Jak szybko ładować urządzenie Galaxy

Najnowsze urządzenia mobilne Galaxy są wyposażone w wewnętrzną cewkę do szybkiego ładowania bezprzewodowego oraz przewodowego ładowania adaptacyjnego; jest to zintegrowana funkcjonalność, która pozwala na znacznie szybsze ładowanie baterii.


Dowiedz się, jak włączyć funkcję szybkiego ładowania na urządzeniu mobilnym i jak poprawnie podłączyć kabel USB do adaptera ładowania. Przeglądaj także typy autoryzowanych przewodowych i bezprzewodowych ładowarek, z których możesz korzystać ze swoim urządzeniem mobilnym. 

1 Przejdź do Ustawienia > Pielęgnacja urządzenia.
1-seas-ch-fr-fonction-charge-rapide
2 Dotknij ikonę Bateria.
1-seas-ch-fr-fonction-charge-rapide
3 Dotknij Ładowanie.

Wybierz jeden z poniższych trybów ładowania w oparciu o typ ładowarki autoryzowanej do szybkiego ładowania, którą dysponujesz.

Aby włączyć którykolwiek z trybów ładowania, wystarczy dotknąć przełącznik po prawej stronie. 

1-seas-ch-fr-fonction-charge-rapide
  • Szybkie ładowanie: Włącz ten tryb, jeżeli używasz przewodowej szybkiej ładowarki adaptacyjnej. 
  • Superszybkie ładowanie (Super fast charging): Włącz ten tryb, jeżeli używasz przewodowej superszybkiej ładowarki. 
  • Szybkie ładow bezprzew: Włącz ten tryb, jeżeli używasz szybkiej bezprzewodowej podkładki ładującej. 

Pamiętaj: Podczas ładowania urządzenia nie możesz włączyć ani wyłączyć ten funkcji.

Jeżeli kabel USB jest niepoprawnie podłączony do adaptera do ładowania, urządzenie mobilne nie będzie się ładowało szybko, nawet jeżeli używasz szybkiej ładowarki. Sprawdź, czy kabel USB został kompletnie wsunięty w gniazdo ładowarki, gdyż w przeciwnym razie funkcja szybkiego ładowania nie będzie działała, a samo urządzenie będzie ładowane prądem o małej pojemności. Spowoduje to także zmniejszenie prędkości ładowania i znaczne wydłużenie czasu potrzebnego do pełnego naładowania baterii.

Ilustracja pokazująca, jak poprawnie podłączyć kabel USB do adaptera do ładowania Samsung

Korzystanie z wbudowanej funkcji szybkiego ładowania lub superszybkiego ładowania jest niemożliwe podczas ładowania baterii za pomocą standardowej ładowarki. Aby użyć funkcji szybkiego ładowania, musisz skorzystać z przewodowej ładowarki, która obsługuje technologię szybkiego ładowania adaptacyjnego. Aby użyć funkcji superszybkiego ładowania, musisz skorzystać z przewodowej ładowarki USB PD (Power Delivery), która obsługuje technologię superszybkiego ładowania.

Autoryzowane szybkie i superszybkie ładowarki mogą być typu przewodowego lub bezprzewodowego. Na ilustracji poniżej pokazano typy ładowarek. 

Autoryzowana przewodowa ładowarka Samsung
 

  • Superszybkie ładowanie
  • Adaptacyjne szybkie ładowanie
Ilustracja pokazująca autoryzowaną przewodową ładowarkę Samsung

Autoryzowana bezprzewodowa szybka podkładka ładująca Samsung

Ilustracja pokazująca autoryzowaną bezprzewodową szybką podkładkę ładującą Samsung

Pamiętaj:
• Wentylator wbudowany w ładowarkę może być źródłem hałasu podczas szybkiego ładowania bezprzewodowego.
• Jeśli urządzenie się nagrzeje lub wzrośnie temperatura otoczenia, prędkość ładowania może się automatycznie zmniejszyć. Jest to normalna metoda działania, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
• Aby zwiększyć prędkość ładowania zalecamy, aby w jego trakcie wyłączyć urządzenie lub ekran.
• Dostępność funkcji superszybkiego ładowania może się różnić w zależności od modeli. 

Pamiętaj: Prezentowany na zrzutach ekranowych widok ekranu oraz menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.

Dziękujemy za twoją opinię