Co zrobić, jeżeli telefon Galaxy nie uruchamia się poprawnie?

Jeżeli telefon Galaxy nie chce się uruchomić, możesz zweryfikować kilka kwestii. W większości przypadków telefon nie ładuje się poprawnie lub urządzenie może być uszkodzone. Zapoznaj się z zamieszczonym poniżej przewodnikiem, aby uzyskać więcej informacji.

Przed zastosowaniem się do poniższych zaleceń upewnij się, że oprogramowanie urządzenia i powiązane z nim aplikacje są zaktualizowane do najnowszych wersji. Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia mobilnego, wykonaj poniższe działania: 

Krok 1. Przejdź do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania.

Krok 2. Stuknij Pobierz i zainstaluj.

Krok 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

1. Naładuj dostatecznie baterię przed włączeniem telefonu

Przed włączeniem telefonu musisz naładować baterię. Jeżeli bateria jest całkowicie wyczerpana, urządzenie nie może się włączyć natychmiast, nawet jeżeli ładowarka jest podłączona. Dlatego, aby je uruchomić, musisz najpierw ładować baterię przez co najmniej kilka minut. Po wstępnym naładowaniu baterii spróbuj ponownie włączyć telefon.

Włączanie telefonu z rozładowaną baterią.

Pamiętaj:

  • Czas ładowania pozwalający na włączenie urządzenia może się różnić w zależności od urządzenia i modelu.
  • Złącze USB komputera może nie zapewnić dostatecznej mocy do ładowania baterii i jednoczesnego korzystania z telefonu lub tabletu, ponieważ czas potrzebny do naładowania baterii wydłuży się znacznie. W takiej sytuacji wyłącz urządzenie, aby szybciej je naładować.

Jeżeli wartości napięcia, mocy i typ wtyku ładowarki nie są kompatybilne z telefonem, urządzenie może ulec poważnym uszkodzeniom. Zalecamy korzystanie z oryginalnych ładowarek certyfikowanych przez Samsung.

Na stronie akcesoriów do urządzeń mobilnych Samsung możesz przeglądać i kupować dopuszczone ładowarki oraz ładowarki bezprzewodowe.

Sprawdź telefon, ładowarkę i kabel USB pod kątem uszkodzeń fizycznych lub obecności płynu. Jeżeli stwierdzisz uszkodzenie, może ono być przyczyną niepoprawnego ładowania. Po zweryfikowaniu elementów wymienionych poniżej i ewentualnym stwierdzeniu uszkodzeń, wymień je lub skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym Samsung, aby uzyskać pomoc.

  • Sprawdź port ładowania telefonu i kable pod kątem korozji, obecności ciał obcych i wygiętych styków.
  • Upewni się, że telefon nie jest zanurzony, przegrzany, napuchnięty lub uszkodzony.
  • Kabel ładowarki musi być pewnie podłączony do portu ładowania, nie może się poruszać w porcie.

Wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk boczny i przycisk zmniejszania głośności przez ponad 7 sekund, aby uruchomić ponownie urządzenie.

Jeżeli telefon przejdzie do ładowania systemu w trybie konserwacyjnym zamiast ponownego uruchomienia, użyj przycisków zwiększenia i zmniejszenia głośności, aby wybrać standardowy tryb ładowania systemu i naciśnij przycisk boczny, aby potwierdzić wybór. Telefon uruchomi się ponownie w standardowy sposób.

Wymuszone uruchomienie.

Pamiętaj: Jeżeli wymuszone ponowne uruchomienie zostanie przeprowadzone poprawnie, żadne informacje zapisane na telefonie nie zostaną utracone.

Jak korzystać z aplikacji Samsung Members?

Jeżeli twój telefon, tablet, słuchawki lub smartwatch Samsung sprawia problemy, możesz zadać nam pytanie w aplikacji Samsung Members. Dowiedz się więcej o przesyłaniu raportu o błędach.

Dziękujemy za twoją opinię