Hvordan setter jeg SIM- eller USIM-kortet inn i enheten?

Modeller med ett SIM-kort

Modeller med ett SIM-kort

Modeller med to SIM-kort

Modeller med to SIM-kort

1 Stikk utløsernålen vertikalt inn i hullet i skuffen for å løsne skuffen (du finner skuffen på den nedre delen av enheten).
2 Trekk skuffen forsiktig ut av sporet.
3 Modeller med ett SIM-kort: Legg SIM- eller USIM-kortet på skuffen med de gullfargede kontaktene ned.

Modeller med to SIM-kort: Legg SIM- eller USIM-kortet på skuffen med de gullfargede kontaktene ned.  Legg hoved-SIM- eller USIM-kortet på SIM-kortskuff 1 og tilleggs-SIM- eller -USIM-kortet på SIM-kortskuff 2.

Kontroller at SIM-kortet ligger forsvarlig på riktig sted og ikke på plassen til minnekortet

Kontroller at SIM-kortet ligger forsvarlig på riktig sted og ikke på plassen til minnekortet.

Modeller med ett SIM-Kort

Modeller med ett SIM-Kort

Modeller med to SIM-Kort

Modeller med to SIM-kort

4 Trykk SIM- eller USIM-kortet forsiktig inn i skuffen for å feste det.
5 Sett skuffen tilbake i sporet sitt.

Sett skuffen helt inn i sporet for å hindre at det kommer væske inn i enheten.
Sørg for at skuffen er tørr og ren når den settes inn i enheten.
(Modeller med to SIM-kort: I enkelte områder kan dataoverføringshastigheten bli langsommere med to SIM-kort enn hvis du bare har ett). 

Takk for din tilbakemelding