Mobilen kjennes varmere ut når batteriet blir ladet. Er det noe galt med mobilen?

Under lading kan enheten og laderen bli varm. Under trådløs lading eller rask lading kan enheten kjennes varmere ut når du tar på den. Dette påvirker ikke mobilens levetid eller ytelse og er helt normalt ved bruk av den. Hvis batteriet blir for varmt, kan laderen slutte å lade.

※ Tips og forholdsregler ved lading: Når du bruker smarttelefonprodukter, vær oppmerksom på følgende punkter og bruk dem på en sikker måte.
• Når du bruker den trådløse laderen, må du ikke plassere fremmedlegemer, f.eks. metallobjekter, magneter og magnetiske stripekort, mellom enheten og den trådløse laderen. Ikke plasser kort som elektromagnetiske kort som f.eks. RFID-kort, kredittkort og dørlåskort mellom enheten og bakdekselet. Enheten kan ikke lade ordentlig eller den kan bli overopphetet og skades.
• Bruk bare ladere, batterier og kabler som er godkjent av Samsung. Produkter for lading har en direkte påvirkning på brukerens sikkerhet, så vær forsiktig når du velger produkt. Ladere som ikke er godkjent, inkludert billadere og kabler, kan forårsake problemer med ytelse og funksjoner, eller skade enheten på en måte som ikke er dekket av garantien.
• Bruk av produkter som ikke er godkjent av Samsung (f.eks: trådløse ladere, USB-kabler, billadere, Micro USB-kontakt, USB-strømadapter) som ikke er garantert å være kompatibel, kan føre til skade på produktet.
• Hvis den nederste delen av enheten overopphetes, kan det skyldes at den tilkoblede USB-kabelen er skadet.
Bytt den skadede USB-kabelen med en ny som er godkjent av Samsung.
• Pass på at du ikke lar fremmedgjenstander komme inn i ladekontakten (kontakt, stikkontakt). Det kan føre til overoppheting på grunn av korrosjon eller midlertidig kortslutning av strømkontakten.
• Hvis du lader enheten når universalkontakten er våt, kan det føre til at mobilen blir skadet. Tørk av universalkontakten grundig før du lader enheten.

Takk for din tilbakemelding