Hvordan legger jeg til eller sletter ekstra hjemskjermer på min Samsung Galaxy S8/S8+?

Legge til en hjemskjerm:

1. Fra hjemskjermen velger du og holder et tomt område av skjermen.
2. Sveip mot venstre til du kommer til skjermen under, og velg Legg til.

Slette en hjemskjerm:

1. Fra hjemskjermen velger og holder du et tomt område av skjermen.
2. Sveip mot venstre til du kommer til hjemskjermen du vil slette, og velg Slett.

Takk for din tilbakemelding