Kopiowanie kontaktów między lokalizacjami

Na Twoim smartfonie Galaxy możesz przechowywać swoje kontakty w różnych miejscach: pamięć urządzenia, karta SIM, karta pamięci oraz konta.

Poniżej przedstawione zostały instrukcje, w jaki sposób przenieść listę kontaktów z jednej lokalizacji do drugiej, używając opcji Eksportowania oraz Importowania

Zapamiętaj: Kroki, które trzeba podjąć w celu przeniesienia kontaktów do innej lokalizacji, karty SIM lub karty pamięci mogą różnić się w zależności od posiadanego modelu telefonu, oraz aktualnego system operacyjnego. 

Urządzenia z systemem operacyjnym Android w wersji 5 (Lollipop)

Z poziomu ekranu startowego:

1 Dotknij “Aplikacje”, a następnie “Kontakty”, lub wybierz ikonę “Kontakty” na ekranie startowym.
2 Dotknij “Więcej”.
Dotknij więcej w menu kontakty, aby uzyskać dostęp do ich eksportu
3 Wybierz “Ustawienia” w rozwijanym menu.
4 Dotknij “Importuj/Eksportuj kontakty”.
Możesz z tego miejsca eksportować oraz importować kontakty z innych urządzeń.
5 Wybierz “Importuj” lub “Eksportuj”, w zależności od akcji jaką chcesz podjąć.

W tym przykładzie, wybieramy Importowanie, jednakże kroki będą takie same do obydwu opcji. 

Po wybraniu opcji Importuj będziesz mógł ściągnąć na telefon kontakty z innych urządzeń.
6 Wybierz miejsce, skąd chcesz zaimportować lub gdzie wyeksportować kontakty.

W tym przykładzie, importujemy kontakty z karty SIM, jednakże kroki będą wyglądały tak samo dla wszystkich opcji.

 

Importowane kontakty można zapisać na urządzeniu, karcie SIM lub na koncie Google.
7 Wybierz które kontakty chcesz przenieść, lub wybierz okno w lewym, górnym rogu, żeby zaznaczyć wszystko.
Możesz importować wybrane kontakty z danego źródła lub wybrać wszystkie.
Urządzenia z systemem operacyjnym Android w wersji 6 (Marshmallow)

Z poziomu Twojego ekranu startowego:

1 Dotknij “Aplikacje”, a następnie “Kontakty”, lub wybierz ikonę “Kontakty” na ekranie startowym, jeżeli ikona jest widoczna.
2 Dotknij “Więcej”.
Dotknij więcej w menu kontakty, aby uzyskać dostęp do ich eksportu.
3 Wybierz “Ustawienia” z rozwijanego menu.
Po wybraniu kontaktów wybierz „więcej” oraz „ustawienia”.
4 Dotknij “Importuj/Eksportuj kontakty”. Wybierz “Importuj” lub “Eksportuj”, w zależności od akcji jaką chcesz wykonać.

W tym przykładzie wybieramy Importuj, jednak kroki są takie same dla obu opcji. 

 

W następnym kroku możesz wybrać opcję importu lub eksportu kontaktów.
5 Wybierz miejsce, do którego chcesz zaimportować lub eksportować kontakty.

W tym przykładzie, importujemy dane z karty pamięci, jednak kroki wyglądają tak samo dla wszystkich opcji. 

6 Wybierz, gdzie chcesz zapisać swoje kontakty, w tym przykładzie, Urządzenie.
Importowane kontakty można zapisać na urządzeniu, karcie SIM lub na koncie Google.
7 Wybierz, które kontakty chcesz przenieść lub dotknij okienka w lewym, górnym rogu, żeby zaznaczyć wszystkie dostępne.
Możesz importować wybrane kontakty z danego źródła lub wybrać wszystkie.
8 Dotknij “Gotowe”.
Urządzenia z systemem operacyjnym Android w wersji 7 (Nougat)

Z poziomu ekranu startowego:

1 Przesuń palcem w górę lub w dół, żeby przejść do ekranu aplikacji, następnie wybierz “Kontakty”.
2 Wybierz “Zarządzanie kontaktami” z rozwijanego menu (trzy kropki).
3 Dotknij “Importuj/ Eksportuj kontakty”.
4 Wybierz pomiędzy “Importuj” oraz “Eksportuj”, a następnie wskaż odpowiednią lokalizację.
5 Wybierz, gdzie chcesz wyeksportować lub skąd importować kontakty.

W poniższym przykładzie, wybieramy importowanie z karty SIM. 

