Czym jest Udostępnianie ekranu i jak korzystać z tej funkcji w telewizorze Samsung

Oglądanie treści z wyświetlacza smartfona na ekranie telewizora. To znaczy, że możesz oglądać ulubione programy podczas jazdy komunikacją miejską, a następnie przełączyć się na duży ekran, gdy wrócisz do domu.

Czym jest udostępnianie ekranu?

 

Udostepnianie ekranu to technologia umożliwiająca przesłanie zawartości ekranu urządzenia mobilnego do telewizora, aby oglądać ją na dużym ekranie. Aplikacje SmartThings i Smart View umożliwiają szybkie i łatwe połączenie się z telewizorem Smart Samsung, ale można też użyć do tego celu Wi-Fi lub HDMI. Ponadto modele powstałe w 2020 r. umożliwiają przesłanie obrazu z telefonu na telewizor przez dotknięcie telewizora. Na dużym ekranie mogą być wyświetlane różne rodzaje treści z telefonu, takie jak zdjęcia, filmy i aplikacje, co daje imponujący efekt.

Aby przesłać zawartość ekranu bezprzewodowo, telewizor musi być podłączony do sieci Wi-Fi. W przypadku telewizorów bez funkcji Smart konieczne jest użycie dodatkowego urządzenia, takiego jak Samsung AllShare Cast, Chromecast lub Amazon Firestick. 

Udostępnianie ekranu do dekoracji

Uwaga: sposób udostępniania ekranu na telewizorze różni się w zależności od marki i modelu telewizora i urządzenia. Poniższe instrukcje dotyczą udostępniania ekranu dowolnego urządzenia mobilnego na ekranie telewizora Samsung.

SmartThings to centrala Samsung do sterowania inteligentnymi urządzeniami domowymi dostępna zarówno dla urządzeń z systemem Android, jak i iOS. SmartThings automatycznie wykrywa większość telewizorów Samsung wyprodukowanych w 2016 r. i nowszych. Jeśli masz starszy telewizor, spróbuj nawiązać połączenie za pomocą aplikacji Smart View.

Krok 1. Połącz telewizor Smart Samsung i swoje urządzenie z tą samą siecią Wi-Fi.

Krok 2. Pobierz aplikację SmartThings na urządzenie.

Uwaga: Jeśli używasz urządzenia Samsung, możesz już mieć zainstalowaną aplikację SmartThings. (Wymagana aktualizacja)

Krok 3. Otwórz aplikację SmartThings.

Krok 4. Dotknij przycisku Dodaj Urządzenie.

Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne urządzenia. Jeśli na liście nie ma Twojego urządzenia, sprawdź, czy na pewno jest włączone. Jeśli nadal się nie pojawia, wyłącz i włącz je ponownie oraz ponownie uruchom aplikację SmartThings.

Udostępnianie za pomocą aplikacji SmartThings krok 1

Krok 5. Wybierz swój telewizor lub znajdź znajdujący się w pobliżu telewizor za pomocą skanowania.

Krok 6. Dotknij telewizora, aby połączyć go z urządzeniem.

Telewizor jest połączony z aplikacją SmartThings i teraz możesz używać swojego urządzenia jako drugiego pilota do telewizora. Dodatkowo za pomocą aplikacji Smart View możesz przesyłać zdjęcia, filmy i muzykę ze swojego urządzenia.

Krok 7. Dotknij połączonego telewizora, a następnie wybierz Więcej opcji.

Krok 8. Wybierz Odbicie Iustrzane ekranu (Smart View).

Udostępnianie za pomocą aplikacji SmartThings krok 2

Uwaga: Umieść telefon w pobliżu telewizora, aby urządzenia mogły się połączyć. 

Aplikacja Samsung Smart View umożliwia oglądanie treści z telefonu komórkowego i komputera na ekranie telewizora Samsung Smart TV. Ponadto pozwala na sterowanie telewizorem przy użyciu urządzenia jako pilota.

Krok 1. Połącz urządzenie/komputer i telewizor z tą samą siecią Wi-Fi.

Krok 2. Rozwiń menu szybkiego dostępu na telefonie i włącz Smart View.

Krok 3. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne urządzenia. Dotknij swojego telewizora.

Udostępnianie za pomocą aplikacji Smart View

Uwaga: Jeśli nie widzisz swojego telewizora, dotknij ikony odświeżania, aby poszukać go jeszcze raz. Jeśli telewizor nadal się nie pojawia, sprawdź, czy jest włączony i połączony z tą samą sieci Wi-Fi, co Twoje urządzenie.

Krok 4. Wybierz Moje zdjęcia, Moje filmy lub Moja muzyka.

Krok 5. Wybierz treść, którą chcesz odtworzyć na telewizorze.

Telewizor i urządzenie są teraz połączone. To połączenie zostanie zapamiętane i będzie aktywowane za każdym razem, gdy uruchomisz aplikację Smart View. Teraz możesz sterować telewizorem za pomocą aplikacji Smart View i odtwarzać na jego ekranie treść ze swojego urządzenia. 

 

Jeśli rzutowany obraz na ekranie telewizora ma mały rozmiar, możesz zmienić jego proporcje.

