Jakie są funkcje rysika S Pen na Moim Tab S4?

Galaxy Tab S4 zawiera rysik S Pen, który umożliwia korzystanie z wielu dodatkowych funkcji, które pomagają w wykonywaniu niektórych czynności.

Air View

Najedź rysikiem S Pen na odpowiednią cześć ekranu, żeby zobaczyć odpowiednią treść, lub żeby sprawdzić informacje dotyczące danego obiektu. 

Dostępne są poniższe funkcje Air View:

 

  • Sprawdź wiadomość email, przed jej otwarciem. 
  • Sprawdź  zawartość albumu zdjęć, lub zmień rozmiar zdjęcia.
  • Oglądaj filmy video oraz przewijaj do konkretnych scen, zaznaczając odpowiedni czas na pasku.
  • Sprawdź nazwę lub opis ikon oraz przycisków. 

Uwaga: Funkcja podglądu jest dostępna tylko wtedy, gdy wskaźnik ekranowy S Pen ma jednolity kolor.

Wprowadzanie rysikiem

Podczas wprowadzania tekstu, możesz otworzyć okno pisma odręcznego, które pozwala na pisanie tekstu za pomocą rysika S Pen. 

W celu użycia okna pisma odręcznego, wykonaj następujące kroki:

1

Umieść rysik S Pen nad polem tekstowym, aż pojawi się ikona pisma ręcznego.

Umieść rysik S Pen na polu tekstowym
2

Dotknij ikony pisma odręcznego, żeby otworzyć okno pisania odręcznego.

3 Użyj dostępnego miejsca w oknie , żeby wprowadzić tekst za pomocą rysika S Pen.
Wprowadź tekst ręcznie, przy użyciu rysika S Pen
4 Podczas pisania, wprowadzona treść zostanie przekonwertowana na tekst.
Wprowadzone znaki zostaną przekonwertowane na tekst
5 Żeby edytować skonwertowany tekst, użyj ikon Spacja, Usuń lub Enter.
Polecenie wskazywane

Gdy uruchomisz funkcję Poleceń wskazywanych, wokół pływającej ikony S Pen pojawi się menu z różnymi skrótami do aplikacji oraz funkcji. 

Masz trzy możliwości, żeby uruchomić funkcję Polecenia wskazywane:

 

  • Jeżeli konfiguracja została przeprowadzona wcześniej,  wyjęcie rysika S Pen z urządzenia, spowoduje automatyczne uruchomienie menu Polecenia wskazywanego.
  • Przysuń rysik S Pen blisko ekranu i naciśnij przycisk rysika.
  • Wybierz ikonę Polecenie wskazywane, za pomocą rysika S Pen.


Masz także trzy możliwości na dopasowanie swoich skrótów:

1 Uruchom funkcje Polecenie wskazywane.
2 Wybierz “Dodaj skróty”.
Dotknij Dodaj skróty
3 Wybierz funkcje, aplikacje oraz inne elementy które chcesz dodać do menu Poleceń wskazywanych.
Wybierz funkcje do dodania w Poleceniach wskazywanych
4 Na panelu bocznym możesz usunąć, wszystkie nieużywane skróty wybierając przycisk “minus” (-).

Możesz przejść do zarządzania skrótami z poziomu “Ustawień”.

1 Na stronie aplikacji, otwórz “Ustawienia”.
2 Wybierz „Zaawansowane funkcje”.
Wybierz „Zaawansowane funkcje”.
3 Wybierz “Rysik S Pen”.
Wybierz rysik S Pen
4 Wybierz “Skróty” poniżej sekcji Polecenie wskazywane.
Wybierz Skróty
5 Wybierz funkcje, aplikacje oraz inne elementy, żeby dodać je do menu Poleceń wskazywanych.
6 Na pasku bocznym możesz usunąć wszystkie nieużywane skróty, poprzez wybranie znaku “minus” (-).

Dziękujemy za twoją opinię