Pomiar tętna przy pomocy Galaxy Fit e

Sprawdź swoje tętno i upewnij się, że Twoje zdrowie jest w dobrym stanie. Funkcja śledzenia pozwala na monitorowanie tętna w realnym czasie bezpośrednio z Twojego nadgarstka. Korzystając z aplikacji Samsung Health, możesz sprawdzić zarejestrowane dane i śledzić stan zdrowia.

Uwaga: Aplikacja monitorująca poziom tętna w Galaxy Fit e przeznaczona jest tylko do celów informacyjnych i rekreacyjnych. Nie powinna być stosowana, w celu diagnostyki chorób oraz innych schorzeń, oraz do leczenia chorób, łagodzenia ich objawów i zapobiegania nim.

Noszenie Galaxy Fit e

Żeby mierzyć poziom tętna bardziej efektywnie za pomocą Galaxy Fit e, załóż Galaxy Fit e ciasno w około dolnej części przedramienia, tuż za nadgarstkiem.

Czujnik tętna Galaxy Fit e

Ustawianie widżetu Puls

Galaxy Fit e automatycznie mierzy i rejestruje poziom tętna w regularnych odstępach czasu w ciągu dnia. Wykonaj poniższe kroki, żeby ustawić mierzenie tętna.


Na urządzeniu mobilnym

1

Uruchom aplikację Galaxy Wearable.

Jeżeli uruchamiasz aplikację Galaxy Wearable po raz pierwszy, dotknij “Rozpocznij”, następnie wybierz “Galaxy Fit e” i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie Twojego urządzenia.

Uruchom aplikację Galaxy Wearables
2 Dotknij “Start”.
Dotknij Strona domowa
3 Dotknij “Widgety”.
Dotknij Widgety
4 Dotknij ikony +, znajdującej się obok Puls, żeby dodać widget Puls.
Dotknij ikony plusa żeby dodać widget miernika tętna
5 Dotknij “Zapisz”.
Dotknij Zapisz

Na Galaxy Fit

1 Dotknij ekranu, żeby zmienić na widget Puls.
Dotknij ekranu galaxy fit e
2 Sprawdź poziom swojego pulsu.

Ustawianie tarczy zegarka z informacjami o pulsie

Ustaw tarczę zegarka z informacjami o tętnie, żeby wyświetlać i monitorować poziom tętna.


Na urządzeniu mobilnym

1

Uruchom aplikację Galaxy Wearable.

2 Dotknij “Tarcze Zegarka”.
Dotknij tarczę zegarka
3 Wybierz tarczę zegarka “Puls”.
Dotknij, żeby wybrać Tętno na tarczę zegarka

Porady dotyczące mierzenia tętna przy pomocy Galaxy Fit e

  • Jeżeli uzyskany pomiar różni się od oczekiwanego poziomu, odpocznij i spróbuj zmierzyć poziom ponownie.
  • Podczas zimy oraz zimnej pogody, staraj się utrzymywać ciepłą temperaturę ciała, podczas mierzenia poziomu tętna.
  • Palenie oraz spożywanie alkoholu przed pomiarem tętna może spowodować, że uzyskane wyniki będą inne, niż zazwyczaj.
  • Nie rozmawiaj, nie ziewaj i nie rób głębokich oddechów podczas mierzenia tętna. Wykonywanie tych czynności może spowodować zmniejszenie dokładności pomiaru.
  • Pomiary tętna mogą się różnić w zależności od metody i środowiska pomiaru.
  • Jeśli czujnik tętna nie działa, sprawdź umiejscowienie urządzenia Galaxy Fit e na swoim nadgarstku i upewnij się, że nic nie przesłania czujnika.

Dziękujemy za twoją opinię