Do czego służy funkcja Magic Angle w TV UE22F5000?

Funkcja Magic Angle służy do poprawy jakości obrazu przy różnych ustawieniach wysokości ekranu TV w stosunku do oczu odbiorcy. Najlepsza jakość obrazu jest w sytuacji, gdy odbiorca patrz na ekran na wprost. Ekran TV znajduje się na tym samym poziomie, co oczy użytkownika. Jeśli ekran ustawiony jest wyżej lub niżej, jakość obrazu jest mniejsza. Funkcja Magic Angle pozwala dopasować jakość obrazu w taki sposób, by była ona taka sama jak przy oglądaniu na wprost. Funkcja ta ma nastepujące ustawienia:

 

Wyłączone - należy wybrać ogladając TV na wprost.

Tryb odchylenia - należy wybrać oglądając ekran z dołu.

Tryb stojący - należy wybrać oglądając ekran z góry.

Dziękujemy za twoją opinię