Hvorfor fungerer ikke S Pen som den skal?

S Pen er et effektivt verktøy som gjør at du kan få maksimalt utbytte av Note9.

Føler du at S Pen har begynt å fungere dårligere, kan det skyldes eksterne forhold eller feilaktig bruk.

Nedenfor ser du hvordan du vedlikeholder S Pen.

Handlinger med S Pen vises ikke på skjermen

Mobiletuier og tilbehør med magnetiske deler kan påvirke det elektromagnetiske feltet og forårsake funksjonsfeil. Kanskje opplever du at S Pen ikke blir gjenkjent eller at linjene smelter litt sammen.

Fjern eventuelle etuier, deksler og tilbehør til mobilen, og flytt telefonen langt unna andre enheter som kan endre Note9s magnetfelt.

Tegne med S Pen i aktivt område

Slik tar du vare på S Pen

Det er viktig å holde S Pen i god stand.

Tips til vedlikehold av S Pen:

  • Ikke trykk hardt på skjermen med S Pen, ettersom spissen da kan bli deformert.
  • Bruker du S Pen i skarp vinkel mot skjermen til Note9, er det ikke sikkert at enheten gjenkjenner S Pens handlinger.
  • Tørk S Pen grundig etter at den har vært i kontakt med vann eller andre væsker.

Du kan også sjekke tilstanden til spissen på S Pen og skifte den hvis du oppdager skader.

Slik skifter du spiss på S Pen:

1 Hold spissen med en pinsett og fjern den forsiktig fra resten av S Pen.
Trekk pennespissen ut med pinsetten
2 Sett en ny spiss inn i S Pen.
Sett den nye pennespissen inn i S Pen

Merk: Ikke sett den runde enden av spissen inn i S Pen eller trykk for hardt på den. Du må heller ikke bruke gamle eller skadde spisser om igjen, da det kan ødelegge S Pen.

Det virker som om S Pen er frakoblet

Hvis du vil koble til en ny S Pen eller har tilbakestilt den, skal du vente med å trekke S Pen ut av enheten til tilkoblingen er fullført, ellers blir prosessen avbrutt.

Lær hvordan du kobler til ytterligere en S Pen eller tilbakestiller eksisterende S Pen.

Problemer med å trekke S Pen ordentlig ut

Hvis S Pen er blitt våt, kan du føle litt motstand når du trykker på enden av den for å trekke den ut.

Tørk S Pen godt med en tørr klut eller rist den forsiktig fra enden før du setter den tilbake i åpningen.

Takk for din tilbakemelding