Jak używać rysika S Pen do wykonywania notatek na urządzeniu Galaxy Note10

Używaj rysika S Pen, żeby w pełni wykorzystać potencjał Samsung Notes swojego Galaxy Note10. 

Stwórz notatkę przy użyciu rysika S Pen

Możesz użyć rysika S Pen żeby napisać notatkę w wyskakującym oknie, bez konieczności uruchamiania aplikacji Samsung Notes.

1 Otwórz panel poleceń Air command i dotknij “Utwórz notatkę”. Ewentualnie, kliknij dwukrotnie na ekranie podczas gdy, przycisk rysika S Pen jest wciśnięty, żeby otworzyć ekran notatki w wyskakującym oknie.
2 Wykorzystaj rysik S Pen, żeby napisać notatkę.
3 Dotknij “Zapisz”.
Notatka na wyłączonym ekranie

Przy użyciu rysika S Pen, możesz napisać notatkę na ekranie swojego Note10 bez potrzeby odblokowywania telefonu. 

1 Wyciągnij rysik S Pen.
2 Rozpocznij pisanie po ekranie.
3 W celu dodania dodatkowej strony, dotknij strzałki w dół znajdującej się na dole ekranu.
Dotknij dolnej strzałki, żeby dodać nową stronę
4 Dotknij "Zapisz”.
Dotknij Zapisz
5 Twoje notatki zostaną zapisane w Samsung Notes.
Rysowanie i adnotacje na ekranie

W łatwy sposób możesz dodać adnotację do dokumentów, rysować na zdjęciach oraz zrzutach ekranu lub wykonać notatki podczas korzystania z Internet za pomocą rysowania po ekranie. 

1 Wyciągnij rysik S Pen i dotknij ikony rysika po prawej stronie ekranu, żeby uruchomić menu poleceń Air Command.
2 Dotknij “Rysowanie po ekranie” żeby przechwycić zrzut ekranu.
3 Użyj rysika S Pen, żeby dodać notatki, przyciąć i dzielić się swoimi znacznikami.
Używanie transparentnych notatek

Użyj transparentnych notatek, w celu szybkiego zanotowania informacji, podczas wykonywania innej czynności na Twoim urządzeniu Galaxy. 

1 Wyciągnij rysik S Pen i dotknij ikony rysika po prawej stronie ekranu, żeby uruchomić menu poleceń Air Command.
Dotknij ikony rysika, żeby otworzyć menu poleceń Air Command
2 Dotknij “Utwórz notatkę”.
Dotknij Utwórz notatkę
3 Użyj rysika S Pen żeby napisać notatkę, a następnie dotknij ikonę Przeźroczystości. Przesuń suwak w lewo lub w prawo, żeby zwiększyć lub zmniejszyć poziom transparentności notatki. Dotknij “Zapisz”, żeby zapisać notatkę w Samsung Notes.
Napisz notatkę przy pomocy rysika S Pen, następnie dotknij ikonę transparentności I przesuń suwak w lewo lub w prawo, żeby dostosować transparentność
Zmiana koloru tła notatki
1 Przeciągnij palcem w górę, żeby przejść do aplikacji.
2 Uruchom “Samsung Notes”.
Dotknij, żeby uruchomić aplikację Samsung Notes
3

Dotknij ikony +.

Dotknij ikony plus, żeby utworzyć nową notatkę
4

Dotknij ikony ołówka.

Dotknij ikonę rysika
5

Przewiń w lewo, żeby edytować pasek narzędzi w górnej części ekranu, następnie dotknij ikony koloru tła.

Przeciągnij w lewo na edycji paska narzędzi, następnie dotknij ikony koloru tła
6

Wybierz preferowany kolor tła, następnie powróć do notatki dotykając krzyżyka w rogu menu.

Wybierz odpowiedni kolor tła, następnie dotknij krzyżyk żeby wrócić do notatki
Używanie z szybkiego zaznaczenia

Użyj szybkiego zaznaczenia, żeby natychmiast zmienić kolor oraz styl tekstu pisanego. 

1 Przeciągnij palcem w górę żeby przejść do aplikacji.
2 Uruchom “Samsung Notes”.
Dotknij, żeby uruchomić aplikację Samsung Notes
3 Dotknij ikony +, żeby utworzyć nową notatkę.
Dotknij ikony plus, żeby utworzyć nową
4 Użyj rysika S Pen, żeby stworzyć notatkę.
5

Dotknij ikonę Zmień styl. Wybierz styl oraz kolor na który chcesz zmienić obecne ustawienia, następnie użyj rysika S Pen żeby zaznaczyć tekst, który chcesz edytować.

Uwaga: Jeżeli otwierasz ponownie już istniejącą notatkę, możliwe że będzie trzeba najpierw nacisnąć ikonę Edytuj, następnie dotknąć ikony Rysika, żeby rozwinąć menu edycji.

Dotknij ikony Zmień styl, wybierz styl rysika, a następnie użyj rysika S Pen do zaznaczenia tekstu
Konwertowanie pisma odręcznego na tekst

Użyj swojego rysika S Pen do pisania na ekranie, następnie na bieżąco konwertuj pismo odręczne na tekst, gotowy do przeklejenia do wiadomości email, podzielenia się nim na social media lub wysłanie do znajomych przy pomocy standardowej aplikacji wiadomości. 

1 Wyciągnij rysik S Pen.
2 Przeciągnij w górę, żeby przejść do aplikacji.
3 Uruchom “Samsung Notes”.
4 Dotknij ikony +.
5

Dotknij ikony Rysika, następnie użyj rysika, żeby pisać na ekranie.

6 Dotknij ikonę Konwertuj na tekst, następnie dotknij “Konwertuj”.
Dotknij ikony Konwertuj na tekst, następnie dotknij Konwertuj

Ewentualnie, możesz napisać coś odręcznie, przy użyciu palca, następnie upuść ramkę konwertującą w dół, żeby objąć jej zasięgiem pismo odręczne, które chcesz przekonwertować, wówczas dotknij "Kowertuj”.

Upuść pisanie odręczne, a następnie dotknij Konwertuj
Dodawanie ulubionego rysika
1 Przeciągnij palcem w górę, żeby przejść do aplikacji.
2 Uruchom “Samsung Notes”.
3

Dotknij ikony +.

4

Dotknij ikony Rysika, następnie dotknij ikony Ulubionego rysika.

Dotknij ikony Rysika, następnie ikonę ulubionego rysika
5

Dotknij ikony +.

Dotknij ikonę plus
6 Wybierz styl rysika, następnie dotknij “Dodaj”.
Wybierz styl rysika, a następnie dotknij dodaj
7 Żeby użyć, wybierz odpowiedni rysik z ulubionych.
Wybierz ulubiony styl rysika
Przybliżenie poprzez uszczypnięcie ekranu

Możesz przybliżyć lub oddalić od 70% do 300% przy uszczypnięciu ekranu, w celu łatwiejszego odczytania małych liter lub łatwiejszej edycji. 

Uszczypnij, aby przybliżyć obraz do 300%

Dziękujemy za twoją opinię