Hälsa

Rätt yoga för dig

Olika yogatyper: vilken typ passar dig?

Det är ingen överdrift att säga att yoga är en träningsform som idag är mer populär och utspridd i västvärlden än någonsin tidigare. Och trots att det finns yogalektioner på nästan varje gym, så är vår förståelse av det, dess tradition och olika former fortfarande väldigt begränsad.

Laura Pearce som är ägare till yogamattsföretaget Kin Yoga Mats och chief yogi på Yoga Fitness London, hoppas kunna förändra detta. Med över tio års erfarenhet av att lära ut yoga, pilates och mindfulness på några av Londons bästa gym, förstår hon definitivt skillnaden mellan trädet, en brygga och en nedåtgående hund.

Laura är även ett stort fan av wearable-teknik och använder ofta sin klocka för att styra musiken under sina klasser och sprida lugnande ljud. Wearables ger oss också möjlighet att hålla koll på vår hälsa, vilket Laura är mycket intresserad av – framför allt gillar hon att hålla koll på kroppstemperatur och hjärtrytm.

För att hjälpa dig att få en bättre förståelse för den stora yogavärlden har vi bett Laura förklara fem av sina favorittyper och på vilket sätt de kan vara bra för dig.

1

Vinyasa

”Vinyasa som betyder ’andas sammanhängande yoga’ är troligtvis den populäraste typen av yoga i väst idag. Det är en flödande stil som bygger på att du samordnar dina kroppsrörelser och din andning.”

”Den är ofta ganska utmanande men också bra som avslappning eftersom du hela tiden måste fokusera på vad din kropp gör.”

2

Yin

”Yin är i princip motsatsen till Vinyasa. Medan ett Yang-pass är dynamiskt, fysiskt, expansivt, varmt och energifyllt (eftersom det betecknar solen och maskulin energi), innebär Yin en balans mellan stillhet, lugn, ditt inre och kyla (eftersom det betecknar månen och feminin energi).”

”Den är väldigt lugn och statiska positioner uppehålls under lång tid. Det innebär vanligtvis omkring tre till fem minuter per position men de kan vara i upp till 20 minuter.”

På så sätt är det bra för väldigt osmidiga, stela pappor. ”Det är också en bra träningsform för människor som blir lite avskräckta av mer dynamiska Yang-övningar.”

3

Ashtanga

”Ashtanga har en ganska strikt ”formel” med positioner att arbeta sig igenom. Det finns en primär serie och när denna behärskas kan du gå vidare till den sekundära serien och så vidare. Poweryoga-variationer baseras oftast på detta och jag tänker på Poweryoga som Ashtanga på steroider.”

4

Hot

”Hot-yoga är inte för dynamisk men passen sker i en väldigt varm studio, ibland med temperaturer upp till 40 grader C, så det är fortfarande VÄLDIGT utmanade.”

”Hot-yoga liknar Yin på det sättet att det ger mycket stretch men känns samtidigt väldigt intensivt eftersom värmen gör det jättejobbigt!”

5

Hatha

”Hatha är den mest traditionella av de yogastilar som praktiseras idag. De moderna formerna tenderar att vara mjuka och eftertänksamma.”

”Det är stort fokus på andningsarbete och meditation vilket kan vara bra för djup avslappning och kopplingen mellan kropp och själ.”

”Den är bra för väldigt stressade moderna stadsbor som försöker hitta lugn och balans. Människor i alla åldrar och som har olika förutsättningar kan gynnas av Hatha-yoga.”

Förstärk din yogaupplevelse med Galaxy Wearables-sortimentet

Upptäck mer om hur Galaxy Watch Active kan hjälpa dig att förbättra din fitness-rutin.

Läs dessa historier nu