Jak wykonać reset fabryczny urządzenia Galaxy?

Przywracanie ustawień fabrycznych, niekiedy określane jako twardy reset lub reset główny powoduje usunięcie informacji osobistych i danych z urządzenia oraz cofnięcie zmian wprowadzonych na nim, co pozwala na przywrócenie ustawień i danych, które znajdowały się na urządzeniu w momencie opuszczenia fabryki. Istnieją trzy zasadnicze metody na przeprowadzenie resetowania ustawień fabrycznych: z poziomu menu Ustawienia, korzystając z przycisków urządzenia lub poprzez usługę Znajdź mój telefon.

Aby przeprowadzić resetowanie ustawień fabrycznych musisz wprowadzić hasło do swojego konta Samsung. W razie utraty hasła musisz najpierw zresetować hasło.

Zanim przeprowadzenie resetowania ustawień fabrycznych będzie możliwe, musisz się także upewnić, że urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi.

Pamiętaj: Większość urządzeń Android jest zabezpieczona przed resetowaniem ustawień fabrycznych. Jest to funkcja opracowana przez Google, a zapobiega ona resetowaniu telefonu bez upoważnienia. Jeżeli po resetowaniu urządzenia zamierzasz przekazać je innej osobie, najpierw upewnij się że twoje konto Google zostało z urządzenia usunięte. Więcej informacji na temat działań do wykonania zamieszczonych jest w części Usuwanie zabezpieczenia Google przed resetowaniem ustawień fabrycznych.

Pamiętaj: Wszystkie aplikacje można pobrać ponownie po ponownym zalogowaniu się do konta Google.

Resetowanie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie z telefonu następujących danych:

 • Wszystkie dane prywatne
 • Ustawienia indywidualnie dostosowane
 • Aplikacje pobrane ze sklepu Google Play
 • Wiadomości
 • Kontakty
 • Zdjęcia

Dlatego przed przeprowadzeniem resetowania ustawień fabrycznych zaleca się wykonać najpierw kopię zapasową danych.

Większość urządzeń Android jest zabezpieczona funkcją zabezpieczenia Google przed resetowaniem ustawień fabrycznych (ang. Factory Reset Protection — FRP). Jeżeli urządzenie zostało zresetowane za pomocą przycisków, zanim resetowanie będzie skuteczne telefon wyświetli komunikat  o podanie hasła do konta Google. Funkcja została opracowana jako zabezpieczenie przed osobami do tego nieupoważnionymi, jeżeli udałoby się takiej osobie zresetować urządzenie bez upoważnienia — na przykład — jego uprzednim zgubieniu lub kradzieży.

Jeżeli chcesz usunąć zabezpieczenie FRP, musisz wykonać działania opisane poniżej, aby przed resetowaniem usunąć konto Google z urządzenia.

Jeżeli chcesz usunąć zabezpieczenie FRP z urządzenia zablokowanego, urządzenie wraz z dowodem jego zakupu można przesłać do Centrum Serwisowego Samsung.

Pamiętaj: Działania opisane poglądowo poniżej należy wykonać na urządzeniach pracujących pod systemem operacyjnym Android Nougat lub wyższym. Jeżeli urządzenie pracuje pod starszą wersją oprogramowania Android, musisz przejść jedną z tych ścieżek w obrębie menu urządzenia:

 • Aplikacje > Ustawienia > Chmura i konta > Konta
 • Aplikacje > Ustawienia > Konta > Google 
1 Otwórz Ustawienia, następnie stuknij Konta i kopia zapasowa
Jak przywrócić ustawienia fabryczne Samsung? Otwórz ustawienia na swoim urządzeniu mobilnym Galaxy i wybierz opcję Konta i kopia zapasowa.
2 Stuknij Konta
By przeprowadzić reset fabryczny telefonu Samsung Galaxy wejdź w opcję Konta w ustawieniach swojego smartfonu.
3 Stuknij Konto Google. Jeżeli twoje konto Google jest już wyświetlone, stuknij ikonę więcej opcji (trzy kropki)
Przed przywracaniem ustawień fabrycznych usuń zabezpieczenie Google na Twoim smartfonie w ustawieniach.
4 Stuknij Usuń konto i potwierdź stukając Usuń konto
Zadbaj o to, by usunąć zabezpieczenia Google przed wykonaniem resetu fabrycznego Samsung Galaxy.
5 Wykonywać wszystkie instrukcje wyświetlone na ekranie, aby zakończyć usuwanie konta Google

Lokalizacja opcji resetowania ustawień fabrycznych będzie się różniła nieznacznie w zależności od modelu i systemu operacyjnego używanego urządzenia. 