Importowane kontakty można wysłać z urządzenia, karty SIM lub konta Google.
6 Wybierz znacznik w górnej części ekranu, żeby zaznaczyć wszystkie dostępne kontakty, lub wskaż pojedyncze które chcesz przenieść.
7 Dotknij “Gotowe”, w celu potwierdzenia.
8 Wskaż lokalizację, do której chcesz przenieść kontakty.
Importowane kontakty można zapisać na urządzeniu, karcie SIM lub na koncie Google.
9 Dotknij “Importuj” lub “Eksportuj”, żeby potwierdzić przeniesienie kontaktów.
Urządzenia z systemem operacyjnym Android w wersji 8 (Oreo)

Z poziomu ekranu startowego: 

1 Przewiń palcem w górę lub w dół ekranu, żeby przejść do ekranu aplikacji, następnie wybierz “Kontakty”.
2 Z rozwijanego menu, wybierz “Zarządzanie kontaktami”.
W menu kontaktów kliknij więcej, aby uzyskać możliwość eksportu oraz importu kontaktów.
Za pomocą opcji „zarządzanie kontaktami” można je przesyłać pomiędzy różnymi urządzeniami używającymi system Android.
3 Dotknij “Importuj/ Eksportuj Kontakty”.
4 Wybierz pomiędzy “Importuj” oraz “Eksportuj”.
W następnym kroku możesz wybrać opcję importu lub eksportu kontaktów.
5 Wybierz, gdzie mają zostać wyeksportowane kontakty lub skąd je zaimportować.

W tym przykładzie, wybieramy eksportowanie kontaktów do karty pamięci, jednakże kroki będą takie same dla wszystkich opcji. 

Importowane kontakty można zapisać na urządzeniu, karcie SIM lub na koncie Google.
6 Dotknij “Importuj” lub “Eksportuj”, w dolnej części ekranu, żeby potwierdzić akcję.
Urządzenia z systemem operacyjnym Android w wersji 9 (Pie)

Z poziomu ekranu startowego:

1 Przewiń w górę lub w dół, żeby przejść do ekranu aplikacji, następnie wybierz “Kontakty”.
2

Dotknij ikony Menu.

W menu kontaktów kliknij więcej, aby uzyskać możliwość eksportu oraz importu kontaktów.
3 Wybierz “Zarządzanie kontaktami”.
Za pomocą opcji „zarządzanie kontaktami” można je przesyłać pomiędzy różnymi urządzeniami używającymi system Android.
4 Dotknij “Importuj/Eksportuj Kontakty”.
5 Wybierz pomiędzy “Importuj” lub “Eksportuj”.
W następnym kroku możesz wybrać opcję importu lub eksportu kontaktów.
6 Wybierz gdzie mają zostać przeniesione kontakty, lub skąd mają zostać zaimportowane.

W tym przykładzie, wybieramy Karta pamięci, jednak kroki będą takie same dla wszystkich opcji. 

Importowane kontakty można wysłać z urządzenia, karty SIM lub konta Google.
7 Dotknij “Importuj” lub “Eksportuj”, w górnej części ekranu, w celu potwierdzenia akcji.
Urządzenia z systemem operacyjnym Android w wersji 10 i 11
1 Otwórz aplikację Kontakty i stuknij ikonę menu. Będzie miała ona postać trzech linii w lewym górnym rogu ekranu.
W menu kontaktów kliknij więcej, aby uzyskać możliwość eksportu oraz importu kontaktów.
2 Stuknij "Zarządzanie kontaktami".
Za pomocą opcji „zarządzanie kontaktami” można je przesyłać pomiędzy różnymi urządzeniami używającymi system Android.
3 Stuknij "Importuj lub eksportuj kontakty".
W tym menu możesz wybrać opcję importu oraz eksportu kontaktów do innych urządzień.
4 Wybierz spomiędzy "Importuj" lub "Eksportuj".
W następnym kroku możesz wybrać opcję importu lub eksportu kontaktów.
5 W razie wybrania opcji importu, wybierz źródło, z którego kontakty są przenoszone. W razie wybrania opcji eksportu przejdź do kroku 9.
Importowane kontakty można wysłać z urządzenia, karty SIM lub konta Google.
6 Wybierz kontakty do importu.
Możesz wybrać, które kontakty chcesz wyeksportować lub wybrać wszystkie kontakty.
7 Stuknij "Gotowe".
Jak skończyć wybierać kontakty do eksportu, kliknij gotowe, aby przejsć dalej.
8 Wybierz miejsce zapisu zaimportowanych kontaktów i stuknij "Importuj", aby przenieść kontakty.
Importowane kontakty można wysłać z urządzenia, karty SIM lub konta Google.
9 W razie wybrania opcji "Eksportuj" wybierz miejsce docelowe, do którego kontakty są przenoszone.
Importowane kontakty można zapisać na urządzeniu, karcie SIM lub na koncie Google.
10 Jeśli pojawi się komunikat, wybierz kontakty do przeniesienia. Jeśli nie zaznaczysz kontaktów, wszystkie Twoje kontakty zostaną automatycznie przeniesione.
11 Stuknij "Eksportuj", aby przenieść kontakty.
Po wybraniu wszystkich opcji kontakty zostaną przesłane z jednej lokacji do drugiej.

Naciśnij „WYŚLIJ” aby przesłać nam swoją opinię. Dziękujemy za udział w ankiecie.

Dziękujemy za twoją opinię