Samsung Cloud


Një hapësirë e sigurt për TË dhënat tuaja

Pajisjet tuaja janë plot me kujtime që nuk do të donit t’i humbnit. Mbajini në vend të sigurt fotot e pushimeve, regjistrimet e koncerteve, dokumentet e rëndësishme të punës, e të tjera. Samsung Cloud e thjeshton menaxhimin e skedarëve në mënyrë që të keni akses me lehtësi, të arkivoni dhe të rivendosni të dhënat nga telefoni ose tableta.

Mënyra e lehtë për t’u kthyer te “mënyra juaj”


Mbajini gjërat siç i doni. Edhe nëse e përditësoni ose e rivendosni telefonin, kthehuni menjëherë te rehatia e shtëpisë suaj. Samsung Cloud i mban cilësimet, faqosjet, dhe aplikacionet siç i kujtonit ju dhe rivendos në mënyrë të thjeshtë të gjitha të dhënat tuaja në të gjitha pajisjet Samsung.

Samsung Cloud dhe OneDrive së bashku


Sinkronizimi i galerisë së Samsung Cloud vjen te ti në bashkëpunim me Microsoft OneDrive. Lidhni llogaritë tuaja Samsung dhe Microsoft dhe gëzoni të gjitha funksionet dhe dobitë e shërbimit Microsoft OneDrive.

* Informacione të mëtejshme janë të disponueshme në faqen FAQ

Filloni sinkronizimin e galerisë me Microsoft
OneDrive

  • * Ky funksion mund të mos lejohet të përdoret, në varësi të specifikimit të modelit.
  • * Ky funksion mund të mos jetë i disponueshëm në varësi të vendit apo të operatorit celular.

Fillimi është i thjeshtë


Personalizo çfarë dëshiron të ruash në "Samsung Cloud", çfarë dëshiron të rezervosh, si dhe çfarë të rikthesh nga rezervimi nëse nevojitet.
Shko te menyja "Cilësimet" në pajisjen "Samsung" për të filluar.

* Hapja e "Samsung Cloud" dhe ofrimi i funksioneve mund të ndryshojë në varësi të pajisjes, sistemit operativ dhe/ose shtetit.

Cilësimet e "Samsung Cloud"

Rezervim & Rikthim, Sinkronizim

Pamja e pasme dhe e përparme e një smartfoni Galaxy S22 Ultra. Pamja e pasme dhe e përparme e një smartfoni Galaxy S22 Ultra.

Galaxy S22 Ultra

Imazhi i pesë shërbimeve të ndryshme të hapura në ekran. Imazhi i pesë shërbimeve të ndryshme të hapura në ekran.

Aplikacione dhe shërbime

* Imazhet e pajisjes dhe ekranit janë simuluar për qëllime ilustruese.