Pamiętaj: Działania opisane poglądowo poniżej należy wykonać na urządzeniach pracujących pod systemem operacyjnym Android Nougat lub wyższym. Jeżeli urządzenie pracuje pod starszą wersją oprogramowania Android, musisz przejść jedną z tych ścieżek w obrębie menu urządzenia:

 • Aplikacje > Ustawienia > Kopia zapasowa i resetowanie > Resetowanie ustawień fabrycznych danych
 • Aplikacje > Ustawienia > Prywatność > Resetowanie ustawień fabrycznych danych
1 Przesuń palcem w górę, aby przejść do aplikacji i stuknij Ustawienia
By przywrócić ustawienia fabryczne, wybierz odpowiednią opcję w ustawieniach swojego urządzenia mobilnego Samsung Galaxy.
2 Stuknij Zarządzanie ogólne
Wybierz opcję Zarządzanie ogólne w ustawieniach swojego smartfonu w celu przywrócenia ustawień fabrycznych Samsung Galaxy.
3 Stuknij Resetowanie
Wybierz opcję Resetowanie w ustawieniach telefonu Samsung Galaxy by wykonać twardy reset swojego urządzenia.
4 Stuknij Ustawienia fabryczne
Wybierz opcję Ustawienia fabryczne by wykonać twardy reset swojego urządzenia mobilnego Samsung Galaxy.
5 Stuknij Resetuj
Jak przywrócić ustawienia fabryczne Samsung? Po wyborze odpowiednich opcji w ustawieniach stuknij button 'Resetuj'.

Usługa Znajdź mój telefon pozwala, między innymi, na zdalne lokalizowanie, blokowanie i/lub usuwanie danych z urządzenia.

Aby przeprowadzić resetowanie ustawień fabrycznych urządzenia poprzez usługę Znajdź mój telefon:

 • urządzenie musi mieć połączenie z siecią Wi-Fi lub siecią danych komórkowych
 • na urządzeniu musi być aktywne konto Samsung
 • muszą być włączone ustawienia zdalnego sterowania i zdalnego odblokowania
1

Przejdź do witryny Znajdź mój telefon

Przywracanie ustawień fabrycznych możesz wykonać poprzez usługę Znajdź mój telefon. Przejdź do witryny i sprawdź jak wykonać twardy reset smartfonu.
2 Zaloguj się do konta Samsung
By wykonać reset fabryczny telefon za pomocą funkcji Znajdź mój telefon, zaloguj się na swoje konto Samsung Account.
3 Po lewej stronie ekranu wyświetlone będą wszystkie urządzenia powiązane z kontem Samsung. Wybierz urządzenie, dla którego chcesz przeprowadzić resetowanie ustawień fabrycznych
4 Kliknij Usuń dane
W menu usługi Znajdź mój telefon wybierz opcję 'Usuń dane', by przywrócić ustawienia fabryczne na swoim smartfonie Samsung Galaxy.
5 Wyświetlony może zostać komunikat o potwierdzenie tożsamości. W takim przypadku, w wyświetlonym oknie dialogowym należy wprowadzić kod weryfikacyjny, który został przesłany na telefon lub tablet Samsung. Wprowadź kod i kliknij Weryfikuj. Po zweryfikowaniu tożsamości kliknij ponownie Usuń dane, aby kontynuować

Jeżeli kod do Ciebie nie dotarł, masz możliwość przeprowadzenia weryfikacji innymi sposobami. Kliknij Weryfikuj za pośrednictwem wiadomości tekstowej lub Weryfikuj kodem zapasowym. Jeżeli do weryfikacji tożsamości chcesz użyć innego urządzenia Galaxy, kliknij Weryfikuj za pośrednictwem wiadomości tekstowej, a następnie Weryfikuj na innym urządzeniu Galaxy.

