Korzystanie z aplikacji AR Emoji Sticker

AR (Augmented Reality — rzeczywistość rozszerzona) Emoji to funkcja umożliwiająca tworzenie animowanej wersji użytkownika, którą można następnie wykorzystać do rejestrowania jego ruchów i mimiki. Umożliwia dodawanie mimiki twarzy, ruchów, własnego tekstu, dekoracji i tła, aby tworzyć własne naklejki.

Naklejka aplikacji AR Emoji Sticker przedstawiająca tańczącego mężczyznę.

Uwaga: funkcja AR Emoji jest dostępna tylko na niektórych urządzeniach, a niektóre ruchy lub gesty mogą nie być rozpoznawane. W zależności od urządzenia, systemu operacyjnego i używanego motywu ikony i ekrany mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych na poniższych ilustracjach.

Krok 1. Folder Samsung zaznaczony w menu głównym smartfona. Krok 1. Folder Samsung zaznaczony w menu głównym smartfona.

Krok 1. Otwórz folder "Samsung".

Krok 2. Logo Strefa AR. Krok 2. Logo Strefa AR.

Krok 2. Dotknij ikony "Strefa AR".

Krok 3. Zaznaczona opcja Naklejki AR Emoji. Krok 3. Zaznaczona opcja Naklejki AR Emoji.

Krok 3. Dotknij ikony "Naklejki AR Emoji".

Aplikację można także znaleźć wpisując „Strefa ARw pasku wyszukiwania lub dotykając kolejno „Ustawienia > „Aplikacje > „AR Emoji Stickers.

Uwaga: Aplikacje AR Emoji, AR Emoji Editor, AR Emoji Stickers są dostępne wtedy, gdy aplikacja Strefa AR jest obsługiwana przez smartfon.

Krok 1. Zaznaczona opcja Naklejki AR Emoji. Krok 1. Zaznaczona opcja Naklejki AR Emoji.

Krok 1. Dotknij ikony "Naklejki AR Emoji".

Krok 2. Menu tworzenia ze strzałką umożliwiającą kontynuowanie oraz zaznaczonymi opcjami tworzenia na podstawie zdjęcia z aparatu lub gotowego zdjęcia. Krok 2. Menu tworzenia ze strzałką umożliwiającą kontynuowanie oraz zaznaczonymi opcjami tworzenia na podstawie zdjęcia z aparatu lub gotowego zdjęcia.

Krok 2. Możesz kontynuować wyświetlanie naklejki Emoji na ekranie dotykając strzałki lub możesz dotknąć opcji „Utwórz aparatem” lub „Utwórz ze obrazu”.

Krok 3. Menu umożliwiające dostosowanie naklejki AR Emoji Sticker. Krok 3. Menu umożliwiające dostosowanie naklejki AR Emoji Sticker.

Krok 3. Edytuj naklejkę AR Emoji Sticker.

Krok 4. Zaznaczony przycisk Skończone. Krok 4. Zaznaczony przycisk Skończone.

Krok 4. Dotknij przycisk „Skończone”, aby zapisać zmiany.

Aby zwiększyć liczbę dostępnych naklejek, dodatkowe pakiety naklejek można pobrać w sekcji Download Stickers (Pobierz naklejki). 

Krok 1. Zaznaczony przycisk Utw. naklejki niestandardowe. Krok 1. Zaznaczony przycisk Utw. naklejki niestandardowe.

Krok 1. Dotknij przycisk „Utw. naklejki niestandardowe”.

Krok 2. Menu pobierania naklejek z zaznaczonym przyciskiem pobierania. Krok 2. Menu pobierania naklejek z zaznaczonym przyciskiem pobierania.

Krok 2. Menu pobierania naklejek z zaznaczonym przyciskiem pobierania.

Krok 3. Menu pobierania naklejek z paskiem postępu pobierania. Krok 3. Menu pobierania naklejek z paskiem postępu pobierania.

Krok 3. Poczekaj, aż pobieranie zostanie ukończone.

Krok 4. Galeria z nowymi naklejkami AR Emoji Stickers. Krok 4. Galeria z nowymi naklejkami AR Emoji Stickers.

Krok 4. Nowe naklejki będą dostępne na smartfonie.

Po utworzeniu naklejek aplikacji AR Emoji Stickers możesz zapisać je w swojej Galerii, aby łatwo się nimi dzielić.

Krok 1. Naklejki AR Emoji wyświetlone na ekranie. Krok 1. Naklejki AR Emoji wyświetlone na ekranie.

Krok 1. Wybierz naklejkę AR Emoji.

Krok 2. Zaznaczony przycisk „Add to Gallery” (Dodaj do Galerii). Krok 2. Zaznaczony przycisk „Add to Gallery” (Dodaj do Galerii).

Krok 2. Dotknij ikony „Dodaj do Galerii”.

Krok 3. Zaznaczone formaty zapisu naklejki AR Emoji. Krok 3. Zaznaczone formaty zapisu naklejki AR Emoji.

Krok 3. Wybierz format zapisu naklejki AR Emoji.

Dziękujemy za twoją opinię