Jak odzyskać usunięte zdjęcie?

Utrata cennych zdjęć może być bardzo bolesnym doświadczeniem. Jeżeli dojdzie do przypadkowego usunięcia zdjęć, istnieją opisane poniżej sposoby na ich przywrócenie. Ponadto dowiedz się zawczasu, jak przenosić, przechowywać i zarządzać zdjęciami uwieczniającymi twoje wspomnienia.

Przed zastosowaniem się do poniższych zaleceń, upewnij się że oprogramowanie urządzenia jest zaktualizowane do najnowszych wersji. Instrukcja aktualizacji oprogramowania urządzenia mobilnego zamieszczona jest poniżej. 

Krok 1. Przejdź do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania.

Krok 2. Stuknij Pobierz i zainstaluj

Krok 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Opcja 1. Korzystając z aplikacji Galeria

Sprawdź Kosz
Przechowuj usunięte zdjęcia i wideo w Koszu przez 30 dni przed ich nieodwracalnym usunięciem.

Krok 1. 
Otwórz aplikację Galeria > stuknij Menu.
Krok 2. Wybierz Kosz > stuknij Edytuj.
Krok 3. Wybierz zdjęcia do przywrócenia > stuknij Przywróć.

Aktywuj Kosz
Aby móc wykorzystać Kosz, musisz przed usunięciem zdjęć aktywować Kosz.

Krok 1. Otwórz aplikację Galeria > stuknij Menu.
Krok 2. Wybierz Ustawienia > wybierz Włącz kosz.

Opcja 2. Korzystając z aplikacji Google Zdjęcia

Sprawdź Kosz
Elementy w koszu zostaną usunięte nieodwracalnie po upływie 60 dni.

Krok 1. Otwórz aplikację Google Zdjęcia > stuknij Biblioteka.
Krok 2. Wybierz Kosz > stuknij Wybierz.
Krok 3. Wybierz zdjęcia do przywrócenia > stuknij Przywróć.
Krok 4. Stuknij w oknie dialogowym, aby przywrócić elementy.

Sprawdź konto
Może się wydawać, że niektóre zdjęcia zniknęły, ponieważ aktywne jest inne konto.
Sprawdź zalogowane konto. Czy jest to konto, na którym utworzona została kopia zapasowa zdjęć? Jeżeli nie, wyloguj się i zaloguj się ponownie do właściwego konta.

Opcja 3. Korzystając z usługi Samsung Cloud

Synchronizacja aplikacji Galeria z wykorzystaniem usługi Samsung Cloud została przełączona dla wygody na usługę Microsoft OneDrive. Wymagane jest okresowe tworzenie kopii zapasowych celem zapobieżenia niechcianej utracie danych. Więcej informacji na temat „Jak automatycznie tworzyć kopię zapasową danych na urządzeniu Galaxy?”. 

 

Krok 1. Przejdź do Galeria > stuknij Więcej opcji (trzy pionowe kropki) > Ustawienia.

Krok 2. Stuknij Synchronizuj z chmurą > Połącz w razie potrzeby konta Samsung i Microsoft.

Krok 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie do momentu rozpoczęcia synchronizacji. 

Pamiętaj: Dostępne ustawienia i ekrany mogą się różnić w zależności od dostawcy usług bezprzewodowych, wersji oprogramowania i urządzenia.

Jeżeli twój telefon, tablet, słuchawki lub smartwatch Samsung działa w sposób odbiegający od normy, możesz zadać nam pytanie w aplikacji Samsung Members.

Pozwoli nam to lepiej przyjrzeć się problemowi. Dane są anonimowe i przechowywane tylko przez czas niezbędny do zbadania problemu. Dowiedz się więcej o przesyłaniu raportu o błędach w temacie „Jak korzystać z aplikacji Samsung Members?”.

Dziękujemy za twoją opinię