me tekstin: Kontrollo telefonin me çelësat e personalizuar

Menyja e asistentit

Shfaq ikonën e shkurtores ndihmëse për të hapur aplikacionet, funksionet dhe cilësimet. Mund ta kontrollosh lehtësisht telefonin duke prekur menytë ndihmëse në ikonë.

Opsioni "Menyja e asistentit" është "aktiv". Shfaqet ikonat e thjeshta të "Menysë së asistentit". Opsioni "Menyja e asistentit" është "aktiv". Shfaqet ikonat e thjeshta të "Menysë së asistentit".

Komandimi i ndërveprimit

Aktivizo modalitetin e komandimit të veprimit për të kufizuar ndjeshmërinë e telefonit në ndërveprimin e prekjes gjatë përdorimit të aplikacioneve.

Shfaqet menyja "Cakto zonat e bllokuara". Opsioni "Komandimi i ndërveprimit" është "aktiv". Shfaqet menyja "Cakto zonat e bllokuara". Opsioni "Komandimi i ndërveprimit" është "aktiv".

Cilësimet e prekjes

Disa njerëzve ndërveprimi me prekje u duket i vështirë për shkak të dridhjes së duarve. Funksionet e cilësimit të prekjes më poshtë mund t'ju ndihmojnë të pakësoni gabimet dhe të personalizoni ndërveprimet tuaja.

- Vonesa për prekje e mbajtje: Rregulloni kohëzgjatjen brenda së cilës ndërveprimi duhet njohur si ndërveprim mbajtje.

- Kohëzgjatja e prekjes: Për të pakësuar veprimet e paqëllimta të prekjes, rregulloni gjatësinë e një periudhe ndërveprimi.

- Shpërfillni prekjet e përsëritura: Caktoni një kohëzgjatje për të shpërfillur prekjet e përsëritura pas prekjes fillestare.

Shfaqet menyja "Ndërveprimi dhe zhdërvjelltësia". Menyja e "Cilësimeve të prekjes" përfshinte "Vonesën mes prekjes dhe mbajtjes", "Kohëzgjatjen e prekjes" dhe "Shpërfill prekjet e përsëritura". Shfaqet menyja "Ndërveprimi dhe zhdërvjelltësia". Menyja e "Cilësimeve të prekjes" përfshinte "Vonesën mes prekjes dhe mbajtjes", "Kohëzgjatjen e prekjes" dhe "Shpërfill prekjet e përsëritura".

Tastiera fizike

Personalizojini ndërveprimet tuaja me tastierë fizike për mbështetje në rast dridhje duarsh, duke prekur kombinimin e tasteve etj.

- Tastet ngjitëse: Shtypni një tast për rast për kombinim tastesh.

- Tastet e ngadalta: Për të pakësuar ndërveprimet e paqëllimshme, rregulloni kohëzgjatjen brenda së cilës një shtypje tasti duhet njohur si komandë.

- Tastet me kthim: Caktoni një kohë pritje për një shtypje të dytë nga i njëjti tast, për të evituar komandat e shumëfishta pa dashje nga i njëjti tast.

Shfaqet menyja "Mausi dhe tastiera fizike". Renditen menytë e "Kliko pasi të ndalojë treguesi", "Tastet ngjitëse", "Tastet e ngadalta" dhe "Tastet me kthim". "Kliko pasi të ndalojë treguesi" klikon automatikisht nëse treguesi nuk lëviz. Shfaqet menyja "Mausi dhe tastiera fizike". Renditen menytë e "Kliko pasi të ndalojë treguesi", "Tastet ngjitëse", "Tastet e ngadalta" dhe "Tastet me kthim". "Kliko pasi të ndalojë treguesi" klikon automatikisht nëse treguesi nuk lëviz.

Përgj. dhe mbarimi thirrjeve

Për t'iu përgjigjur thirrjeve, mund të përdorësh tastin "Volumi lart" dhe tastin "Ndezës" për t'i përfunduar.

