Jak przesyłać dane i tworzyć kopie zapasowe danych z użyciem aplikacji Smart Switch w telefonie Galaxy?

Najprostszym sposobem na przeniesienie danych ze starego urządzenia na nowe jest użycie aplikacji Smart Switch. Smart Switch daje Ci możliwość dowolnego przenoszenia, na przykład, kontaktów, muzyki, zdjęć, kalendarza, wiadomości tekstowych, ustawień urządzenia na nowe urządzenie Galaxy. Zapoznaj się z poniższym przewodnikiem, aby dowiedzieć się, co możesz zrobić ze Smart Switch.

Przed zastosowaniem się do poniższych zaleceń upewnij się, że oprogramowanie urządzenia i powiązane z nim aplikacje są zaktualizowane do najnowszych wersji. Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia mobilnego, wykonaj poniższe działania: 

Krok 1. Przejdź do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania.

Krok 2. Stuknij Pobierz i zainstaluj.

Krok 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Co Smart Switch pozwoli Ci zrobić?

Smart Switch możesz wykorzystać do utworzenia kopii zapasowej danych telefonu na komputerze lub karcie SD, przywrócenia na telefonie danych z kopii zapasowej, bądź przeniesienia danych ze starego telefonu na nowy.

Modele Galaxy są dostarczane z domyślnie zainstalowaną aplikacją Smart Switch, która udostępnia trzy sposoby na przesyłanie danych. Dane możesz przesyłać ze starego telefonu na nowy telefon Galaxy poprzez kabel USB, sieć Wi-Fi lub komputer. Możesz wybrać najwygodniejszą dla Ciebie metodę. Reszta działań jest bardzo prosta.

Co Smart Switch pozwoli Ci zrobić.

Co możesz przesłać?

 • Z urządzenia z systemem Android: kontakty, harmonogram, wiadomości, notatki/notatki głosowe (tylko urządzenia Galaxy), zdjęcia, wideo, muzykę, ustawienia alarmu (tylko urządzenia Galaxy), rejestr połączeń, obraz ekranu domowego/ekranu blokady (tylko urządzenia Galaxy), ustawienia Wi-Fi (tylko urządzenia Galaxy), dokumenty, ustawienia e-mail (tylko urządzenia Galaxy), ustawienia (tylko urządzenia Galaxy), instalacje pobranych aplikacji, dane aplikacji (tylko urządzenia Galaxy) oraz układ strony domowej (tylko urządzenia Galaxy).
 • Z chmury iCloud: kontakty, kalendarz, notatki, zdjęcia, wideo, dokumenty (możesz importować dane zsynchronizowane między urządzeniem z systemem iOS i chmurą iCloud).
 • Z urządzeń z systemem iOS wykorzystujących OTG USB: kontakty, harmonogram, wiadomości, notatki, zdjęcia, wideo, muzykę, notatki głosowe, ustawienia alarmu, rejestr połączeń, zakładki, ustawienia Wi-Fi, dokumenty, rekomendacje z listy aplikacji.
 • Z urządzeń z systemem operacyjnym Windows Mobile (OS 8.1 lub 10): kontakty, harmonogram, zdjęcia, dokumenty, wideo, muzykę.
 • Z urządzeń BlackBerry: kontakty, harmonogram, notatki, zdjęcia, wideo, muzykę, nagrania głosu, rejestr połączeń, dokumenty.

Pamiętaj:

 • Przesyłanie niektórych elementów może być ograniczone w zależności od producenta urządzenia i wersji systemu operacyjnego.
 • Treści chronione przez rozwiązania DRM (Digital Rights Management) nie mogą być przesyłane przez aplikację Smart Switch.
 • Przesyłanie danych zwiększa pobór energii w telefonie.
 • Upewnij się, ze bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana i pozawala na realizację procesu przesyłania danych. Jeżeli poziom naładowania baterii jest niski, przesyłanie danych może zostać przerwane.
 • Funkcja może nie być obsługiwana przez niektóre urządzenia lub komputery.
 • Przenoś tylko takie treści, których jesteś właścicielem lub masz prawo do ich przesyłania.

Przesyłanie bezprzewodowe jest preferowaną metodą kopiowania danych na nowy telefon. To metoda szybka i pozwala na podłączenie telefonu do ładowarki w trakcie przenoszenia. Aby przesłać dane ze starego telefonu na nowy telefon, spróbuj użyć aplikacji Smart Switch i wykonać działania opisane poniżej.

Najpierw upewnij się, że aplikacja Smart Switch jest zainstalowana na obu telefonach. Po przygotowaniu wszystkiego umieść oba telefony blisko siebie.

Krok 1. Otwórz Ustawienia i wybierz Konta i kopia zapasowa.

Krok 2. Wybierz Weź dane ze starego urządzenia.

Smart Switch, metoda bezprzewodowa, krok 1.

Krok 3. Stuknij Odbierz dane na nowym telefonie i stuknij Wyślij dane na starym telefonie.

Krok 4. Sprawdź system operacyjny w starym telefonie i wybierz właściwe źródło.

Smart Switch, metoda bezprzewodowa, krok 2.

Krok 5. Wybierz Bezprzewodowa.

Krok 6. Otwórz aplikację Smart Switch na starym urządzeniu, aby nawiązać łączność, a następnie stuknij Zezwól, aby zezwolić na nawiązanie połączenia ze starym telefonem.

