Jak używać funkcji TalkBack?

TalkBack lub Asystent głosowy to funkcja, która jest pomocna użytkownikom niewidomym lub słabo widzącym. Jest ona źródłem głosowej informacji zwrotnej, dzięki której można używać telefonu lub tabletu bez patrzenia na ekran. Nazwy funkcji są różne w zależności od wersji oprogramowania, ale na poziomie funkcjonalnym nie różnią się niczym. Zapoznaj się z poniższym przewodnikiem, aby aktywować lub dezaktywować funkcję TalkBack na telefonie.

Przed zastosowaniem się do poniższych zaleceń upewnij się, że oprogramowanie urządzenia i powiązane z nim aplikacje są zaktualizowane do najnowszych wersji. Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia mobilnego, wykonaj poniższe działania:

Krok 1. Przejdź do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania.

Krok 2. Stuknij Pobierz i zainstaluj.

Krok 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak aktywować lub dezaktywować funkcję TalkBack?

Funkcja TalkBack jest ona źródłem głosowej informacji zwrotnej, dzięki której można używać telefonu lub tabletu bez patrzenia na ekran. Została ona opracowana z myślą o użytkownikach, którzy mają problem ze wzrokiem lub sytuacjach, w których trudno dostrzec ekran. Wykonaj działania opisane poniżej, aby aktywować funkcję TalkBack.

Krok 1. Uruchom aplikację Ustawienia, a następnie wybierz Dostępność.

Krok 2. Stuknij TalkBack.

Krok 3. Stuknij suwak, aby aktywować TalkBack.

Aktywacja funkcji TalkBack.

Aby dezaktywować funkcję TalkBack, stuknij przełącznik i stuknij szybko dwukrotnie gdziekolwiek na ekranie.

Pamiętaj:

 • Niektóre funkcje są niedostępne, jeżeli funkcja TalkBack jest aktywna.
 • Na urządzeniach z systemem operacyjnym One UI 3.1, funkcja jest określana jako TalkBack; niemniej jednak na urządzeniach z wcześniejszymi wersjami oprogramowania funkcja jest określana jako Asystent głosowy lub Czytnik ekranowy.

Jak używać funkcji TalkBack?

Po aktywowaniu funkcji TalkBack telefon aktywuje funkcję głosowej informacji zwrotnej, po czym nastąpi automatyczne przeniesienie do samouczka sposobu korzystania z TalkBack. Sposób korzystania z funkcji TalkBack opisany jest poniżej.

 • Przeciągaj gestem w prawo lub w lewo, aby przechodzić między elementami.
Przechodzenie w obrębie funkcji TalkBack.

 • Stuknij wybrany element raz, aby odczytać na głos tekst na ekranie; stuknij element dwa razy, aby aktywować funkcję.
Odczytywanie w funkcji TalkBack.

 • Przeciągnij dwoma palcami, aby przewijać.
Przewijanie w funkcji TalkBack.

Jeżeli aktywujesz skrót TalkBack, możesz włączać i wyłączać funkcję poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisków zwiększania/zmniejszania poziomu głośności.

Konfiguracja ustawień funkcji TalkBack

Skonfiguruj ustawienia dla funkcji TalkBack, aby zwiększyć wygodę jej używania; w tym celu wykonaj działania opisane poniżej.

Krok 1. W ustawieniach Dostępność stuknij TalkBack.

Krok 2. Stuknij Ustawienia.

Krok 3. Dostosuj TalkBack, wybierając ustawienia do skonfigurowania.

Ustawienia konfiguracyjne TalkBack.

 • Nowe funkcje w TalkBack: Sprawdź kluczowe aktualizacje i zmiany w TalkBack.
 • Ustawienia zmiany tekstu na mowę: Zmień ustawienia zmiany tekstu na mowę podczas korzystania z aktywnej funkcji TalkBack, na przykład: języki, prędkość i wiele więcej.
 • Szczegółowość: Dostosuj szczegółowe ustawienia głosowej informacji zwrotnej.
 • Odczytywanie haseł: Ustaw urządzenie tak, aby odczytywało znaki na głos, gdy wprowadzasz hasło. Jeżeli dezaktywujesz tę funkcję, urządzenie będzie odczytywało hasło tylko wtedy, gdy używasz słuchawek.
 • Dźwięk i wibracje: Zmień ustawienia dźwięku dla funkcji TalkBack.
 • Dostosuj gesty: Przeglądaj różne gesty palcami celem sterowania ekranem podczas korzystania z funkcji TalkBack i dostosuj ustawienia dla gestów.
 • Dostosuj menu: Wybierz menu TalkBack i menu do odczytywania.
 • Klawiatura Braille’a: W łatwy sposób wprowadzaj na ekranie litery i cyfry korzystając z 6-punktowej klawiatury Braille’a.
 • Samouczek i pomoc: Dowiedz się, jak używać TalkBack.
 • Ustawienia zaawansowane: Skonfiguruj ustawienia zaawansowane funkcji TalkBack.
 • Otwórz TalkBack w Galaxy Store: Uruchom TalkBack z poziomu Galaxy Store i sprawdź dostępność aktualizacji.

Pamiętaj: Prezentowany na zrzutach ekranowych widok ekranu oraz menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.

Jak korzystać z aplikacji Samsung Members?

Jeżeli twój telefon, tablet, słuchawki lub smartwatch Samsung sprawia problemy, możesz zadać nam pytanie w aplikacji Samsung Members. Dowiedz się więcej o przesyłaniu raportu o błędach.

Dziękujemy za twoją opinię