Shfaqet menyja "Përgj. dhe mbarimi thirrjeve". Të katërta opsionet—lexo emrat e telefonuesve me zë të lartë, shtyp tastin "Volumi lart" për t'u përgjigjur, përgjigje automatike dhe shtyp tastin "Ndezës" për të përfunduar—janë "aktive". Shfaqet menyja "Përgj. dhe mbarimi thirrjeve". Të katërta opsionet—lexo emrat e telefonuesve me zë të lartë, shtyp tastin "Volumi lart" për t'u përgjigjur, përgjigje automatike dhe shtyp tastin "Ndezës" për të përfunduar—janë "aktive".

Ndezje e lehtë e ekranit

Aktivizo ekranin duke lëvizur dorën mbi sensorin në pjesën e sipërme të telefonit. Ekrani mund të ndizet pa shtypur asnjë tast.

* Kjo veçori mund të mos mbështetet në disa modele të nxjerra në vitin 2019 ose më vonë në varësi të specifikimeve të produktit.

Shfaqet menyja "Ndezje e lehtë e ekranit". Opsioni "Ndezje e lehtë e ekranit" është "aktiv". Menyja shfaq një imazh të simuluar të telefonit mbi të cilin është vendosur dora e djathtë e dikujt. Shfaqet menyja "Ndezje e lehtë e ekranit". Opsioni "Ndezje e lehtë e ekranit" është "aktiv". Menyja shfaq një imazh të simuluar të telefonit mbi të cilin është vendosur dora e djathtë e dikujt.

* Kjo veçori mund të mos mbështetet në disa modele të nxjerra në vitin 2019 ose më vonë në varësi të specifikimeve të produktit.

Një-trokit për të rrëshqitur

Nëse bie një alarm ose nëse vjen një thirrje, trokit butonin për të ndërprerë alarmin ose për t'iu përgjigjur thirrjes në vend që të zvarritësh butonin.

* Kjo veçori mund të mos mbështetet në disa modele të nxjerra në vitin 2019 ose më vonë në varësi të specifikimeve të produktit.

Shfaqet menyja "Ndërveprimi & shkathtësia". Opsioni "Një-trokit për të rrëshqitur" është "aktiv". Shfaqet menyja "Ndërveprimi & shkathtësia". Opsioni "Një-trokit për të rrëshqitur" është "aktiv".

* Kjo veçori mund të mos mbështetet në disa modele të nxjerra në vitin 2019 ose më vonë në varësi të specifikimeve të produktit.

Bllokim me drejtime

Nëse e ke të vështirë të përdorësh modelet e bllokimit, thjesht zhblloko telefonin me kombinimin e drejtimeve që ke caktuar.

* Ky funksionalitet nuk mbështetet për modelet e reja nga viti 2019.

Imazhi i një telefoni ku shfaqet një shigjetë e drejtuar djathtas në ekran për të përfaqësuar funksionin e bllokimit me drejtime. Imazhi i një telefoni ku shfaqet një shigjetë e drejtuar djathtas në ekran për të përfaqësuar funksionin e bllokimit me drejtime.

* Ky funksionalitet nuk mbështetet për modelet e reja nga viti 2019.

Cilësime të avancuara

Tastet anësore dhe të ngritjes së volumit

Shtypni njëherësh me të shpejtë tastin anësor dhe të ngritjes së volumit për të aktivizuar dhe çaktivizuar funksionet e asistencës.

Imazhi i menysë kërcyese për hyrjen e menjëhershme. Shfaq në listë menytë "Mundësi hyrje", "Voice Assistant", "Çelësi universal" dhe "Dritarja e zmadhuesit". Imazhi i menysë kërcyese për hyrjen e menjëhershme. Shfaq në listë menytë "Mundësi hyrje", "Voice Assistant", "Çelësi universal" dhe "Dritarja e zmadhuesit".

Njoftim Flash

Opsioni "Njoftim Flash" pulson me dritën e kamerës ose ekranin kur merr njoftime ose kur bien alarmet.

