Jak używać funkcji Diagnostyka w aplikacji Samsung Members na telefonie Galaxy?

Aplikacja Samsung Members oferuje klientom usługi wsparcia, na przykład diagnostykę problemów z urządzeniem, i umożliwia użytkownikom przesyłanie pytań i raportów o błędach. Możesz udostępniać informacje innym użytkownikom społeczności Galaxy lub przeglądać najnowsze informacje i wskazówki. Aplikacja Samsung Members może pomóc w rozwiązaniu każdego problemu, który może wystąpić w trakcie korzystania z urządzenia.

Przed zastosowaniem się do poniższych zaleceń upewnij się, że oprogramowanie urządzenia i powiązane z nim aplikacje są zaktualizowane do najnowszych wersji. Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia mobilnego, wykonaj poniższe działania:

Krok 1. Przejdź do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania.

Krok 2. Stuknij Pobierz i zainstaluj.

Krok 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak zdiagnozować telefon z użyciem aplikacji Samsung Members?

Możesz wykonać test, aby się upewnić że telefon pracuje poprawnie — w tym celu użyj opcji Diagnostyka w aplikacji Samsung Members. Wykonaj działania opisane poniżej, aby uruchomić opcję Diagnostyka z poziomu aplikacji Samsung Members.

Ikona znaku plus i opcji Uzyskaj pomoc w aplikacji Samsung Members. Ikona znaku plus i opcji Uzyskaj pomoc w aplikacji Samsung Members.

Krok 1. Uruchom aplikację Samsung Members, a następnie stuknij ikonę znaku plus (+), aby uzyskać dostęp do większej liczby opcji. Alternatywnie, możesz także stuknąć opcję Uzyskaj pomoc.

Wybrana opcja Diagnostyka. Wybrana opcja Diagnostyka.

Krok 2. Wybierz Diagnostyka.

Wybrane uruchomienie. Wybrane uruchomienie.

Krok 3. Jeżeli w ramach opcji Diagnostyka chcesz wykonać wszystkie testy, stuknij Start.

Wyświetlony ekran testowania. Wyświetlony ekran testowania.

Krok 4. Telefon Galaxy przeprowadzi wszystkie testy. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć weryfikację.

Wyświetlone menu elementów diagnostyki. Wyświetlone menu elementów diagnostyki.

Krok 5. Jeżeli wolisz sprawdzić tylko jedno konkretne ustawienie, po prostu stuknij wybrane ustawienie, aby rozpocząć.

Jak przesłać raport o błędach?

Aplikacja Samsung Members pozwala przesyłać raport o błędach celem rozwiązania problemu z telefonem. Możesz przesłać raport o błędach, które są powiązane na przykład z: powolną pracą urządzenia, przegrzewaniem, systemem/ustawieniami i wiele więcej. Zapoznaj się z działaniami opisanymi poniżej, aby dowiedzieć się jak przesłać raport o błędach. 

Wybrana ikona znaku plus. Wybrana ikona znaku plus.

Krok 1. Uruchom aplikację Samsung Members, a następnie stuknij ikonę znaku plus (+), aby uzyskać dostęp do większej liczby opcji.

Wybrana opcja Raporty o błędach. Wybrana opcja Raporty o błędach.

Krok 2. Stuknij Raporty o błędach.

Wyświetlone kategorie raportów o błędach. Wyświetlone kategorie raportów o błędach.

Krok 3. Wybierz spośród wylistowanej kategorii problemów, które mogą pojawiać się na urządzeniu.

Wyświetlone informacje szczegółowe o problemie w raporcie o błędach. Wyświetlone informacje szczegółowe o problemie w raporcie o błędach.

Krok 4. Wprowadź informacje szczegółowe o problemie lub dołącz wideo lub zrzut ekranowy, aby ułatwić zrozumienie problemu. Następnie naciśnij ikonę Wyślij, aby zakończyć raport.

Pamiętaj: Prezentowany na zrzutach ekranowych widok ekranu oraz menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.

Jak korzystać z aplikacji Samsung Members?

Jeżeli twój telefon, tablet, słuchawki lub smartwatch Samsung sprawia problemy, możesz zadać nam pytanie w aplikacji Samsung Members. Dowiedz się więcej o przesyłaniu raportu o błędach.

Dziękujemy za twoją opinię