Brand

Samsung Electronics rankad etta
inom elektronikföretag i
Global Child Forum Benchmark 2021!*

Vi placerade oss på förstaplats i GCF:s lista över hur elektronikföretag jobbar med barns rättigheter

Global Child Forum tar årligen fram en rapport där de analyserar hur företag jobbar med barns rättigheter och betygsätter dessa frågor med betygsskalan 0-10. Samsung är stolta över resultatet i årets Global Child Forum Benchmark: 9 av 10 i helhetsbetyg! Samsung placerar sig därmed högst bland alla elektronikföretag.

Global Child Forum har även skapat en rapport över hur Samsung jobbar med barns rättigheter globalt, ladda ned den här. De lyfter bland annat hur vi hur vi jobbar för att främja våra anställdas hälsa och välmående – inte minst under den rådande pandemin.

#GCFbenchmark

*57 elektronikföretag är med i årets ranking (2021), och rankingen är uppdelad i kategorierna:
1. Arbetsplats: trygga arbetsförhållanden för alla anställda, förebyggande av barnarbetskraft, osv.;
2. Marknadsföring: förebyggande av onlinemissbruk och –exploatering, samt produktsäkerhet, osv.; och
3. Arbetsmiljö: tillgång till hälsovård, utbildning och sociala tjänster, osv.

Global Child Forum är ett ledande forum för barns rättigheter, dedikerat till innovativt tänkande, kunskapsdelning och nätverkande. De baserar sina listor och benchmarks på allmänt tillgänglig information om företagen, och utvärderar systematiskt hur företagen jobbar med barns rättigheter.

Läs mer om deras metodiker här.

Du hittar mer information om Global Child Forum här och listan över alla företags betyg här.

Läs dessa artiklar nu