Hva kan jeg gjøre med Air Command-funksjonen?

Air Command er en funksjon i Note som gjør at du får maksimalt utbytte av S Pen. Den gir rask og enkel tilgang til visse funksjoner.

Det er tre måter å åpne funksjonen Air Command på.

  • Hvis den allerede er konfigurert, åpnes Air Command-menyen automatisk når du tar S Pen ut av smarttelefonen.
  • Hold S Pen nær skjermen og trykk på S Pen-knappen.
  • Trykk på “Air Command”-symbolet med S Pen.
Hjemskjerm

Hvis Air Command-symbolet ikke vises på skjermen, følger du disse stegene for å sikre at det alltid vises.

1

Åpne Innstillinger.

2

Trykk på Avanserte funksjoner.

Trykk på Avanserte funksjoner
3

Trykk på S Pen.

4

Under Air Command skyver du bryteren for å aktivere symbolet Flytende. Da vil Air Command-symbolet vises på skjermen hver gang du tar S Pen ut av enheten.

Trykk på S Pen, og trykk på bryteren for å aktivere Flytende symbol

Vil du fjerne Air Command-symbolet, følger du samme fremgangsmåte og skyver symbolet Flytende tilbake for å deaktivere det. Eller trykk på “Air Command”-symbolet fra hjemskjermen og dra det til papirkurvsymbolet som dukker opp. Air Command-symbolet forsvinner da fra skjermen.

Trykk på “Air Command”fra dra det til papirkurvsymbolet

Merk: Du kan plassere Air Command-symbolet på ulike steder langs kantene av skjermen. Det gjør du ved å holde symbolet nede og dra det dit du ønsker.

Du kan plassere Air Command-symbolet på ulike steder

Når du åpner Air Command, vises den flytende menyen på skjermen med ulike snarveisalternativer og app-funksjoner rundt. Skreddersy snarveiene for å få umiddelbar tilgang til favorittfunksjoner og -apper.

Du kan redigere snarveiene i Air Command-menyen ved å velge Legg til snarveier, symbolet “Innstillinger” eller via menyen Innstillinger.

Rediger snarveier for Air Command-menyen

Slik redigerer du snarveiene ved hjelp av Legg til snarveier

1 Åpne Air Command-funksjonen.
2

Trykk på Legg til snarveier.

Trykk på Legg til snarveier
3 Velg egenskapene, appene eller funksjonene som du ønsker skal vises i Air Command-menyen ved å trykke på dem. Disse vil automatisk bli lagt til på sidepanelet. På sidepanelet kan du fjerne eventuelle snarveier som ikke er i bruk, ved å klikke på “minus” (-)-symbolet.
Velg funksjonene eller appene som skal vises i Air Command-menyen

Slik redigerer du snarveiene fra innstillingssymbolet

1 Klikk på symbolet “Innstillinger”.
Trykk på symbolet “Innstillinger”
2

Trykk på Snarveier.

3 Velg egenskapene, appene eller funksjonene som du ønsker skal vises i Air Command-menyen ved å trykke på dem. Disse vil automatisk bli lagt til på sidepanelet. På sidepanelet kan du fjerne eventuelle snarveier som ikke er i bruk, ved å klikke på “minus” (-)-symbolet.
Velg funksjonene, appene eller funksjonene som skal vises i Air Command-menyen ved å trykke på dem

Slik redigerer du snarveiene fra Innstillinger

1

Åpne Innstillinger.

2

Trykk på Avanserte funksjoner.

3

Velg S Pen.

4

Trykk på Snarveier under Air Command.

5 Velg egenskapene, appene eller funksjonene som du ønsker skal vises i Air Command-menyen ved å trykke på dem. Disse vil automatisk bli lagt til på sidepanelet. På sidepanelet kan du fjerne eventuelle snarveier som ikke er i bruk, ved å klikke på “minus” (-)-symbolet.

Takk for din tilbakemelding