Shfaqet menyja "Njoftim Flash". Opsionet "Flash për kamera" dhe "Flash nga ekrani" janë "aktive". Në tekstin përshkrues shkruhet: Pulso me dritën e kamerës ose ekranin kur të marrësh njoftime ose kur të bien alarmet. Shfaqet menyja "Njoftim Flash". Opsionet "Flash për kamera" dhe "Flash nga ekrani" janë "aktive". Në tekstin përshkrues shkruhet: Pulso me dritën e kamerës ose ekranin kur të marrësh njoftime ose kur të bien alarmet.

Përkujtesat njoftuese

Caktoje pajisjen që të të sinjalizojë për njoftimet që nuk ke hapur në intervalet e paracaktuara.

Shfaqet menyja "Përkujtesat njoftuese". Opsioni "Përkujtesat njoftuese" është "aktiv". Në tekstin përshkrues shkruhet: Merr përkujtesa periodike për njoftime nga aplikacionet dhe shërbimet e zgjedhura. Pastro njoftimet për të ndërprerë përkujtesat. Shfaqet menyja "Përkujtesat njoftuese". Opsioni "Përkujtesat njoftuese" është "aktiv". Në tekstin përshkrues shkruhet: Merr përkujtesa periodike për njoftime nga aplikacionet dhe shërbimet e zgjedhura. Pastro njoftimet për të ndërprerë përkujtesat.

Etiketa Zanore

Mund të përdorësh etiketat "NFC" për të dalluar objektet të përmasave të njëjta duke u bashkëngjitur etiketa. Mund të bësh një regjistrim zanor dhe t'ia bashkëngjisësh atë etiketës "NFC". Regjistrimi zanor luhet kur vendos telefonit pranë etiketës "NFC".

Imazhi i telefonit duke luajtur regjistrimin zanor. Imazhi i telefonit duke luajtur regjistrimin zanor.

Bixby Vision për asistencë

Mund të përdorni funksione të ndryshme të asistencës së Bixby Vision, si p.sh. "Lexoje tekstin me zë", "Përshkruaj skenat", "Zbulo ngjyrat" etj.

Shfaqet dhe "aktivizohet" menyja  "Bixby Vision për asistencë". Përshkruesi i skenave shkrep një skenë për të dëgjuar një përshkrim audio të saj. Lexuesi i shpejtë i drejton kamerën objekteve në afërsi për dëgjuar përshkrim se çfarë janë dhe për të lexuar tekst mbi to. Shfaqet dhe "aktivizohet" menyja  "Bixby Vision për asistencë". Përshkruesi i skenave shkrep një skenë për të dëgjuar një përshkrim audio të saj. Lexuesi i shpejtë i drejton kamerën objekteve në afërsi për dëgjuar përshkrim se çfarë janë dhe për të lexuar tekst mbi to.

Rivendos cilësimet e mundësisë së hyrjes

Rivendos cilësimet e mundësisë së hyrjes te parazgjedhjet e tyre veçmas cilësimeve të tjera.

Shfaqet menyja "Rivendos cilësimet e mundësisë së hyrjes". Butoni "Rivendos cilësimet" shoqërohet nga teksti përshkrues: Cilësimet e mundësisë së hyrjes do të rivendosen te cilësimet e parazgjedhura. Cilësime të ngjashme, siç janë tastiera dhe madhësia e fondit, nuk do të rivendosen. Cilësimet e mundësisë së hyrjes te aplikacionet e shkarkuara nuk do të ndryshohet. Të dhënat e tua personale nuk do të preken. Shfaqet menyja "Rivendos cilësimet e mundësisë së hyrjes". Butoni "Rivendos cilësimet" shoqërohet nga teksti përshkrues: Cilësimet e mundësisë së hyrjes do të rivendosen te cilësimet e parazgjedhura. Cilësime të ngjashme, siç janë tastiera dhe madhësia e fondit, nuk do të rivendosen. Cilësimet e mundësisë së hyrjes te aplikacionet e shkarkuara nuk do të ndryshohet. Të dhënat e tua personale nuk do të preken.

* Figurat e pajisjes të simuluara për qëllime ilustrimi.