Hur du gör om det droppar vatten från dispensern

Ibland kan det hända att det droppar vatten ur dispensern. Det kan ske av olika anledningar och är oftast inte ett produktfel. Följ anvisningarna nedan för mer information eller läs mer i bruksanvisningen. Om problemet kvarstår bör du kontakta Samsungs support.

När vatten droppar från dispensern

Det är normalt att vattenautomaten droppar i några sekunder direkt efter att du hällt upp vatten. Låt glaset stå kvar under dispensern i 3 - 5 sekunder för att slippa spill.

De vanligaste orsakerna till att vatten droppar från dispensern:

 • När kylskåpet nyligen installerats eller om vattenfiltret byts ut kan luft fastna i vattenledningen och orsaka spill.
 • Om du använder vattenautomaten utan ett vattenfilter.

När kylskåpet nyligen installerats eller om vattenfiltret byts ut kan luft fastna i vattenledningen och orsaka spill.

 

Inspektera vattenledningar och kopplingar

Om vattenledningen under gångjärnslocket inte är korrekt ansluten kan luft tränga in i vattenkopplaren när dörrarna sätts på igen. Kontrollera att den inte är böjd vid kopplingen, eftersom detta släpper in luft och orsakar spill.

 

För att nå vattenkopplingen, gå igenom stegen för att ta bort och återmontera dörrarna i användarmanualen.

Inspektera vattenledningar och kopplingar.

Rensa vattenledningarna från luft

Om vattenfiltret nyligen har bytts ut eller om kylskåpet nyligen har installerats, kan du genom att hälla upp vatten avlägsna eventuell luft och förhindra att vattenautomaten läcker. Häll upp vatten i en stor kanna tills den automatiskt stannar.

 

 • Om vattenströmmen inte rinner jämt under dispenseringen, töm behållaren och fyll på den igen. Häll upp vatten tills det rinner jämt. Upprepa tre gånger om det behövs.
 • När strömmen är jämn och droppandet upphör betyder det att det inte finns mer luft i vattenledningen.
 • Om droppandet fortsätter bör du se igenom vattenledningen och kopplingarna.
 • Om du använder vattendispensern utan ett installerat vattenfilter kan främmande ämnen från kranvattnet komma in i vattenledningen och orsaka funktionsfel.
 • Vänligen installera filtret korrekt enligt bruksanvisningen eftersom det kan förhindra läckage.

Hur du installerar dispensern på ett Side by Side kylskåp

Jak skonfigurować dozownik w lodówce Side by Side Jak skonfigurować dozownik w lodówce Side by Side

Obs: 

 • Kylskåpsdesign som visas i den här videon kan variera beroende på region.
 • Vattenledningen måste anslutas av en kvalificerad tekniker.
 • När det är möjligt och när lagen kräver det ska ett elsäkerhetstest utföras innan du slår på produkten.
 • Kylskåpets garanti täcker inte vattenledningsinstallationen.
 • Läs noggrant igenom varningarna och alla de viktiga säkerhetsinstruktionerna i bruksanvisningen.

Tack för din feedback