Vad gör jag om vattentemperaturen i dispensern inte är tillräckligt kall?

Vattentemperaturen i dispensern bör vara densamma som temperaturen i vattentanken. Om vattnet inte är tillräckligt kallt kan vattnet i vattentanken ta slut. Prova nedanstående instruktioner hemma, men kontakta kundtjänst om problemet kvarstår. 

Kontrollera att kallvattnet i kylskåpet har tömts ut

Om kallvattnet i vattendispensern inte längre är kallt, kan du ha förbrukat allt vatten i kylskåpets vattentank. För att få tillgång till kallvattnet igen måste du vänta tills allt vatten i tanken har kallnat. Ge kylskåpet lite tid att kyla ned vattnet.


Vanligtvis består vattentanken av ca 2 liter vatten och sitter bakom kylskåpets nedre låda. Kallvattentemperaturen måste vara densamma som i kylskåpet.

Notera: Volymen för kylskåpets vattentank varierar beroende på produkt. Hänvisa till din produkthandbok för mer information.

När vattendispensern inte har använts på länge

Om dispensern inte har använts på länge kan det hända att ditt första glas vatten inte är särskilt kallt. (Restvatten i vattenröret kan bli varmt.) Det kan ta 2–3 timmar för dispensern att kyla ned vattnet.


Därför ska du tömma ut vattnet tills vattentanken producerar kallt vatten igen.Häll ut det första glaset med vatten och häll ut tillräckligt med vatten (minst 6 glas) tills färskt och kallt vatten kommer ut.

töm ut vattnet tills kallt vatten kommer ut

Låt kylskåpet stå i 12 timmar efter installationen

Efter installation ska du låta ditt nya kylskåp stå i 12 timmar. Vattnet i vattendispensern kommer att bli kallt när kylskåpet har kylts ned ordentligt. Om nödvändigt kan du ställa in temperaturen på lägre än 4 °C för att få vattnet i vattentanken att kylas ned snabbare.

kylskåpet måste stå i 12 timmar efter installationen

Tack för din feedback