Jak dostosować styl w zegarkach Galaxy Watch

Dzięki Zegarkom Galaxy możesz utrzymywać swoją aktywność oraz monitorować swoje zdrowie, jednocześnie wyglądając stylowo. Obydwa urządzenia, Galaxy Watach oraz Galaxy Watch Active są dostępne w różnych kolorach, oraz umożliwiają wymianę paska, na taki który będzie najbardziej pasował do Twojego stylu życia oraz okazji, na jaką się wybierasz. Dodatkowo zegarki mają możliwości dopasowania tarczy do własnych preferencji, tak aby stał się unikatowy.

Zapamiętaj: Dostępność pasków zależy od posiadanego modelu. 

1 Wyciągnij pasek, przesuwając teleskop paska do środka.
Przesuń paski
2 Wyciągnij pasek z korpusu zegarka.
3 W celu umieszczenia nowego paska, jedną końcówkę teleskopu umieść w zagłębieniu.
Umieść końcówkę paska
4 Przesuń teleskop do środka i zamocuj pasek.
Przesuń teleskop do środka i zamocuj pasek

Zapamiętaj: Jeżeli posiadasz Galaxy Watch, w celu nawigacji pomiędzy opcjami użyj obrotu pierścieniem lub ekranu dotykowego, co zostało przedstawione w poszcególnych krokach. Jeżeli natomiast korzystasz z Galaxy watch Active, skorzystaj z opcji nawigowania za pomocą ekranu dotykowego.

1 Dotknij i przytrzymaj palcem na ekranie zegarka.
2 Obróć pierścień lub przesuń ekran palcem, żeby przejść przez różne tarcze zegarka.
Obróć pierścień lub przesuń ekran palcem
3 Dotknij odpowiedniej tarczy zegarka, żeby ją dodać, lub dotknij “Dostosuj”, żeby edytować określone elementy.

Zapamiętaj: Każda tarcza zegarka może mieć różne opcje do edytowania, takie jak kolor czy tło. 

Dotknij Dostosuj
4 Jeżeli wybrałeś “Dostosuj”, edytuj tarczę zegara obracając pierścieniem lub przesuwając palcem w górę, w celu zmiany aktualnych elementów, np. Kolor.
Edytuj tarczę zegarka przesuwając do góry
5 Następnie przesuń w lewo, żeby edytować kolejny element (np. tarcza), obracając pierścieniem lub przesuwając ekran ponownie w górę.
Przesuń w lewo żeby edytować inny element tarczy
6 Po spersonalizowaniu tarczy zegarka, dotknij “OK”.

Możesz także pobrać nowe tarcze lub ustawić swoje zdjęcie jako tarczę.

1 Dotknij i przytrzymaj w dowolnym miejscu tarczy zegarka.
2 Obróć pierścień lub przewiń palcem w lewo, do momentu wyświetlenia ostatniej aplikacji: “Galaxy Store”.
3 Dotknij tarczy oraz wybierz “Top tarcze zegarka” lub “Tarcze Zegarka”.
Wybierz Top tarcze zegarka
4 Obróć pierścień lub przewiń palcem ekran, żeby sprawdzić dostępne tarcze, i wybierz jedną z nich.
5 Wybierz “Instaluj”, a następnie dotknij ikony potwierdzenia, w celu potwierdzenia operacji.

Możesz także użyć zdjęcia jako tarczy zegarka, po zaimportowaniu go z urządzenia mobilnego. 

1 Dotknij i przytrzymaj na tarczy zegarka.
2 Obróć pierścień i przewiń przez dostępne tarcze.
3 Dotknij “Dostosuj”, na tarczy zegarka “Moje zdjęcie+”.
4 Dotknij w dowolnym miejscu na ekranie, żeby zmienić zdjęcie tła.
Dotknij ekrnu żeby zmienić zdjęcie w tle
5 Dotknij “Dodaj zdjęcie” i wybierz odpowiednie zdjęcie ze swojej galerii.
Dotknij Dodaj zdjęcie
6 Dotknij “OK”, żeby wybrać odpowiednie zdjęcie, i ponownie “OK” żeby ustawić zdjęcie jako ekran tarczy.

Zapamiętaj: Dotknij ikony minus, żeby usunąć zdjęcie oraz wybrać nowe.

7 Edytuj tarczę zegarka, przesuwając w lewo, żeby zmodyfikować różne elementy, i wybierz “OK”, kiedy zmiany będą gotowe.
Dotknij Ok

Żeby dodać dodatkowe zdjęcia, obróć pierścieniem zgodnie z ruchem wskazówek zegara, lub przesuń ekran w lewo i wybierz “Dodaj zdjęcie”. Możesz dodać do dwudziestu zdjęć dostępnych jako tarcze do zegarka. Dodane zdjęcia będą się zmieniać w odpowiedniej kolejności.

Dziękujemy za twoją opinię