Rozwiązywanie problemów z pobieraniem w sklepie Google Play

Nie możesz pobrać aplikacji ze sklepu Google Play lub pokazują Ci się przypadkowe wiadomości z błędami? Prawdopodobnie najczęstszym problemem, który spotyka użytkowników systemu Android jest zawieszenie się na wiadomości „pobierania” lub „oczekiwania”. Nie musisz się jednak jeszcze zamartwiać z tego powodu, poniżej przedstawiamy kilka łatwych wskazówek, które mogą pomóc w poprawieniu działania sklepu Google Play.

Przed rozpoczęciem sprawdzenia poniższych rekomendacji, upewnij się że oprogramowanie na Twoim urządzeniu oraz aplikacje są zaktualizowane do najnowszej wersji. Poniżej przedstawiamy kroki, jakie należy podjąć w tym celu.

1 Przejdź do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania.
2 Dotknij Pobierz i zainstaluj.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Sprawdź swoje połączenie internetowe

 

W większości przypadków, błędu sklepu Google Play spowodowane są niestabilnym lub wolnym połączeniem internetowym. Jeżeli korzystasz z danych komórkowych, spróbuj połączyć się z silną siecią Wi- Fi. Jeżeli sklep Google Play nie pobiera poprawnie w przypadku połączenia z siecią Wi- Fi, być może potrzebujesz sprawdzenia swojej sieci Wi- Fi. Najważniejszą zasadą jest sprawdzenie stabilności połączenia internetowego przed rozpoczęciem działania ze Sklepem Play.

Jak sprawdzić łączność internetową


Jeżeli posiadasz aktywne połączenie z siecią Wi- Fi, możesz sprawdzić stan Wi-Fi na pasku, niezależnie od tego, czy ma on mocną czy słabą łączność z Internetem. Jeżeli korzystasz z danych komórkowych, musisz upewnić się że dane komórkowe zostały włączone, korzystając z Szybkiego Paneli. Wykonaj poniższe kroki, żeby sprawdzić dostępność danych komórkowych.

1 Przeciągnij w dół od góry ekranu, żeby przejść do Szybkiego Panelu.
2 Włącz Dane komórkowe.

Uwaga: Sklep Google Play pobiera tylko jedną aplikację jednocześnie. Jeżeli inna aplikacja jest instalowana lub aktualizowane, zaczekaj na zakończenie czynności lub zatrzymaj ją.

Sprawdź czy masz wystarczającą ilość pamięci

Jeżeli masz niewystarczającą ilość pamięci, pobieranie nie będzie działać. Sprawdź dostępna pamięć, zgodnie ze wskazówkami poniżej.

1 Przejdź do Ustawienia > wybierz Pielęgnacja urządzenia.
2 Znajdź i wybierz Domyślna pamięć > dotknij Zaawansowane na górze ekranu.
3 Sprawdź dostępną pamięć.

Jeżeli Twoje urządzenie posiada mniej niż 1GB dostępnej pamięci, możesz potrzebować zwolnienia trochę miejsca. Jako przykład, możesz wykonać kopię zapasową swoich zdjęć oraz filmów na chmurze, po czym usunąć je z urządzenia, lub możesz usunąć niechciane aplikacje, które mogą blokować miejsce w pamięci.

Wyczyść pamięć oraz dane Sklepu Google Play
1 Przejdź do Ustawienia i wybierz Aplikacje.
2 Z listy aplikacji, wybierz Sklep Google Play.
3 Dotknij Domyślna pamięć > Wyczyść dane lub Wyczyść pamięć.
Usuń i skonfiguruj ponownie Konto Google
1 Przejdź do Ustawienia > Kopia zapasowa i konta.
2 Dotknij Konta > konto Google.
3 Dotknij Usuń konto.
Zrestartuj urządzenie

Możesz zrestartować urządzenie wybierając jedną z poniższych metod. 

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk Zasilania > Dotknij Uruchom ponownie w wyskakującym menu.
2 Przeciągnij w dół i rozwiń menu, następnie wybierz przycisk Zasilania > Dotknij Uruchom ponownie.

Jeżeli jesteś użytkownikiem S20, możesz wyłączyć urządzenie poprzez Naciśnięcie i przytrzymanie jednocześnie przycisku bocznego oraz zmniejszenia głośności.

Uwaga: Zrzuty ekranu urządzenia mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia oraz wersji oprogramowania.

Dziękujemy za twoją opinię