Jak używać funkcji Wielu okien, korzystając z systemu Android Pie?

Dzięki funkcji Wielu okien systemu Android możesz używać dwóch aplikacji jednocześnie, dzieląc podgląd ekranu na dwie części. Funkcja, nazywana także Dzieleniem ekranu została zaktualizowana pod systemem Android Pie. Na przykładzie Galaxy S9 pokażemy Ci, jak łatwo możesz korzystać z tej funkcji. 

Jak wybrać aplikacje, do użycia w widoku Wielu okien?

Uwaga: Wybrane aplikacje muszą wspierać funkcję Wielu okien.

1 Dotknij przycisk “Poprzednio używane aplikacje”.
Dotknij przycisk “Poprzednio używane aplikacje”
2 Dotknij odpowiedniej ikony aplikacji, nad wybranym oknem aplikacji.
Dotknij ikony aplikacji
3 Wybierz "Otwórz w widoku podzielonego ekranu".
Wybierz “Otwórz widok podzielonego ekranu”
4 Aplikacja zostanie dodana do górnej części ekranu, ale nie będzie jeszcze gotowa do użycia.
Aplikacja została dodana w górnej części podzielonego ekranu

Uwaga: Jeżeli chcesz zmienić swój wybór, dotyczący pierwszej aplikacji dla podglądu Wielu okien, wybierz ikonę krzyżyka (X) w górnej części ekranu, a następnie wybierz nową aplikację.  

5 Przesuń w lewo lub prawo, żeby znaleźć drugą aplikację, którą chcesz dodać do funkcji, a następnie wybierz ją, dotykając odpowiedniego okna.
Wybierz drugą aplikację do podzielonego ekranu
6 Druga aplikacja zostanie wyświetlona w dolnej połowie ekranu, a pierwsza w górnej połowie.
Druga aplikacja wyświetlona w dolnej części podzielonego ekranu
7 Teraz możesz używać dwóch aplikacji jednocześnie.

Niebieski obszar linii pomiędzy wybranymi aplikacjami, wskazuje która z nich, dolna czy górna jest wybrana aktualnie.

 

  • Jeżeli niebieska linia jest powyżej szarej, aktualnie używana jest aplikacja z górnej połowy ekranu.
  • Jeżeli niebieska linia znajduje się poniżej szarej, aktualnie używana jest aplikacja z dolnej połowy ekranu.

 

Jeżeli naciśniesz i przytrzymasz środkowy znacznik linii oddzielającej, możesz przesunąć go do góry lub do dołu, żeby zmienić rozmiar wybranego okna aplikacji.  

Zmiana rozmiaru okna, przy użyciu niebieskiego separatora

Jeżeli przesuniesz separator do samej góry lub dołu, widok jednej z aplikacji zmieni się na pełnoekranowy, wyłączając tym samym funkcję Wielu okien. 

Dziękujemy za twoją opinię