Jak korzystać z Ekranu startowego dzieci

Ekran startowy dzieci to radosne i bezpieczne treści w pełnym zabawy środowisku do uczenia się.

Pozwala on na ustawienie ograniczenia czasu zabawy, uprawnień kontrolnych i generuje raporty użytkowania, dzięki czemu wiesz, czego dziecko się uczy. 

Pamiętaj: Ekran startowy dzieci jest dostępny na urządzeniach Galaxy S10 i Tab S4. Na innych urządzeniach z systemem Android w wersji 9.0 jest dostępny do pobrania ze sklepu Galaxy App Store.

Pierwsza konfiguracja i użytkowanie

Ekran startowy dzieci jest prosty do skonfigurowania i dostępny z poziomu panelu powiadomień telefonu.

1 Otwórz panel powiadomień i przesuń go w lewo.
2

Dotknij ikony Ekran startowy d…, aby rozpocząć konfigurację, a następnie dotknij „Rozpocznij”, aby pobrać.

Dotknij ikonę Ekran startowy d… w panelu powiadomień, aby rozpocząć konfigurację
3 Dotknij „Dalej” i ustaw kod PIN. Domyślny kod PIN to 0000.

Kod PIN do Ekranu startowego dzieci pozwala na ustawienie kontroli rodzicielskiej, weryfikację raportów użytkowania i co najważniejsze — dziecko nie może opuścić Ekranu startowego dzieci bez wprowadzenia kodu PIN.

4 Wyświetlony zostanie ekran główny Ekranu startowego dzieci.
5 Możliwe, że przy pierwszym użyciu konieczne będzie pobranie każdej aplikacji na ekranie domowym.
Przegląd kluczowych funkcji

Po skonfigurowaniu Ekranu startowego dzieci możesz przejść do poznawania głównych funkcji.
 

  • Mój telefon: Dzieci mogą telefonować do swoich kontaktów ze wstępnie zdefiniowanej przez rodziców listy.
  • Mój aparat: Aparat dla dzieci do wykonywania zdjęć i pozwalający na tworzenie naklejek.
  • Moja galeria: Do przeglądania zdjęć i rysunków tworzonych w Ekranie startowym dzieci lub udostępnionych przez rodziców.
  • Moja przeglądarka: Do bezpiecznego przeglądania określonych witryn internetowych, dozwolonych przez rodziców.
Przegląd kluczowych funkcji Ekran startowy dzieci

Dzieci mogą korzystać z dużych zasobów kreatywnych treści, włączając w to: kolorowanie, tworzenie naklejek, oprogramowanie do zmiany głosu, gry i filmy wideo. Dostępna jest nawet gra polegająca na kodowaniu, która zachęca do kreatywności i logicznego myślenia.

Kontrola rodzicielska

Z tego poziomu możesz uzyskać dostęp do ustawień, tworzyć profile dzieci, ustawiać dzienny czas zabawy i kontrolować użycie i aktywność.


Kluczowe funkcje to:
 

  • Ustawianie dziennego czasu zabawy: Ustaw dzienny czas zabawy w dni robocze i weekendowe.
  • Dzienne użycie: Wyświetla dzienne użycie według dnia i daty dla każdego profilu.
  • Aktywność: Wyświetla, które aplikacje były uruchamiane.
  • Dopuszczone treści: Wyświetla wszystkie treści dopuszczone przez rodziców.
  • Sklep Galaxy Store for Kids: Dostęp jest możliwy tylko po przejściu do ekranu Kontroli rodzicielskiej i uprzednim wprowadzeniu kodu PIN.
Kluczowe funkcje Kontroli rodzicielskiej w Ekranie startowym dzieci
1 Otwórz „Ekran startowy dzieci”.
2

Na ekranie domowym dotknij ikonę ustawień.

3 Wybierz „Kontrola rodzicielska”.
Aktywuj Kontrolę rodzicielską w Ekranie startowym dzieci
4 Wprowadź kod PIN.

Pamiętaj: Możesz utworzyć maksymalnie sześć profili dla dzieci.

Zamykanie Ekranu startowego dzieci bez kodu PIN

W razie utraty kodu PIN, co uniemożliwia zamknięcie Ekranu startowego dzieci, wykonaj poniższe kroki, aby zresetować aplikację. 

1 Wciśnij przycisk zasilania z boku telefonu i przytrzymaj go do czasu wyświetlenia opcji „wyłączenia”.
2 Dotknij na ekranie ikonę wyłączenia i przytrzymaj do czasu wyświetlenia opcji „Tryb bezpieczny”.
3 Dotknij, aby przejść do „Tryb bezpieczny”.
4 Po zakończeniu ponownego uruchamiania telefonu przejdź do „Ustawienia”.
5 Wyszukaj „Ekran startowy dzieci” i wybierz Ekran startowy dzieci z listy rezultatów wyszukiwania.
6 Dotknij „Odinstaluj” i potwierdź dotykając „OK”.
7 Naciśnij ponownie przycisk zasilania i dotknij „Uruchom ponownie”, aby ponownie uruchomić telefon i opuścić tryb bezpieczny.
8 Telefon wyjdzie z trybu Ekran startowy dzieci.

Pamiętaj: Te działania spowodują usunięcie wszystkich informacji, profili i ustawień. Aplikacja będzie wymagała ponownej instalacji i konfiguracji.

Naciśnij „WYŚLIJ” aby przesłać nam swoją opinię. Dziękujemy za udział w ankiecie.

Dziękujemy za twoją opinię