Dlaczego mój telefon zwalnia i jak mogę przyspieszyć jego działanie?

Telefony mogą zwalniać, zawieszać się i ulegać awariom z różnych powodów. Do prawdopodobnych przyczyn zaliczają się przepełnienie pamięci i brak aktualizacji oprogramowania. Oto kilka wskazówek na temat tego, jak sprawić, aby telefon znów zaczął normalnie działać.

Uwaga: Zrzuty ekranu i elementy menu mogą się różnić w zależności od modelu i wersji oprogramowania.

Zwolnienie pamięci może usprawnić działanie telefonu. Usuń niepotrzebne pliki i aplikacje za pomocą funkcji Pielęgnacja urządzenia.

pielęgnacja baterii i urządzenia pielęgnacja baterii i urządzenia

➊ Otwórz „Ustawienia”, a następnie wybierz pozycję „Pielęgn. baterii i urządzenia”

pielęgnacja urządzenia – pamięć pielęgnacja urządzenia – pamięć

➋ Dotknij pozycji „Pamięć”

sprawdź i wyczyść miejsce w pamięci sprawdź i wyczyść miejsce w pamięci

➌ Sprawdź dostępną ilość miejsca w pamięci, a następnie wybierz pliki i aplikacje, które chcesz usunąć. Wykasuj je ze swojego telefonu.

Uwaga: Jeśli nie ma opcji usuwania/dezinstalacji, oznacza to, że plik lub aplikacja są potrzebne systemowi operacyjnemu i można je bez obaw zachować.

Aplikacje uruchomione w tle mogą spowalniać działanie urządzenia. Utrzymuj urządzenie w optymalnym stanie za pomocą funkcji optymalizacji.

pielęgnacja baterii i urządzenia pielęgnacja baterii i urządzenia

➊ Otwórz „Ustawienia”, a następnie wybierz pozycję „Pielęgn. baterii i urządzenia”

pielęgnacja urządzenia – pamięć RAM pielęgnacja urządzenia – pamięć RAM

➋ Dotknij pozycji „Pamięć RAM”

pielęgnacja urządzenia – czyszczenie pamięci RAM pielęgnacja urządzenia – czyszczenie pamięci RAM

➌ Dotknij przycisku „Czyść teraz”, aby zwolnić pamięć

WSKAZÓWKI

Chcesz zamknąć tylko niektóre aplikacje?

Przejdź do menu „Pamięć RAM” i dotknij pozycji „Aplikacje, które nie były ostatnio używane”. Następnie wybierz aplikacje, których zatrzymanie chcesz wymusić.

wymuszenie zatrzymania aplikacji, które nie były ostatnio używane wymuszenie zatrzymania aplikacji, które nie były ostatnio używane

WSKAZÓWKI

Dodaj widżet Pielęgnacja urządzenia, aby jeszcze łatwiej optymalizować swój telefon

Maksymalnie wykorzystaj możliwości swojego telefonu dzięki widżetowi Pielęgnacja urządzenia. Dotknij przycisku „Optymalizuj” na ekranie głównym widżetu, aby rozpocząć zwalnianie miejsca.

widżet pielęgnacja urządzenia – optymalizacja telefonu widżet pielęgnacja urządzenia – optymalizacja telefonu

WSKAZÓWKI

Diagnostyka z Samsung Members

Dotknij aplikacji Samsung Members i otwórz kartę „Diagnostyka”, aby rozpocząć od razu, albo otwórz kartę „Uzyskaj pomoc” i wybierz pozycję „Diagnostyka”.
Następnie możesz sprawdzić stan urządzenia i dowiedzieć się, co ewentualnie należy zrobić.
Aby dowiedzieć się więcej o aplikacji Samsung Members, kliknij tutaj.

uzyskiwanie pomocy diagnostycznej – stan urządzenia uzyskiwanie pomocy diagnostycznej – stan urządzenia

Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji może pomóc w usprawnieniu jego działania, ponieważ zwiększa kompatybilność i usuwa błędy oraz wprowadza poprawki zabezpieczeń.

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania, otwórz „Ustawienia” i wybierz pozycję „Aktualizacja oprogramowania”. Wybierz opcję „Pobierz i zainstaluj”.

Sprawdź wersję oprogramowania

Ustawienia Telefon – informacje Ustawienia Telefon – informacje

➊ Przejdź do „Ustawienia” i wybierz pozycję „Telefon – informacje”

informacje o oprogramowaniu informacje o oprogramowaniu

➋ Dotknij pozycji „Informacje o oprogramowaniu”

sprawdzanie aktualnej wersji oprogramowania urządzenia sprawdzanie aktualnej wersji oprogramowania urządzenia

➌ Sprawdź aktualną wersję oprogramowania swojego urządzenia

Zaktualizuj oprogramowanie

Ustawienia Oprogramowanie Aktualizacja Ustawienia Oprogramowanie Aktualizacja

➊ Przejdź do „Ustawienia” i wybierz pozycję „Aktualizacja oprogramowania”

Aktualizacja oprogramowania Pobierz i zainstaluj Aktualizacja oprogramowania Pobierz i zainstaluj

➋ Wybierz pozycję „Pobierz i zainstaluj”

Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji

➌ Poczekaj, aż zostanie zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania

WSKAZÓWKI

Masz problemy z którąś z aplikacji?

Przejdź do niej i dotknij ikony „ⓘ”. Wybierz pozycję „Szczegóły aplikacji w sklepie” i kliknij przycisk „Aktualizuj”, aby zainstalować najnowszą wersję.

Szczegóły aplikacji w sklepie najnowsza wersja Szczegóły aplikacji w sklepie najnowsza wersja

Ponowne uruchomienie telefonu to prosty sposób na pozbycie się nieużywanych aplikacji działających w tle i przyspieszenie działania urządzenia.

Automatycznie uruchamiaj ponownie telefon co pewien czas za pomocą funkcji „Automatyczne resetowanie” Poniżej opisano sposób jej konfiguracji.

pielęgnacja baterii i urządzenia pielęgnacja baterii i urządzenia

➊ Otwórz „Ustawienia” i wybierz pozycję „Pielęgn. baterii i urządzenia”

pielęgnacja urządzenia – automatyzacja pielęgnacja urządzenia – automatyzacja

➋ Dotknij ikony menu przedstawiającej trzy kropki w prawym górnym rogu i kliknij pozycję „Automatyzacja”

automatyczne resetowanie o ustalonych porach automatyczne resetowanie o ustalonych porach

➌ Dotknij pozycji „Automatyczne resetowanie o ustalonych porach”

ustawianie godziny automatycznego resetowania ustawianie godziny automatycznego resetowania

➍ Wybierz dzień resetowania w sekcji „Harmonogram” i przejdź do menu „Godzina”, aby dokończyć konfigurację automatycznego resetowania

Dziękujemy za twoją opinię