Jak zarządzać aplikacjami na Twoim Smartfonie Galaxy

Twoje urządzenie pozwala na pobieranie, zarządzanie i odinstalowywanie różnych aplikacji. Niektóre aplikacje mogą być pre-instalowane na Twoim urządzeniu.


Różne aplikacje posiadają minimalne wymagania do użytkowania. Większe i bardziej złożone aplikacje, będą potrzebowały  najnowszych wersji systemu operacyjnego, do efektywnego działania. Starsze urządzenia nie będą miały możliwości instalacji najnowszych aplikacji, a niektóre mogą wymagać dodatkowej instalacji karty SIM, np. WhatsApp.

 
Do poprawnego zarządzania aplikacjami i umożliwienia ich pobierania za pomocą sklepu Play należy utworzyć Konto Google oraz zalogować się do Sklepu Play, lub konta Samsung (Samsung account), w celu umożliwienia pobierania aplikacji ze sklepu Galaxy Apps. 

Uwaga: Kroki będą takie same dla każdego urządzenia, ale Twoje ikony oraz ekran może wyglądać nieco inaczej, w zależności od Twojego urządzenia, system operacyjnego oraz użytego motywu.  

Przełączanie pomiędzy ekranem aplikacji oraz ekranem głównym

Możesz otworzyć ekran Aplikacji przesuwając w górę lub w dół ekranu ekranu na stronie domowej. żeby powrócić do ekranu strony domowej, przesuń w górę lub w dół na ekranie aplikacji. 

Przesuń w górę lub w dół na ekranie głównym

Alternatywnie, możesz wybrać ikonę aplikacji, żeby przejść do ekranu aplikacji. Jeżeli ikona aplikacji nie wyświetla się na Twoim ekranie, wykonaj poniższe kroki: 

1 Na ekranie głównym, dotknij i przytrzymaj na pustym obszarze ekranu.
2 Dotknij “Ustawienia ekranu głównego”.
Dotknij ustawienia głównego
3 Jeżeli posiadasz system Android w wersji 9.0 przesuń suwak przy “Przycisk Aplikacje”, żeby aktywować tę funkcję. Jeżeli posiadasz starszą wersję systemu Android, dotknij “Przycisk aplikacji”, wybierz “Pokaż przycisk aplikacji” oraz „Potwierdź”.
Dotknij przycisk Aplikacji
4 Ikona aplikacji pojawi się teraz na dole ekranu głównego.
Wybierz Pokaż przycisk aplikacji
Pobieranie aplikacji

W celu pobrania aplikacji na Twoje urządzenie, wykonaj poniższe kroki:

1 Z poziomu ekranu głównego, dotknij przycisk aplikacji lub przesuń palcem w górę lub w dół na ekranie głównym, żeby przejść do ekranu aplikacji.
Przycisk wyświetla się teraz jako aplikacja
2 Dotknij “Sklep Play” lub otwórz folder “Samsung”, i przejdź do “Galaxy Apps”. W tym przykładzie, skorzystamy z aplikacji “Sklep Play”.
Wybierz Sklep Play
3 Wprowadź nazwę aplikacji, którą chcesz pobrać, następnie wybierz odpowiednią z sugerowanych.
Wprowadź nazwę aplikacji, którą chcesz pobrać
4

Dotknij “Instaluj” w Sklepie Play lub dotknij ikonę pobierz w Galaxy Apps.

Dotknij Instaluj
5 Dotknij “Otwórz”, żeby uruchomić aplikację lub dotknij odpowiedniej ikony na ekranie aplikacji.
Dotknij Otwórz, w celu uruchomienia aplikacji
Dodawanie aplikacji do strony startowej

Żeby przemieścić aplikację na stronę startową, Twojego urządzenia, wykonaj poniższe kroki:

1 Z poziomu ekranu głównego, dotknij “Aplikacje” lub przewiń do dołu lub do góry ekranu, żeby przejść do ekranu aplikacji.
2 Dotknij i przytrzymaj ikony aplikacji, którą chcesz przenieść.
3 Dotknij “Dodaj do ekr. Start.”
Dotknij Dodaj do strony głównej

Uwaga: Jeżeli aplikacja jest aktualnie na ekranie startowym, a chcesz ją z niego usunać, dotknij i przytrzymaj aplikację i wybierz “Usuń z ekranu startowego”.

Jeśli chcesz zmienić kolejność aplikacji, po prostu naciśnij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją do preferowanej lokalizacji.

Grupowanie aplikacji i tworzenie katalogów/folderów

Możesz grupować aplikacje w foldery, żeby utrzymać porządek na ekranie oraz ułatwić dostęp oraz uruchamianie aplikacji. Dla systemu Android 8.0 oraz 9.0 są dwie możliwości do wykonania tej czynności:


Pierwsza:

1 Na stronie startowej lub ekranie aplikacji, dotknij i przytrzymaj odpowiedniej ikony aplikacji, następnie przenieś i upuść ją nad inną aplikacją.
Dotknij i przytrzymaj aplikację
2 Pojawi się ekran katalogu.
Upuść aplikację powyżej innej aplikacji
3 Dotknij pola “Wpisz nazwę katalogu” i wprowadź odpowiednią nazwę.

Druga:

1 Dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, na wyskakującym pasku wybierz “Wybierz elementy”.
Wybierz odpowiednie elementy
2 Wybierz aplikacje, które chcesz zgrupować w danym katalogu, a następnie dotknij “Utwórz katalog”, na pasku, w górnej części ekranu.
Wybierz elementy, które chcesz zgrupować
3 Kiedy pojawi się zawartość katalogu, dotknij “Wpisz nazwę katalogu”, żeby określić jego nazwę.

Żeby dodać więcej aplikacji, dotknij “Dodaj aplikacje”, zaznacz odpowiednie ikony aplikacji i dotknij “Dodaj”. Możesz także dodać aplikacje, przenosząc i upuszczając ją nad katalogiem.

Dotknij aplikacje, żeby je dodać i dotknij Dodaj

Żeby usunąć katalog, dotknij i przytrzymaj odpowiedni folder, a następnie wybierz “Usuń katalog”. Usunięty zostanie tylko folder. Aplikacje z katalogu zostaną rozmieszczone na ekranie aplikacji.

Dotknij i przytrzymaj folder, następnie wybierz Usuń
Odinstaluj lub zablokuj pobrane aplikacje

Żeby odinstalować pobraną aplikację, dotknij i przytrzymaj odpowiednią aplikację, a następnie wybierz “Odinstaluj”.

Dotknij i przytrzymaj aplikację, następnie dotknij Odinstaluj

Dotknij “Ok”, w celu potwierdzenia usunięcia.


Na urządzeniu zainstalowanych jest kilka aplikacji domyślnych, które nie mogą zostać odinstalowane z urządzenia. Mogą one zostać jedynie wyłączone. Możesz to wykonać w następujący sposób: przytrzymaj odpowiednią aplikację, a następnie wybierz “Wyłącz”.

Dziękujemy za twoją opinię