Jak zapobiec mikrowibracjom?

Mikrowibracje z reguły występują podczas używania ładowarki bez uziemienia. To samo zjawisko może występować w starych budynkach, w których nie przewidziano uziemienia na etapie budowy. Mikrowibracje są nieszkodliwe, ale jeśli z ich powodu użytkownik odczuwa dyskomfort, zalecane jest użycie ładowarki z uziemieniem.

Zanim wypróbujesz poniższe porady, upewnij się, że masz zainstalowane najnowsze wersje oprogramowania i aplikacji w swoim urządzeniu. Aby zaktualizować oprogramowanie swojego urządzenia mobilnego, wykonaj następujące czynności:

Krok 1. Wybierz kolejno Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania.

Krok 2. Wybierz opcję Pobierz i zainstaluj.

Krok 3. Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Sprawdź zasilacz AC, którego używasz

Uziemienie to środek bezpieczeństwa polegający na odpowiednim przekierowaniu prądu elektrycznego, aby chronić użytkownika. Jak widać na poniższej ilustracji, u góry i u dołu gniazda elektrycznego znajdują się bolce uziemienia. Jeśli używane jest gniazdo elektryczne bez bolca uziemienia, w niektórych warunkach mogą wystąpić mikrowibracje.

Gniazdo elektryczne bez uziemienia Gniazdo elektryczne bez uziemienia

Gniazdo elektryczne bez uziemienia

Gniazdo elektryczne z uziemieniem Gniazdo elektryczne z uziemieniem

Gniazdo elektryczne z uziemieniem

Spróbuj użyć uziemionej ładowarki

Mikrowibracje można łatwo zlikwidować przez użycie uziemionej ładowarki. Jak widać na poniższej ilustracji, uziemiona ładowarka i ładowarka bez uziemienia różnią się fizycznie. Sprawdź typ swojej ładowarki i w razie potrzeby wymień ją na ładowarkę z uziemieniem. Ładowarkę z uziemieniem możesz kupić w najbliższym centrum serwisowym.

Ładowarka bez uziemienia z dwoma bolcami Ładowarka bez uziemienia z dwoma bolcami

Ładowarka bez uziemienia z dwoma bolcami

Ładowarka z uziemieniem z trzema bolcami Ładowarka z uziemieniem z trzema bolcami

Ładowarka z uziemieniem z trzema bolcami

Uwaga:

  • Dla bezpieczeństwa użytkownika i produktu metalowe elementy są pokryte izolacją w postaci powłoki tlenkowej. Mikrowibracje, które mogą przypominać przepływ prądu elektrycznego, mogą występować w produktach z powłoką tlenkową, w szczególności podczas ładowania. Nie jest to wada produktu, tylko zjawisko powszechnie występujące w urządzeniach zawierających metalowe części.
  • Widok na zrzutach ekranu i w menu może się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.

Jak korzystać z aplikacji Samsung Members

W przypadku problemów z telefonem komórkowym, tabletem, słuchawki lub smartwatch Samsung możesz wysłać do nas zapytanie za pośrednictwem aplikacji Samsung Members. Dowiedz się więcej na temat przesyłania raportu o błędach.

Dziękujemy za twoją opinię