6 Wyświetlone zostanie okno dialogowe z monitem o potwierdzenie woli usunięcia danych z urządzenia. Kliknij Usuń, aby potwierdzić
Potwierdź twardy reset swojego urządzenia mobilnego Galaxy i poczekaj aż ustawienia fabryczne zostaną przywrócone.
7 Wyświetlone zostanie kolejne okno dialogowe z monitem o potwierdzenie hasła do konta Samsung. Wprowadź hasło i kliknij Dalej
8 Na twoim urządzeniu zostanie przeprowadzone resetowanie ustawień fabrycznych, co spowoduje utratę zdalnej kontroli nad urządzeniem

Jeżeli urządzenie jest zablokowane, resetowanie ustawień fabrycznych można przeprowadzić za pomocą przycisków urządzenia. 

Pamiętaj: Większość urządzeń Android jest zabezpieczona przed przeprowadzeniem resetowania ustawień fabrycznych w razie ich kradzieży. Jedną z takich funkcji jest Google Device Protection. Oznacza to, że jeżeli na telefonie aktywne jest konto Google, podczas resetowania telefonu z użyciem przycisków wyświetlony zostanie monit o podanie danych do logowania do konta Google. Pamiętaj, aby przygotować adres e-mail i hasło przed przystąpieniem do resetowania. Te dane do logowania są tożsame z hasłem i adresem e-mail używanym w sklepie Google Play. Jeżeli urządzenie jest zablokowane i nie pamiętasz danych do logowania do konta Google, masz kilka opcji:

1. Jeżeli znasz adres e-mail, ale nie pamiętasz hasła, użyj narzędzia Google do odzyskiwania konta, aby je odzyskać i zresetować. Następnie użyj nowego hasła, aby odblokować urządzenie Galaxy. Być może konieczne będzie odczekanie 24 godzin (lub dłużej), zanim nowe hasło będzie aktywne.

2. Jeżeli nie pamiętasz danych do logowania do konta Google, urządzenie wraz z dowodem jego zakupu można przesłać do Centrum Serwisowego Samsung.

1 Wyłącz urządzenie. Jeżeli urządzenie jest zablokowane, w celu wyłączenia urządzenia musisz podać kod PIN, hasło lub narysować wzór. Jeżeli nie pamiętasz kodu PIN, hasła ani wzoru, urządzenie wyłączy się po rozładowaniu baterii
2 Otwórz menu odzyskiwania, używając przycisków urządzenia. Kombinacja przycisków wymagana do otwarcia menu odzyskiwania różni się w zależności od urządzenia

Jeżeli urządzenie nie jest wyposażone w przycisk Home (na przykład: Note 10, Note20, S20, S21, Fold, Z Flip), wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zwiększania głośności, Home oraz boczny aż urządzenie zacznie wibrować i wyświetlone zostanie logo Samsung. Przyciski można wtedy zwolnić.

Sprawdź jak wykonać twardy reset telefonu za pomocą przycisków Twojego urządzenia.

Jeżeli urządzenie nie ma fizycznego przycisku Home, ale ma niezależny przycisk zasilania (na przykład: S8, S9, S10), wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zwiększania głośności, Bixby oraz zasilania aż urządzenie zacznie wibrować i wyświetlone zostanie logo Samsung. Wszystkie przyciski można wtedy zwolnić. 

Jak przywrócić ustawienia fabryczne Samsung? Wciśnij jednocześnie trzy przyciski swojego telefonu Galaxy: zwiększania głośności, Bixby oraz zasilania.

Jeżeli urządzenie ma fizyczny przycisk Home (na przykład: S6 lub S7), wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zwiększania głośności, Home i zasilania. Kiedy poczujesz wibracje urządzenia zwolnij przycisk zasilania. Urządzenie zacznie wibrować jeszcze raz, po czym wyświetlone zostanie menu. Wtedy zwolnij pozostałe przyciski.

