Hur du gör om det droppar vatten från isrännan

Om du upptäcker att det droppar vatten från isrännan, kontrollera följande punkter och kontakta Samsung Support

Vad är en isränna?

Isrännan är passagen isen faller igenom in i dispensern. När isspaken trycks in öppnas ingången till isrännan och isen från ismaskinen passerar därigenom ut till dispensern.

Isränna längst upp till höger.

Möjliga orsaker till att vatten droppar från isrännan

  • Isrännans hål (ingången som är ansluten till dispensern) är i kontakt med utsidan (rumstemperatur), vilket kan leda till att det bildas fukt i isrännan.
  • Isrester från ismaskinen kan smälta om dörren eller dispensern har öppnats flera gånger. Fukt kan då bildas på isrännan.

Lösning

När is, särskilt krossad is, serveras kan blir det ofta isrester i isrännan. När den isen smälter, kan man tro att det är en läcka från vattendispenseraren. För att undvika detta ska du hålla isrännan fri från isrester. Att trycka ut några isbitar efter krossad is, hjälper till att tömma rännan från isrester och medför därför mindre spill.

Om isrännan är fri från isrester men ändå kontinuerligt läcker vatten i samband med servering av is, kontakta Samsung Support. 

Lösningar om vatten droppar från isrännan.

Tack för din feedback