Kan jeg bruke min Samsung Galaxy S8 eller S8+ i vann?

Samsung Galaxy S8 og S8+ tilhører IP-klasse 68, noe som betyr at de er bestandige mot støv og kan ligge opptil 30 minutter på 1,5 meters dyp i ferskvann.
Imidlertid er det ikke sikkert at berøringsskjermen virker som den skal i vann.

Enheten skal ikke utsettes for vann som beveger seg raskt, varmt vann eller såpevann, ionisert vann eller saltvann. Har enheten vært utsatt for vann, skal den tørkes grundig med en ren og myk klut.

Når enheten har vært utsatt for vann, må du vente med å lade den til den er helt tørr. Enheten registrerer om USB-porten fremdeles er våt eller fuktig, og vil vise et vanndråpesymbol på skjermen. Det er ikke mulig å lade enheten før USB-porten er tørr.

Trykk på knappen send nedenfor for å gi din tilbakemelding. Takk for din deltagelse

Takk for din tilbakemelding