Czym jest Mój sejf i jak z niego korzystać?

Mój sejf zabezpiecza osobiste treści i aplikacje, takie jak zdjęcia i kontakty przed dostępem osób trzecich. Możesz dochować prywatności i bezpieczeństwa osobistych treści, nawet gdy urządzenie jest odblokowane.

Przed zastosowaniem się do poniższych zaleceń, upewnij się że oprogramowanie urządzenia jest zaktualizowane do najnowszych wersji. Instrukcja aktualizacji oprogramowania urządzenia mobilnego zamieszczona jest poniżej. 

Krok 1. Przejdź do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania.

Krok 2. Stuknij Pobierz i zainstaluj

Krok 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Ważne: Mój sejf to niezależny, zabezpieczony folder w pamięci wewnętrznej. Dane z folderu Mój sejf nie mogą być przenoszone na inne urządzenia za pośrednictwem nieodpowiednich metod udostępniania, takich jak USB lub Wi-Fi Direct. Próby dostosowania systemu operacyjnego lub modyfikowania oprogramowania spowodują automatyczne zablokowanie folderu Mój sejf i uniemożliwią dostęp do niego. Przed zapisaniem danych w folderze Mój sejf pamiętaj o wykonaniu kopii zapasowej danych w innej bezpiecznej lokalizacji. 

Pamiętaj: Aby korzystać z aplikacji Mój sejf musisz zalogować się do konta Samsung.

Konfigurowanie aplikacji Mój sejf

Krok 1. Przejdź do Ustawienia > wybierz Biometria i zabezpieczenia.

Krok 2. Stuknij Mój sejf > wyraź zgodę na warunki użytkowania aplikacji Mój sejf.

Ekran powitalny aplikacji Mój sejf.

Krok 3. Wprowadź identyfikator i hasło do konta Samsung i stuknij Zaloguj.

Krok 4. Wybierz opcję blokady do zastosowania i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację. Kolejnym sposobem na zwiększenie wygody odblokowywania folderu Mój sejf jest dodanie metody biometrycznej. 

Typy blokady aplikacji Mój sejf.

Krok 5. Wyświetlony zostanie ekran aplikacji Mój sejf, a do ekranu aplikacji dodana zostanie ikona aplikacji Mój sejf.

Pamiętaj: Po uruchomieniu aplikacji Mój sejf musisz ją odblokować za pomocą uprzednio zdefiniowanej metody blokady.

Resetowanie zapomnianego kodu PIN

Jeżeli zapomnisz kodu do odblokowania folderu Mój sejf, możesz go zresetować z poziomu konta Samsung.

Krok 1. Przejdź do Ustawienia > Biometria i zabezpieczenia > stuknij Mój sejf.

Krok 2. Stuknij przycisk Zapomniany kod PIN u dołu ekranu blokady i stuknij Resetuj.

Zapomniany kod PIN.

Krok 3. Wprowadź hasło do konta Samsung.

Krok 4. Wybierz inny kod lub wzór odblokowania i stuknij Kontynuuj.

Ustawianie automatycznej blokady aplikacji Mój sejf

Ustaw urządzenie, aby automatycznie blokowało Mój sejf, kiedy nie jest używany.

Krok 1. Przejdź do Ustawienia > Biometria i zabezpieczenia > Mój sejf.

Krok 2. Stuknij Automatycznie blokuj Mój sejf.

Krok 3. Wybierz opcję blokady.

Aby ręcznie zablokować Mój sejf, stuknij Więcej opcji (trzy pionowe kropki), a następnie stuknij Zablokuj i wyjdź.

Przenoszenie treści do folderu aplikacji Mój sejf

Przenieś treści, takie jak zdjęcia i wideo, do folderu Mój sejf. Wykonaj działania opisane poniżej, aby przenieść obraz z pamięci wewnętrznej do folderu Mój sejf.

Krok 1. Przejdź do Mój sejf > stuknij Dodaj pliki.

Krok 2. Stuknij Obrazy, wybierz obrazy do przeniesienia, a następnie stuknij Gotowe.

Przenoszenie treści.

Krok 3. Stuknij Przenieś. Wybrane elementy zostaną usunięte z oryginalnego folderu i przeniesione do folderu Mój sejf. Aby skopiować elementy, stuknij Kopiuj.

Stuknięcie opcji Przenieś lub Kopiuj.

Pamiętaj: Metoda przenoszenia treści może się różnić w zależności od typu treści.

Przenoszenie treści z folderu aplikacji Mój sejf

Przenieś treści z folderu aplikacji Mój sejf do odnośnej aplikacji w pamięci wewnętrznej. Wykonaj działania opisane poniżej, aby przenieść obraz z folderu Mój sejf do pamięci wewnętrznej.