By wykonać twardy reset telefonu Samsung Galaxy z przyciskiem Home, wciśnij jednocześnie przyciski: zwiększania głośności, Home oraz zasilania.
3 Po otwarciu menu odzyskiwania na urządzeniu użyj przycisków zwiększania głośności i zmniejszania głośności, aby wybrać Usuń wszystkie dane użytkownika lub Usuń dane/resetowanie ustawień fabrycznych, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby wybrać
4 Użyj przycisków zwiększania głośności i zmniejszania głośności, aby wybrać Tak – usuń wszystkie dane użytkownika lub Resetowanie ustawień fabrycznych. Naciśnij przycisk zasilania, aby wybrać
5 Urządzenie przeprowadzić proces resetowania ustawień fabrycznych. Po zakończeniu procesu u dołu ekranu wyświetlony zostanie komunikat Wszystkie dane zostały usunięte. Naciśnij przycisk zasilania, aby wybrać Zainicjuj ponownie urządzenie

Pamiętaj: Resetowanie urządzenia może potrwać kilka minut. Poczekaj na zakończenie ponownego inicjowania urządzenia. Kiedy urządzenie będzie gotowe do konfigurowania, uruchomi się automatycznie. Po jego uruchomieniu wyświetlony zostanie komunikat z monitem o wykonanie działań w celu skonfigurowania urządzenia tak, jakby zostało użyte po raz pierwszy.

6 Po ponownym zainicjowaniu urządzenia może zostać wyświetlony komunikat o wprowadzenie hasła Google. Wprowadź dane do logowania, aby uzyskać dostęp do urządzenia

Jeżeli możesz korzystać z ekranu tabletu, wykonaj procedurę resetowania ustawień fabrycznych z poziomu menu Ustawienia. Działania są identyczne w przypadku smartfonów, jak i tabletów. Jeżeli urządzenie jest zablokowane, resetowanie ustawień fabrycznych można przeprowadzić za pomocą przycisków urządzenia. 

1 Wyłącz urządzenie. Jeżeli urządzenie jest zablokowane, w celu wyłączenia urządzenia musisz podać kod PIN, hasło lub narysować wzór. Jeżeli nie pamiętasz kodu PIN, hasła ani wzoru, urządzenie wyłączy się po rozładowaniu baterii
2 Wciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zwiększania głośności, zasilania i Home

Pamiętaj: Jeżeli urządzenie nie jest wyposażone w przycisk Home, wciśnij i przytrzymaj przyciski zwiększania głośności i zasilania. 

Sprawdź, które przyciski Twojego urządzenia mobilnego Galaxy wcisnąc w celu przywrócenia ustawień fabrycznych Samsung.
3 Po wyświetleniu menu ekranowego zwolnić przyciski
Sprawdź, które przyciski Twojego urządzenia mobilnego Galaxy wcisnąc w celu przywrócenia ustawień fabrycznych Samsung.
4 Wciśnij przycisk zmniejszania głośności i przytrzymaj go do momentu podświetlenia opcji usuń dane/zresetuj ustawienia fabryczne
Jak przywrócić ustawienia fabryczne Samsung i wykonać twardy reset tabletu? Wciśnij odpowiednie przyciski jednocześnie i przytrzymaj do momentu podświetlenia odpowiedniej opcji.
5 Naciśnij przycisk zasilania, aby wybrać
Jak przywrócić ustawienia fabryczne Samsung i wykonać twardy reset tabletu? Wciśnij odpowiednie przyciski jednocześnie i przytrzymaj do momentu podświetlenia odpowiedniej opcji.
6 Wciśnij przycisk zmniejszania głośności i przytrzymaj go do momentu podświetlenia opcji Tak
Jak przywrócić ustawienia fabryczne Samsung i wykonać twardy reset tabletu? Wciśnij odpowiednie przyciski jednocześnie i przytrzymaj do momentu podświetlenia odpowiedniej opcji.
7 Naciśnij przycisk zasilania, aby wybrać
Jak przywrócić ustawienia fabryczne Samsung i wykonać twardy reset tabletu? Wciśnij odpowiednie przyciski jednocześnie i przytrzymaj do momentu podświetlenia odpowiedniej opcji.

Jeżeli Twój telefon, tablet, słuchawki lub smartwatchSamsung działa w sposób odbiegający od normy, możesz przesłać nam raport o błędach lub zadać nam pytanie w aplikacji Samsung Members.

Pozwoli nam to lepiej przyjrzeć się problemowi. Dane są anonimowe i przechowywane tylko przez czas niezbędny do zbadania problemu. Dowiedz się więcej o przesyłaniu raportu o błędach poprzez aplikację Samsung Members

Dziękujemy za twoją opinię