Smart Switch, metoda bezprzewodowa, krok 3.

Krok 7. Wybierz dane do przesłania, a następnie stuknij Prześlij w prawym dolnym rogu.

Krok 8. Po zakończeniu przesyłania stuknij Przejdź do ekranu domowego

Smart Switch, metoda bezprzewodowa, krok 4.

Jak przesłać dane ze starego telefonu z systemem iOS korzystając z chmury iCloud?

Krok 1. Uruchom aplikację Smart Switch na nowym telefonie Galaxy, a następnie stuknij Odbierz dane.

Krok 2. Wybierz iPhone/iPad, a następnie stuknij Zamiast tego weź dane z iCloud.

Krok 3. Wprowadź identyfikator i hasło do iCloud, a następnie stuknij Zaloguj.

Krok 4. Wprowadź kod autoryzacji, a następnie stuknij OK.

Krok 5. Wybierz dane do przesłania, stuknij Importuj, a następnie ponownie stuknij Importuj.

Aby łatwo i szybko przesyłać dane, stary telefon i nowy telefon możesz połączyć kablem USB. Wykonaj działania opisane poniżej wykorzystując aplikację Smart Switch.

Krok 1. Połącz nowy telefon i stary telefon kablem USB telefonu. Przejściowe złącze USB może być potrzebne w zależności od typu gniazda w starym telefonie.

Smart Switch, korzystanie z kabla USB.

① Kabel C na C

② Złącze USB

Krok 2. Kiedy wyświetlone zostanie okno dialogowe wyboru aplikacji stuknij Smart Switch, a następnie stuknij Odbierz dane.

Krok 3. Na starym telefonie stuknij Zezwól. Jeżeli nie masz zainstalowanej na nim aplikacji, pobierz ją ze sklepu Galaxy Store lub Play Store. Urządzenie rozpozna stary telefon oraz wyświetli listę danych, które możesz przesłać.

Krok 4. Wybierz element do przeniesienia i stuknij Prześlij.

Pamiętaj: Nie odłączaj kabla USB od urządzenia podczas przesyłania plików. W przeciwnym razie może dojść do utraty danych lub uszkodzenia urządzenia.

Istnieje możliwość przesyłania danych między telefonem i komputerem. Musisz pobrać wersję aplikacji Smart Switch na komputery ze strony www.samsung.com/smartswitch. Wykonaj kopię zapasową danych z poprzedniego telefonu na komputer i zaimportuj dane na nowy telefon.

Krok 1. Pobierz i u ruchom na komputerze aplikację Smart Switch.

Pamiętaj: Jeżeli twój poprzedni telefon nie jest telefonem Samsung, utwórz kopię zapasową danych na komputerze za pomocą oprogramowania dostarczonego przez producenta poprzedniego urządzenia. Następnie przejdź do czwartego kroku.

Krok 2. Podłącz poprzedni telefon do komputera za pomocą kabla USB telefonu.

Krok 3. Na komputerze postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć kopię zapasową danych z telefonu. Następnie odłącz poprzedni telefon od komputera.

Krok 4. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.

Krok 5. Na komputerze postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przesłać dane na komputer.

 • Rejestr połączeń: Z uwagi na ograniczenia systemu, przesyłanie rejestrów połączeń na urządzenie z systemem operacyjnym w starszej wersji może być ograniczone. Przy przesyłaniu z urządzenia z systemem operacyjnym O OS (8.0) lub późniejszym na urządzenie z systemem operacyjnym O OS (8.0) lub wcześniejszym przywracanie rejestru połączeń może nie być obsługiwane.
 • Ustawienia e-mail: Z uwagi na ograniczenia aplikacji poczty elektronicznej, przesyłanie na urządzenie z systemem operacyjnym w starszej wersji może być ograniczone. Przy przesyłaniu z urządzenia z systemem operacyjnym N OS (7.0) lub późniejszym na urządzenie z systemem operacyjnym N OS (7.0) lub wcześniejszym przywracanie ustawień poczty elektronicznej może nie być obsługiwane.
 • Ustawienia Internetu: Jeżeli na urządzeniu, z którego dane są przesyłane, aplikacja dostępu do Internetu jest w wersji 5.x lub późniejszej, a na urządzeniu, na które dane są przesyłane, aplikacja dostępu do Internetu jest w wersji wcześniejszej niż 5.x, przywracanie ustawień internetu może nie być obsługiwane.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Smart Switch, odwiedź witrynę internetową Samsung Smart Switch.

Pamiętaj:

 • Aby przenieść swoje treści z użyciem Smart Switch, na urządzeniu Samsung musisz mieć zainstalowany system operacyjny Android w wersji 4.3 lub późniejszej.
 • Prezentowany na zrzutach ekranowych widok ekranu oraz menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.

Jeżeli twój telefon, tablet, słuchawki lub smartwatch Samsung sprawia problemy, możesz zadać nam pytanie w aplikacji Samsung Members.

Pozwoli nam to lepiej przyjrzeć się problemowi. Dane są anonimowe i przechowywane tylko przez czas niezbędny do zbadania problemu. Dowiedz się więcej o przesyłaniu raportu o błędach w temacie „Jak korzystać z aplikacji Samsung Members?”.

Dziękujemy za twoją opinię