 

Krok 1. Przejdź do widoku Smart i wybierz więcej opcji (trzy pionowe kreski).

Krok 2. Wybierz Ustawienia > Proporcje obrazu z telefonu.

Krok 3. Wybierz opcję Pełny ekran na połączonym urządzeniu, aby rozciągnąć obraz na cały ekran. 

Uwaga: W zależności od urządzenia, użytkownik może zostać poproszony o pozwolenie na połączenie lub wpisanie kodu PIN.

Oglądanie zdjęć i filmów przez AirPlay

 

Krok 1. Otwórz aplikację Zdjęcia.

Krok 2. Znajdź zdjęcie lub film, które chcesz udostępnić.

Krok 3. Dotknij ikony udostępniania znajdującej się w lewym dolnym rogu ekranu.

Krok 4. Dotknij pozycji AirPlay.

Krok 5. Dotknij telewizora, z których chcesz nawiązać połączenie.

Krok 6. Jeśli urządzenie Apple poprosi o podanie kodu, wpisz kod wyświetlony na ekranie telewizora.

 

Odtwarzanie dźwięku przez AirPlay

 

Krok 1. Otwórz odtwarzacz muzyki na urządzeniu Apple.

Krok 2. Wybierz utwór.

Krok 3. Dotknij ikony AirPlay.

Krok 4. Dotknij telewizora, z których chcesz nawiązać połączenie.

Krok 5. Jeśli urządzenie Apple poprosi o podanie kodu, wpisz kod wyświetlony na ekranie telewizora.

 

Znajdowanie ustawień AirPlay

 

Krok 1. Przejdź do Ustawień.

Krok 2. Przejdź do sekcji Ogólne.

Krok 3. Wybierz ustawienia Apple AirPlay.

Uwaga: Telewizor i urządzenie Apple muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi.

Funkcja Tap View jest nowością dodaną do modeli z 2020 r. Dzięki niej wystarczy lekko dotknąć telewizora telefonem, aby przesłać obraz. 

 

Konfiguracja potrzebnych ustawień

 

Sprawdź, czy włączona jest funkcja telewizora Smart View (Ustawienia > Ogólne > Menedżer urządzeń zewnętrznych > Menedżer połączenia urządzeń > Powiadomienia dostępu).

 

Jak skonfigurować funkcję Tap View na telefonie

 

Krok 1. Otwórz aplikację mobilną SmartThings na swoim telefonie i dotknij ikony menu (trzy poziome linie).

Krok 2. Dotknij ikony Ustawienia, a następnie przejdź do Odtw.po dotkn., Dźw.po dotkn. Dotknij przycisku, aby włączyć tę funkcję.

Krok 3. Zbliż telefon do telewizora, a następnie dotknij przycisku Zezwól, gdy zostanie wyświetlona prośba o zezwolenie na wykrywanie obecności telefonu na ekranie telefonu.

Udostępnianie za pomocą funkcji Tap View

Uwaga:

  • Dostępne od modelu telewizora TU7000 (wliczając telewizory lifestylowe/outdoorowe) i w modelach Samsung Galaxy od premiery. (Android 8.1 i nowsze)
  • Aby móc używać funkcji Tap View, zaktualizuj aplikację SmartThings do wersji 1.745 lub nowszej. Można ją pobrać ze sklepu Google Play lub Apple App Store. 
  • Po rozpoczęciu przesyłania obrazu należy wyłączyć tryb oszczędzania energii. 

W razie trudności z nawiązaniem połączenia bezprzewodowego możesz spróbować połączyć swoje urządzenie z telewizorem za pomocą adaptera HDMI. Oficjalne adaptery HDMI Samsung są sprzedawane osobno i obsługują urządzenia z portami USB-C.

Jeśli używasz starszego urządzenia bez portu USB-C, możliwe jest znalezienie adaptera innej firmy, ale nie jesteśmy w stanie zagwarantować jego jakości.

Krok 1. Podłącz kabel HDMI do adaptera HDMI.

Krok 2. Podłącz drugi koniec kabla HDMI do portu HDMI telewizora.

Krok 3. Podłącz adapter HDMI do portu USB w urządzeniu.

Krok 4. Włącz telewizor i wybierz źródło sygnału z portu HDMI, którego używasz.

Niektóre aplikacje, takie jak Netflix i YouTube, mają wbudowaną funkcję rzutowania ekranu, która ułatwia przesyłanie oglądanej treści między małym i dużym ekranem.

Krok 1. Połącz urządzenie i telewizor z tą samą siecią Wi-Fi.

Krok 2. Pobierz kompatybilną aplikację na urządzenie i telewizor.

Krok 3. Zaloguj się lub utwórz konto. Zaloguj się na to samo konto zarówno na telewizorze, jak i na urządzeniu.

Krok 4. Otwórz treść, którą chcesz oglądać na urządzeniu.

Krok 5. Dotknij ikony rzutowania.

Uwaga: Umiejscowienie ikony rzutowania różni się w zależności od aplikacji i orientacji telefonu.

Krok 6. Wybierz urządzenie, na którym chcesz oglądać treść.

Dziękujemy za twoją opinię