Hvordan kan jeg tilpasse fjernkontrollinnstillingene på S Pen?

Endre og tilpass appen, funksjonene eller handlingene på din S Pen-knapp for å justere det til dine preferanser og behov.

1

Åpne Innstillinger.

2

Trykk på Avanserte funksjoner.

Trykk på Avanserte funksjoner fra Innstillinger
3

Trykk på S Pen.

4

Velg S Pen-fjernkontroll.

5 Skyv for å slå på fjernkontrollen.
Meny for S Pen-fjernkontroll

Du kan også aktivere den via varselpanelet:

1 Åpne varselpanelet ved å skyve nedover fra toppen av enheten.
2 Utvid alternativene i varselpanelet.
Dra ned varselpanelet
3 Skyv varselpanelet til venstre.
Utvidet varselpanel
4

Trykk på S Pen-fjernkontroll.

Alternativet S Pen-fjernkontroll i varselpanelet

Vennligst bemerk: Sørg for at S Pen har nok batteri til at Bluetooth-tilkoblingen virker skikkelig.

1 Åpne skjermbildet S Pen-fjernkontroll.
2

Trykk på Hold nede penneknappen for å.

3 Velg appen eller funksjonen som du vil skal startes (f.eks. Kamera, Kalkulator, Oversett).
Velg en app fra listen
1

Åpne skjermbildet S Pen-fjernkontroll.

2 I delen Apphandlinger sveiper du for å aktivere appene du vil tilpasse.
3 Trykk på Trykk én gang for å velge hva som skal skje når du trykker én gang på knappen.
Trykk én gang for å velge appen
4 Trykk på Trykk raskt to ganger for å velge hva som skal skje når du trykker raskt to ganger på knappen.
Trykk raskt to ganger for å velge appen

Takk for din tilbakemelding