Krok 1. Przejdź do Mój sejf i stuknij Galeria.

Krok 2. Wybierz obraz i stuknij Więcej opcji (trzy pionowe kropki), a następnie stuknij Przenieś z Mój sejf. Wybrane elementy zostaną przeniesione do aplikacji Galeria w pamięci wewnętrznej.

Dodawanie aplikacji

Dodaj aplikację do używania w aplikacji Mój sejf.

Krok 1. Przejdź do Mój sejf > stuknij Dodaj aplikację.

Krok 2. Dodaj co najmniej jedną z aplikacji zainstalowanych na urządzeniu i stuknij Dodaj. Aby zainstalować aplikacje ze sklepu Play Store lub Galaxy, stuknij Pobierz ze sklepu Play lub Pobierz ze sklepu Galaxy.

Dodawanie kont

Dodaj konto Samsung i Google lub inne konta do synchronizacji z aplikacjami w folderze Mój sejf.

Krok 1. Przejdź do Mój sejf > stuknij Więcej opcji (trzy pionowe kropki).

Krok 2. Stuknij Ustawienia > Konta > Dodaj konto.

Krok 3. Wybierz konto.

Krok 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurowanie konta.

Ukrywanie aplikacji Mój sejf

Możesz ukryć skrót do aplikacji Mój sejf na ekranie Aplikacje.

Krok 1. Przejdź do Mój sejf > stuknij Więcej opcji (trzy pionowe kropki).

Krok 2. Stuknij Ustawienia > wyłącz Dodaj mój sejf do ekranu Aplikacje, aby dezaktywować.

Ukrywanie aplikacji Mój sejf.

Możesz także przeciągnąć gestem w dół panel szybkich ustawień i stuknąć Mój sejf, aby dezaktywować funkcję.

Alternatywny sposób dezaktywacji aplikacji Mój sejf.
Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych w aplikacji Mój sejf

Możesz utworzyć kopię zapasową treści i aplikacji z folderu Mój sejf w usłudze Samsung Cloud z poziomu konta Samsung i przywrócić ją później.

 

Tworzenie kopii zapasowej danych

Krok 1. Przejdź do Mój sejf > stuknij Więcej opcji (trzy pionowe kropki).

Krok 2. Stuknij Ustawienia, a następnie stuknij Kopia zapasowa i przywracanie.

Krok 3. Stuknij Dodaj konto i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć logowanie do konta Samsung.

Krok 4. Stuknij Utwórz kopię zapasową danych w Mój sejf.

Krok 5. Wybierz elementy do utworzenia kopii zapasowej i stuknij Utwórz kopię zapasową. Kopia zapasowa danych zostanie utworzona w usłudze Samsung Cloud.

 

Przywracanie kopii zapasowej danych

Krok 1. Przejdź do Mój sejf > stuknij Więcej opcji (trzy pionowe kropki).

Krok 2. Stuknij Ustawienia, a następnie stuknij Kopia zapasowa i przywracanie > stuknij Przywróć.

Krok 3. Wybierz urządzenie do przywrócenia danych.

Krok 4. Wybierz elementy do przywrócenia i stuknij Przywróć. Dane z kopii zapasowej zostaną przywrócone na urządzeniu.

Odinstalowanie aplikacji Mój sejf

Możesz odinstalować aplikację Mój sejf, usuwając jednocześnie zapisane w niej dane i aplikacje.

Krok 1. Przejdź do Mój sejf > stuknij Więcej opcji (trzy pionowe kropki).

Krok 2. Stuknij Ustawienia > Więcej ustawień > Odinstaluj.

Sposób odinstalowania.

Aby utworzyć kopię zapasową treści przed odinstalowaniem aplikacji Mój sejf, zaznacz opcję Przenieś pliki multimedialne z Mój sejf i stuknij Odinstaluj. 

Przenoszenie plików multimedialnych z aplikacji Mój sejf.

Pamiętaj: Dostępne ustawienia i ekrany mogą się różnić w zależności od dostawcy usług bezprzewodowych, wersji oprogramowania i urządzenia.

Jeżeli twój telefon, tablet, słuchawki lub smartwatch Samsung działa w sposób odbiegający od normy, możesz zadać nam pytanie w aplikacji Samsung Members.

Pozwoli nam to lepiej przyjrzeć się problemowi. Dane są anonimowe i przechowywane tylko przez czas niezbędny do zbadania problemu. Dowiedz się więcej o przesyłaniu raportu o błędach w temacie „Jak korzystać z aplikacji Samsung Members?”.

Dziękujemy za twoją opinię