Hvordan lader jeg batteriet til Galaxy S9/S9+?

Lad batteriet før du tar det i bruk for første gang eller når det ikke har vært i bruk over lengre perioder. 

1 Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren og plugg USB-kabelen i universalkontakten på enheten.
Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren og plugg USB-kabelen i universalkontakten på enheten
2 Plugg USB-strømadapteren i en stikkontakt.
Plugg USB-strømadapteren i en stikkontakt

Ønsker du å lade med en Micro USB-kabel, må du først koble til med en Micro USB-kontakt. 

Merk: Ikke plugg en Micro USB-kabel i universalkontakten på enheten. Det kan skade enheten og kabelen.

Takk for din tilbakemelding