Felsöka ett problem när Smart View används

Med Smart View-funktionen är det väldigt lätt att visa telefonskärmen på din TV. Följ riktlinjerna nedan om du har problem med att använda Smart View.

Innan du prövar rekommendationerna nedan ska du kontrollera att din enhets programvara och de relaterade apparna är uppdaterade till den senaste versionen. Kontrollera följande steg för hur du uppdaterar din mobila enhets programvara.  

Steg 1. Gå till Inställningar > Programvaruuppdatering.

Steg 2. Tryck på Hämta och installera.

Steg 3. Följ instruktionerna på skärmen.

Vad är Smart View?

Smart View är en metod för skärmspegling av din telefon till en TV via Wi-Fi. Du kan se dina favoritfoton, videor, presentationer och spel på en större skärm. Om Smart View inte fungerar kan du starta om din enhet för att lösa problemet. Om du fortfarande har problem med Smart View kan du se följande nödvändiga villkor för att använda Smart View.

Din telefon måste vara ansluten till samma nätverk som din smart-TV. Följ stegen nedan för att kontrollera så att samma Wi-Fi-anslutning används.

Steg 1. Svep nedåt från den övre delen av telefonskärmen för att öppna Snabbpanelen.

Steg 2. Håll Wi-Fi-ikonen intryckt för att öppna enhetens Wi-Fi-inställningar.

Steg för anslutning till samma nätverk

Steg 3. Här kan du se till att du är ansluten till rätt nätverk och ändra vid behov.

Om din TV kräver behörighet måste du välja Tillåt på din TV.

Steg 1. Tryck på Smart View-ikonen i Snabbpanelen.

Steg 2. Välj din TV.

Tillåt behörighet på TV:n

Se till att TV:ns programvara är uppdaterad. Om du har en smart-TV från Samsung kan du leta efter tillgängliga programvaruuppdateringar i inställningsmenyn.

Steg 1. Navigera till Inställningar och välj sedan Support.

Uppdatering av TV:ns programvara

Steg 2. Välj Programvaruuppdatering och välj sedan Uppdatera nu.

Uppdatering av TV:ns programvara steg2

Steg 3. Om det finns nya uppdateringar hämtas och installeras uppdateringarna på din TV. Om det inte finns några nya uppdateringar väljer du OK för att avsluta.

Obs!

  • Stäng inte av TV:n förrän uppdateringen är slutförd. TV:n startar om automatiskt när uppdateringen är slutförd.
  • Sökvägen för programvaruuppdateringar kan skilja sig åt beroende på vilken TV-modell du har.

Du kan justera bildförhållandet under Smart View om bilden på din telefon ser för liten ut på TV-skärmen.  Tryck på den blå Smart View-ikonen på din telefon, tryck sedan på Telefonens bildförhållande. Du kan välja de inställningar du önskar.

Skärmförhållande

Om metoderna ovan inte fungerar kan du återställa din enhet till fabriksinställningarna som fanns när du slog på din enhet för första gången. Notera dock att det inte går att ångra en fabriksåterställning av en mobil enhet. Se till att all information har sparat som en säkerhetskopia någon annanstans innan du försöker återställa telefonen.

Steg 1. Gå till Inställningar > Allmän hantering.

Steg 2. Tryck på Återställ > Återställ fabriksdata.

Steg 3. Bläddra ner på sidan och välj Återställ.

Steg 4. Välj Radera alla.

Obs!

  • Det går att använda Smart View med Galaxy-telefoner som har Android 4.3 eller högre och med enheter som har stöd för Miracast.
  • Enhetens skärmbilder och meny kan variera beroende på enhetsmodell och programvaruversion.

Om din Samsung-mobil, -surfplatta eller -tillbehör uppvisar ett ovanligt beteende, kan du ställa dina frågor till oss i Samsung Members-appen.  

Detta gör att vi kan titta närmare på vad det är som pågår. Alla data är anonymiserade och lagras endast under den tid utredningen pågår. Läs mer om hur du skickar en felrapport i ”Hur du använder Samsung Members-appen”.

Tack för din feedback