Hur du installerar din POWERbot

POWERbot-robotdammsugaren, nu med en stilrenare design men med samma kraftfulla sugkraft. Dessutom avlägsnar den smuts och damm effektivt som ligger gömt djupt inne i mattornas fibrer. För att installera din POWERbot, läs följande instruktioner.

Installera laddningsstationen

 • Installera laddaren på ett ställe där golvet och väggen är jämna. Se till att det inte finns några hinder runt om och utan fallrisk.
 • E till att laddningsstationen alltid är inkopplad och påslagen. (Slå alltid på strömmen till laddningsstationen.)
 • Om laddaren inte ström försörjs kan POWERbot inte hitta den och kan inte laddas om automatiskt. 

 

(1) Laddningsstation: Anslut adaptern till laddningsstationen.

(2) Batteriladdare: Anslut strömsladden till adapter (etikettsidan bör vara vänd nedåt).

(3) Strömsladd: Anslut strömsladden till eluttaget.

Installera laddningsstation fritt från hinder.

Obs: 

 • Enhetens utformning kan variera beroende på modell.
 • Bilderna är från en referens på engelska. Displayen finns även tillgänglig på ditt språk. 
 • Om nödbrytaren är av kommer POWERbot inte att ladda även om den är kopplad till laddaren.
 • Om POWERbot är bortkopplad från laddaren kommer batteriet att laddas ur.
 • Om POWERbot är i energisparläge slås strömmen inte på även om nödbrytaren slås av och på. Tryck på knappen [Start/stopp] på POWERbot och håll den nedtryckt.
 • Täng av nödbrytaren och lämna laddaren urkopplad om du ska vara borta en längre period.
Slå på nödbrytaren.

Obs: 

 • Enhetens utformning kan variera beroende på modell.
 • Bilderna är från en referens på engelska. Displayen finns även tillgänglig på ditt språk. 

Laddning

Ladda POWERbot manuellt

Steg 1. Slå på nödbrytaren på undersidan av POWERbot.

Steg 2. Ladda den manuellt genom att placera POWERbot på laddningsstationen.

Steg 3. Kontrollera laddningsstatusen.

Obs: Laddningslampan kommer att blinka med 1 sekunds intervall under laddning. Indikatorn kommer hålla statusen ON när den är fulladdad.

Smart laddning 

Om din POWERbot är på Auto clean mode och behöver laddas, kommer den automatiskt gå till laddaren på egen hand. När den har laddat två tredjedelar av den totala batteritiden, återgår den till den plats där den slutade för att fortsätta sitt jobb. Detta gör den max 2 gånger.

 

Automatisk laddning

Om batteriindikatorn blinkar med 0.4 sekunders intervall, kommer POWERbot automatiskt återgå till laddningsstationen för att laddas.

Batteriindikatorn blinkar när den behöver laddas.

Ladda upp

Du kan beordra POWERbot att gå till laddningsstationen under dammsugningsprocessen. Tryck på laddningsknappen på displayen. 

 

Lågt batteri (Lo)

Ladda din POWERbot manuellt genom att placera den på laddningsstationen.

Lågt batteri visas på displayen.

Obs: Kontrollera laddning- och rengöringsstatus på laddningsstationen

Om du har strömavbrott eller om laddningsstationen inte har strömförsörjning kommer POWERbot inte att kunna hitta stationen och därför inte kunna laddas automatiskt. Se till att laddningsstationen är på. Det är även viktigt att laddningsstationen är ren. Torka av POWERboten och laddningsstationen med en torr trasa.

Obs: Använd en strömförsörjning på 100 V-220 V ~ eller högre.

Tack för din feedback