Brand

Ord har kraft – låt oss välja de rätta

Vårt språk och våra ordval kan påverka ungas självkänsla och hur de ser på sig själva medan de växer upp. I en värld som blir alltmer uppkopplad kallas mobiltelefonen ibland för fjärrkontrollen till våra liv. I den finns vårt sociala nätverk, den är vår bank, den är vår kunskapskälla, och mycket mer.

Vi samlade en grupp unga tjejer för att undersöka hur mobilen tillsammans med språket kunde användas för att bryta ner stereotypa barriärer. Ur denna idé skapade Plan International Finland och Samsung Electronics Nordics: Sheboard - ett unikt tangentbord till mobilen som hjälper användaren att uppmärksamma negativa stereotypa ordval och istället ge positiva alternativ.

Sheboard föreslår ord som är mer stärkande, motiverande och inkluderande än ett standardtangentbord. Målet är att utmana vårt sätt att tänka och uttrycka sig, och inspirera till diskussion – och på sikt bidra till att förändra normer. De 2500 orden Sheboard använder är speciellt utvalda av tjejer baserat på vad de själva upplever som peppande och motiverande.

Vi tycker att teknologin ska vara ett stöd för ett jämlikt och inkluderande samhälle. För personer med en smartphone är Sheboard en lättillgänglig lösning som hjälper till att visa när stereotyper kan dyka upp och hur vi kan avvärja dem.

Appen är gratis tillgänglig på svenska, finska och engelska för nedladdning via Google Play. Läs mer om Sheboard här.

Redo att ta ditt eget självporträtt?

Här finns allt du behöver

Läs dessa artiklar nu