Menedżer urządzeń - 2019 Telewizory

Transkrypcja

Zarządzaj aplikacjami i pamięcią masową oraz czyść  pamięć podręczną telewizora za pomocą menedżera urządzeń TV.
Naciśnij przycisk Smart Hub na pilocie, po czym otwórz menu ustawień telewizora. W zakładce „Pomoc techniczna” , a następnie „Diagnostyka” znajdziesz funkcję „Menedżer urządzeń TV”. W tym miejscu, uzyskasz informacje dotyczące użycia pamięci urządzenia. Aby poprawić wydajność telewizora oraz zwolnić przestrzeń pamięci, oczyść jego pamięć podręczną za pomocą opcji „Zwiększenie ilości pamięci”. Upewnij się także że aplikacje działające w tle są wyłączone. To także wpłynie na ulepszenie wydajności urządzenia. Jeśli chcesz wyświetlić szczegóły lub usunąć aplikacje z pamięci podręcznej, wybierz „Wyświetl listę aplikacji”. Aby uzyskać informacje dotyczące danych i pamięci, naciśnij „Wyświetl szczegóły”. Tutaj możesz usunąć dane i wyczyścić pamięć aplikacji. Ponadto, by pozbyć się nieużywanych aplikacji, wybierzesz je z listy, po czym naciśnij „Usuń”.  Aby potwierdzić, naciśnij „OK”. Jeśli w przyszłości pojawi się potrzeba skorzystania z opcji „Diagnostyka”, skorzystaj ze skrótu. Wystarczy że naciśniesz i przytrzymasz przycisk Odtwarzanie/ Pauza na pilocie, do momentu wyświetlenia komunikatu „O telewizorze”. Następnie, ponownie naciśnij przycisk Odtwarzanie/ Pauza.

Dziękujemy za twoją opinię